Struktur för bolagsstyrning

Corporate Governance Structure Edited

Styrning och kontroll av Nordea fördelas mellan aktieägarna (på bolagsstämman), styrelsen och verkställande direktören tillika koncernchefen i enlighet med reglerna i det externa ramverket, bolagsordningen och de interna instruktioner som fastställts av styrelsen.

Bilden ovan sammanfattar hur styrning och kontroll är organiserad i Nordea.

För att få reda på mer om de olika delarna i strukturen, klicka på den länk till höger du är intresserad av och få en närmare beskrivning av funktionen i fråga. För att återvända till denna sida, använd bakåt-knappen i din webbläsare