Sammansättning och mångfaldspolicy

Styrelsen består av tio ledamöter valda av bolagsstämman. Därutöver är tre ledamöter och en suppleant utsedda av de anställda, såsom överenskommet enligt tillämpliga lagar och regler. Nordeas verkställande direktör tillika koncernchef är inte medlem av styrelsen