Visselblåsning och anmälan om andra oegentligheter

Vi gör allt för att bedriva vår verksamhet med högsta etiska standard och enligt gällande lagar och bestämmelser. Nordeas internkontroll och verksamhetsrutiner har utformats för att upptäcka och förhindra tjänstefel, bedrägeri samt andra oegentligheter, men inte ens de mest effektiva kontroller och rutiner kan förhindra alla tänkbara situationer.

Därför uppmanar vi alla våra kunder, partners och egna medarbetare att alltid rapportera eventuella misstankar om missförhållanden, oegentligheter eller annars oetiskt agerande genom våra anmälningskanaler i enlighet med nedan.

 

Klagomål

Om du vill lämna in ett klagomål eller rapportera ett problem relaterat till ett personligt ärende, kan du använda vår kundsajt. 

Läs mer