Interessentene våre

Kunder

Ved å skape verdi for bedriftene, institusjonene og personkundene våre kan vi skape mer verdi for aksjonærer og samfunnet generelt. 

Sterke relasjoner 

Vi prioriterer å bygge langvarige og sterke relasjoner der vi tar hensyn til kundenes drømmer, mål og preferanser. Vi lytter til kundene og tilbyr unik ekspertise og skreddersydde løsninger som passer til deres situasjon.

Vi støtter kundene våre med produkter og tjenester som passer i ulike livsfaser og konjunkturer. Alltid med en smidig sammenhengende lik enkel overgang mellom opplevelse i alle kanaler og skreddersydd rådgivning. 

Ambisjonen vår er å være en digital leder i finansbransjen. 

Vi vet at kundene våre ønsker å flytte seg sømløst mellom kanaler og kunne plukke opp tråden der de avsluttet forrige gang de var i kontakt med oss.

Derfor bruker vi ny teknologi og vår egen ekspertise til å utvikle bedre tjenester og utvide tilbudet av digitale løsninger og selvbetjeningsfunksjoner. Det gir kundene en bedre opplevelse og gjør at rådgiverne våre kan hjelpe kundene med mer komplekse spørsmål. 

#1

mobilbank basert på kunde- og analytikerrating i Norden

77

milliarder EUR brukt til bærekraftig finansiering i 2023.

 

Medarbeidere 

Målet vårt er å være den foretrukne arbeidsgiveren i finansbransjen i landene vi har virksomhet i. 

Mangfold, engasjement og dedikasjon

Hver dag leverer Nordeas medarbeidere sentrale tjenester til kunder og samfunn. Medarbeiderne våre har et bredt perspektiv som gjør at vi kan støtte den mangfoldige kundegruppen vår på best mulig måte. Medarbeiderne kommer fra hele verden, har ulike yrkesbakgrunner og snakker rundt 60 forskjellige språk. Vi verdsetter ulike perspektiver og setter pris på forskjellene mellom oss, og vi jobber hver dag med å skape positiv endring. Derfor jobber vi kontinuerlig med medarbeiderprosesser, for eksempel rekruttering og talenthåndtering, for å sikre at vi inkluderer alle og gir like muligheter.

Vi utvikler de beste talentene

Finansbransjen er i stadig utvikling. I 2023 innførte vi en ny prosess som skal sikre at vi kan identifisere og dekke ressursbehov og ta tak i utfordringer som har avgjørende innvirkning på de strategiske målene og prioriteringene våre. Vi har blant annet økt fokus på å tiltrekke oss talenter innenfor teknologi, blant annet KI og maskinlæring.

88

score i medarbeiderundersøkelsen People Pulse for like muligheter (88 i 2022).

82

Gjennomsnittsscore i medarbeiderundersøkelsen People Pulse for medarbeidere som anbefaler Nordea som arbeidssted (81 i 2022).

 

Investorer

Vi har en bred aksjonærbase med sterk støtte fra globale og nordiske institusjonelle aksjonærer. Vi har over 560.000 aksjonærer, inkludert privatpersoner og pensjonsfondinvestorer. 

Utbytte og tilbakekjøp av aksjer 

Vi jobber for å skape verdi for aksjonærene og legge til rette for økonomisk vekst og gode resultater for kundene våre. Vi er en ledende bank når det gjelder utdeling til aksjonærer, og solide resultater har gjort det mulig å gjøre betydelige utbetalinger til aksjonærene. 

I løpet av de siste fire årene har vi utbetalt 8,7 milliarder euro i utbytte. Utbetaling av utbytte stimulerer til økonomisk aktivitet og vekst i de nordiske landene og bidrar til finansiering av innovasjon, utdanning og helsetjenester.

Med vår sterke kapitalposisjon og -generering var vi den første banken i Europa som begynte med tilbakekjøp av aksjer i 2021. 

I mars 2023 gjennomførte vi det tredje tilbakekjøpsprogrammet for aksjer og fikk godkjenning fra Den europeiske sentralbanken til ytterligere tilbakekjøp av aksjer en verdi av opptil 1 milliard euro. I april vedtok styret et fjerde tilbakekjøpsprogram til en verdi av opptil 1 milliard euro.

8,7

mrd. euro i utbetalt utbytte siden høsten 2019.

5,4

mrd. euro distribuert via tilbakekjøp av aksjer siden høsten 2021.

 

Samfunnet

Vi vil bidra til fremgang for enkeltmennesker og bedrifter i regionen vår. Skal vi leve opp til ansvaret vårt, må vi samarbeide tett med myndigheter, tilsynsmyndigheter og samfunnene vi har virksomhet i.

En sikker og bærekraftig fremtid 

Vi har et ansvar for å støtte bærekraftig vekst. Klimaendringer innebærer både risikoer og muligheter for samfunnet, og vi vil være en del av løsningen – både direkte gjennom virksomheten og indirekte gjennom aktivitetene til kunder og investeringsobjekter. Vi utfordrer og støtter sektorer med høy klimapåvirkning mot en omstilling til netto nullutslipp. Som finansinstitusjon spiller vi en viktig rolle i omstillingen ved at vi kanaliserer penger inn i bærekraftige aktiviteter. 

Vi engasjerer oss bredt i samfunnet. Vi driver tre hovedprogrammer der vi hjelper vi mennesker med å utvikle økonomisk kompetanse, fremmer gründervirksomhet og hjelper flyktninger med språkopplæring og digitale ferdigheter.

Samarbeid med myndigheter

For å sikre en robust og sikker finanssektor er det viktig at finansinstitusjoner og tilsynsmyndigheter samarbeider tett. Vi er i aktiv dialog med både EU-myndigheter og nasjonale myndigheter om temaer som tilsynskrav, risikostyring, bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering. Vi ønsker å bidra med pålitelig informasjon og kunnskap og støtte myndighetene i arbeidet med å sikre integriteten og stabiliteten i finanssystemet.

10 415

frivilligtimer fra medarbeiderne knyttet til samfunnsengasjement i 2023.

 

216 000

barn og unge fikk hjelp til å forbedre økonomikunnskapene i 2023.