Övervakning av kunder och transaktioner

 Woman monitors data

Nordea har över 9 miljoner kunder och vi hanterar över 2,8 miljarder penningtransaktioner varje år.

För att kunna övervaka så stora volymer och upptäcka potentiellt brottslig verksamhet har vi gjort stora investeringar i olika verktyg som hjälper oss att förhindra ekonomisk brottslighet. Vi har förbättrat våra IT-system, ökat antalet medarbetare som ägnar sig åt att bekämpa ekobrott och förstärkt utbildningen för all personal.

Det här gör vi för att upptäcka och förhindra ekobrott:

Screening

Kunder och transaktioner körs mot olika listor, till exempel EU:s sanktionslista. Screening görs när en ny kund vill öppna konto hos oss och därefter fortlöpande.

Övervakning

Kundrelationer och transaktioner övervakas kontinuerligt så att vi kan upptäcka ovanliga händelser, transaktioner och beteenden.

Ovanliga händelser, transaktioner och beteenden leder till varningar och utredningar internt hos oss. Misstänkta händelser, transaktioner och beteenden rapporteras till myndigheterna. I dessa fall utvärderar vi också om kundrelationen måste avslutas.

~2,8

 miljarder betalingstransaktioner varje år

1 600

anställda som arbetar uteslutande med att förebygga ekobrott

Alla

medarbetare utbildas för att öka medvetenheten om ekobrott

11

miljarder kronor investerat i åtgärder för att förebygga ekobrott från 2015 till 2020

 

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

 

Rapportering av misstänkta transaktioner

Bankerna rapporterar misstänkta transaktioner eller händelser till Finanspolisen. Dessa misstankerapporter kallas SAR (Suspicious Activity Reports). Det som utgör grund för sådana rapporter är, i generella termer, exempelvis om en kund gör något som Nordea finner orimligt eller ovanligt, eller om en transaktion verkar ha gjorts enbart för att dölja en annan transaktion, vilket kan tyda på penningtvätt eller finansiering av terrorism. 

Rapporten skickas till landets Finanspolis, en underrättelseenhet som samlar in och analyserar transaktioner. Alla medarbetare i Nordea har ansvar för att identifiera transaktioner och händelser som kan vara misstänka eller ovanliga och dessa rapporteras till en särskild enhet som ansvarar för att utreda och rapportera misstänkta transaktioner eller händelser. Nordea får inte informera kunderna, eller andra parter som berörs av transaktionen, om att en rapport har skickats in, och vi kan inte heller dela denna information med andra banker.