Varsling i Nordea

Nordea er forpliktet til å drive virksomheten vår etter de høyeste etiske standardene, og vi har interne kontroll- og driftsprosedyrer som er utformet for at vi skal oppdage og bekjempe upassende atferd og brudd på gjeldende retningslinjer om økonomisk kriminalitet.

Alle Nordeas interessenter, inkludert kunder, partnere, berørte samfunnsgrupper og bankens egne medarbeidere, har rett til å si fra og kan alltid føle seg trygge på å gjøre det hvis de har mistanker om alvorlige forseelser som brudd på menneskerettigheter eller uregelmessigheter som svindel eller upassende, uærlig, ulovlig eller uaktsom aktivitet eller atferd i forbindelse med Nordeas drift, produkter eller tjenester. Dette omfatter alle handlinger som utgjør brudd på lover og regler eller på Nordeas interne policyer, instrukser eller retningslinjer.

Slik rapporterer du

Du kan velge mellom å rapportere åpent og oppgi navn og kontaktinformasjon eller å rapportere anonymt. Uavhengig av hva du velger, håndteres alle rapporter strengt konfidensielt. Uansett bør du sende rapporten via varslingstjenesten vår, som administreres av en uavhengig ekstern part.

Prosessen er utformet for å beskytte anonymiteten til personen som sender inn rapporten. Prosessen foregår utenfor Nordeas IT-systemer, og IP-adressen og andre opplysninger som kan brukes til å identifisere varsleren, spores ikke.

Hvis du velger å sende inn en rapport, har du rett til å be om å få en fullstendig oversikt over opplysningene som er lagret om saken din, og ved behov har du rett til å be om korrigering av ufullstendig eller feil informasjon.

Som medarbeider i Nordea har du et lovbestemt vern mot eventuelle negative reaksjoner som følge av at du varsler.

Hva bør rapporteres?

Varslingsprosedyren er beregnet på rapportering av upassende atferd og brudd på retningslinjene om økonomisk kriminalitet, det vil si bedragersk, upassende, uærlig, ulovlig eller uaktsom aktivitet eller atferd.

Kundeklage

Hvis du vil sende inn en kundeklage eller rapportere saker knyttet til personlige konflikter, kan du bruke vår kundeside. 

Les mer