Visselblåsning och anmälan om andra oegentligheter

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Nordeas internkontroll och verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel, bedrägeri samt andra oegentligheter, men inte ens de mest effektiva kontroller och rutiner kan förhindra alla tänkbara situationer.

Nordeas visselblåsarsystem är öppet för alla intressenter – kunder, partners, berörda samhällsgrupper, medarbetare, med flera. Här kan alla anmäla missförhållanden och känna sig trygga med det. Du kan använda visselblåsarsystemet om du misstänker exempelvis kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller oegentligheter såsom bedrägerier eller ett i övrigt bedrägligt, oärligt, olagligt eller oaktsamt agerande i vår verksamhet eller i våra produkter och tjänster. Det kan till exempel röra sig om något som strider mot lagar, regler, interna riktlinjer, instruktioner eller anvisningar.

 

Klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål eller rapportera ett problem relaterat till ett personligt ärende, kan du använda vår kundsajt. 

Läs mer