Interessentene våre

Kunder

Ved å skape verdi for bedriftene, institusjonene og personkundene våre kan vi skape mer verdi for aksjonærer og samfunnet generelt. 

Sterke relasjoner 

Vi prioriterer å bygge langvarige og sterke relasjoner der vi tar hensyn til kundenes drømmer, mål og preferanser. Vi lytter til kundene og tilbyr unik ekspertise og skreddersydde løsninger som passer til deres situasjon.

Vi støtter kundene våre med produkter og tjenester som passer i ulike livsfaser og konjunkturer. Alltid med en smidig sammenhengende lik enkel overgang mellom opplevelse i alle kanaler og skreddersydd rådgivning. 

Ambisjonen vår er å være en digital leder i finansbransjen. 

Vi vet at kundene våre ønsker å flytte seg sømløst mellom kanaler og kunne plukke opp tråden der de avsluttet forrige gang de var i kontakt med oss.

Derfor bruker vi ny teknologi og vår egen ekspertise til å utvikle bedre tjenester og utvide tilbudet av digitale løsninger og selvbetjeningsfunksjoner. Det gir kundene en bedre opplevelse og gjør at rådgiverne våre kan hjelpe kundene med mer komplekse spørsmål. 

#1

mobilbank basert på kunde- og analytikerrating i Norden

58

milliarder EUR brukt til bærekraftig finansiering i 2022

 

Medarbeidere 

Målet vårt er å være den foretrukne arbeidsgiveren i finansbransjen i landene vi har virksomhet i. 

Mangfold, engasjement og dedikasjon

Hver dag leverer Nordeas medarbeidere sentrale tjenester til kunder og samfunn. Medarbeiderne våre har et bredt perspektiv som gjør at vi kan støtte den mangfoldige kundegruppen vår på best mulig måte. Medarbeiderne kommer fra hele verden, har ulike yrkesbakgrunner og snakker rundt 60 forskjellige språk. Det gjør at vi tiltrekker oss og holder på en mangfoldig og inkluderende arbeidsstyrke. 

Veiledning og lederskap 

Vi mener at lederskap er en av de viktigste driverne for kultur, prestasjoner og jobbtilfredshet. Lederne våre støtter medarbeidernes utvikling slik at de kan lykkes både personlig og i arbeidet med å skape gode resultater. Vi tilbyr tydelige og strukturerte utviklingsplaner og muligheter, siden vi mener at det er nøkkelen til motivasjon og profesjonell utvikling. 

92

Gjennomsnittlig People Pulse-score for rettferdig behandling (stabil)

81

Gjennomsnittlig People Pulse-score for medarbeidere som anbefaler Nordea (forbedret)

 

Investorer

Vi har en bred aksjonærbase med sterk støtte fra globale og nordiske institusjonelle aksjonærer. Vi har over 560.000 aksjonærer, inkludert privatpersoner og pensjonsfondinvestorer. 

Utbytte og tilbakekjøp av aksjer 

Vi jobber for å skape verdi for aksjonærene og legge til rette for økonomisk vekst og gode resultater for kundene våre. Vi er en ledende bank når det gjelder utdeling til aksjonærer, og solide resultater har gjort det mulig å gjøre betydelige utbetalinger til aksjonærene. 

I løpet av de siste tre årene har vi betalt ut cirka 6 milliarder euro i utbytte. Utbyttene støtter samfunnene vi har virksomhet i, og er utvilsomt med på å styrke de nordiske økonomiene.

Med vår sterke kapitalposisjon og -generering var vi den første banken i Europa som begynte med tilbakekjøp av aksjer i 2021. 

I 2022 gjennomførte vi to tilbakekjøpsprogrammer på til sammen 3 milliarder euro. 

+76%

Samlet avkastning til aksjonærene de siste fire årene

 

Samfunnet

Vi spiller en viktig rolle i den nordiske regionen. Vi tilbyr økonomiske tjenester som gjør at samfunnene kan vokse, og vi jobber for økonomisk stabilitet i tett samarbeid med kunder, myndigheter og tilsynsmyndigheter. 

En sikker og bærekraftig fremtid 

Vi har et ansvar for å støtte bærekraftig vekst. Klimaendringer innebærer både risikoer og muligheter for samfunnet, og vi vil være en del av løsningen – både direkte gjennom virksomheten og indirekte gjennom aktivitetene til kunder og investeringsobjekter. Vi utfordrer og støtter sektorer med høy klimapåvirkning mot en omstilling til netto nullutslipp. Som finansinstitusjon spiller vi en viktig rolle i omstillingen ved at vi kanaliserer penger inn i bærekraftige aktiviteter. 

I tillegg hjelper vi mennesker med å utvikle økonomisk og digital kompetanse og støtter gründervirksomhet gjennom godt over 20 programmer og partnerskap. Her bruker vi bank- og finanskompetansen vår til å bidra til positive endringer utover vår egen drift. 

I begynnelsen av september i 2022 startet vi et flyktningprogram der mange medarbeidere hjalp ukrainske flyktninger med å komme på plass i Estland, Polen og Norden.

Myndigheter og tilsynsmyndigheter

Den europeiske sentralbanken er vår viktigste tilsynsmyndighet. Tilsynet som utføres av Den europeiske sentralbanken, bidrar til å holde banksystemet trygt gjennom konsekvent og standardisert tilsyn i EU. 

Vi møttes mer enn

190,000

barn og unge til å dele kunnskap om økonomiske ferdigheter.

 

Over

50,000

ungdommer deltok i Matteutmaningen i Sverige.