Våra marknader

Alla dessa fyra länder, Danmark, Finland, Norge och Sverige, är politiskt stabila demokratier, vilket borgar för en mycket stabil affärsmiljö. Jämfört med övriga världen har de nordiska länderna mycket låg grad av korruption och ett starkt rättsligt skydd för individuella och materiella rättigheter. De välutvecklade välfärdssystemen erbjuder hälsovård, utbildning och socialt skydd för alla. Den ekonomiska tillväxten är stark, med högt sparande bland hushållen och låg arbetslöshet.

Norden är en mogen, digitaliserad och attraktiv marknad. Det betyder att vår affärsmiljö präglas av hård konkurrens. Det räcker inte att ha de bästa produkterna och tjänsterna: de finansiella institut som klarar sig bäst idag har avancerade digitala erbjudanden och heltäckande rådgivning som kan tillgodose komplexa behov. De uppfyller dessutom de allra högsta etiska standarderna och bidrar aktivt till samhället och en hållbar framtid.

Det är också vad vi i Nordea strävar efter.

 

Produkter och tjänster på respektive marknad

Danmark

Visste du att i Danmark erbjuder vi våra kunder ett energisparlån tillsammans med kostnadsfri hjälp och vägledning, när de energirenoverar sin bostad på ett hållbart sätt?

Gå till lokala sidor

Finland

Visste du att vi varje år ser till att uppstartsföretag och entreprenörer får träffa investerare på evenemanget Slush? Förra året resulterade detta i 784 snabbmöten i Finland – nytt rekord.

Gå till lokala sidor

Norge

Visste du att våra norska kunder i genomsnitt loggar in i mobilbanken 34 gånger per månad?

Gå till lokala sidor

Sverige

Visste du att vi i Sverige har ungefär 1 000 kundmöten av olika slag per dag?  

Gå till lokala sidor

Våra fyra affärsområden har verksamhet i alla våra fyra nordiska länder. 

Nordea Bank Abp har sitt säte och huvudkontor i Helsingfors, Finland. De lokala huvudkontoren finns i Köpenhamn (Danmark), Stockholm (Sverige) och Oslo (Norge). 

Läs mer om våra arbetsplatser och om hur vi arbetar för att minska koldioxidutsläppen från vår egen verksamhet.  

Vi hjälper våra kunder över hela världen

Vår vision är att vara förstahandsvalet för våra kunder i Norden, även för deras behov av banktjänster utanför Norden. 

Våra team i Nordea Asset Management finns representerade på olika kontor och filialer. Vi är en av de största kapitalförvaltarna i Norden och finns i Europa, Nord- och Sydamerika och Asien.

Här hittar du en fullständig förteckning och kontaktuppgifter till våra kontor utanför Norden.