Regionala Utsikter

Läs den senaste rapporten

Klicka för att öppna

We wanted to show you a iPaper but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Se webbinariet

Höga elpriser och höjda räntor drar ner tillväxtutsikterna för samtliga regioner. Samtidigt är utgångsläget starkt och i 15 av 21 län är antalet långtidsarbetslösa den lägsta på över två år.

Se webbinaret där chefsanalytiker Susanne Spector presenterar en översikt hur stigande räntor, energikris och vikande konjunktur påverkar olika delar av landet framöver. Dessutom blir det fokus på arbetsmarknad och bostadsmarknad.
 

 

Se webbinariet

-0,7%

Förväntad tillväxt 2023   

 

10%

Fler nya lediga jobb som anmälts hittills under 2022 jämfört med helåret 2021

Äldre utgåvor av Regionala Utsikter

We wanted to show you a iPaper but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Dramatisk tid

1 / 2022

We wanted to show you a iPaper but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Tillbaka

2 / 2021

We wanted to show you a iPaper but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent

Återhämtning

1 / 2021

Regionerna

Västsverige (Västra Götalands och Hallands län)
Sydsverige (Skåne och Blekinge län)
Småland och öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län)
Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län)
Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) 
Mellersta Norrland (Jämtlands och Västernorrlands län)
Övre Norrland (Västerbottens och Norrbottens län)