Våra marknader

Vi är en internationell bank med stark lokal kompetens

Vi finns i hela Europa och övriga världen, och vi betjänar våra kunder genom ett nätverk av bankkontor, dotterbolag och representationskontor. Utöver vårt eget kontorsnät har vi också samarbetsavtal med banker runtom i världen för att kunna erbjuda dig högklassiga lösningar som uppfyller just dina internationella affärsbehov

Vi är en ledande bank på alla våra fyra hemmamarknader i Norden

Danmark

Denmark

Visste du att i Danmark erbjuder vi våra kunder ett energisparar-lån tillsammans med fri hjälp och guidning när man ska göra en hållbar energirenovering i hemmet?

Finland

Porvoo Finland

Visste du att vi kopplar ihop start-ups och entreprenörer med investerare på eventet Slush varje år? Förra året ledde vår matchmaking till över 200 möten – ett rekord.  

Norge

Oslo city skyline

Visste du att i Norge loggar en vanlig kund in i Mobilbanken
ungefär 35 gånger i månaden?

Sverige

Sunset on a cute little cottage in the archipelago

Visste du att i Sverige har vi olika slags kundmöten ungefär
1000 gånger per dag?

 

Du hittar oss också utanför Norden

Young woman in Parisian apartment

Europa

Belgien

Estland

Frankrike

Italien

Luxemburg

Polen

Portugal

Schweiz

Spanien

Storbritannien

Tyskland

Österrike

Businessman and woman walking in Manhattan

Nord- och Sydamerika

Chile

USA

Businesswoman checking financial stock market

Asien

Kina
Singapore