Rapporter og presentasjoner

Et dypdykk ned i de finansielle resultatene våre

På denne siden finner du informasjon om finansregnskaper og rapporter. Du kan lese kvartalsrapporter og årsrapporter, kapital- og risikorapporter og andre regulatoriske rapporter fra de siste ti årene. I tillegg finner du kvartalspresentasjoner og webcaster.

 

Rapporter og dokumenter (på engelsk)

Nordeas siste årsrapport

Årsrapporten er en utfyllende rapport om Nordeas finansielle resultater gjennom fjoråret, inkludert informasjon om bærekraft og styrets rapport. På denne siden finner du et sammendrag av den siste årsrapporten.

Nordeas siste årsrapport

Nordeas siste kvartalsresultater

Nordea publiserer kvartalsresultater fire ganger i året. Kvartalsrapporten er et sammendrag av finansregnskapene og en sammenligning med tallene fra forutgående kvartal og år. På denne siden finner du hovedmomentene fra forrige kvartal.

Siste kvartalsresultater

Nordeas kapitalmarkedsdag

På kapitalmarkedsdagen presenterer Nordeas ledelse Nordeas strategiske prioriteringer og finansielle mål. Du kan laste ned presentasjonene og se opptak av webcasten fra forrige kapitalmarkedsdag (2022) på denne siden.

Kapitalmarkedsdag

Informasjon fra generalforsamlingen

Generalforsamlingen er Nordeas høyeste beslutningsorgan, der aksjonærene bruker stemmeretten sin. Her finner du materiale fra den siste generalforsamlingen.

Materiale fra generalforsamlingen

Rapporter fra datterselskaper

Finn kvartalsrapporter og årsrapporter fra Nordeas danske, finske, norske og svenske datterselskaper.

Rapporter fra datterselskaper

Rapporter for obligasjonsinvestorer

Her finner du presentasjoner for obligasjonsinvestorer, programmer og supplementer, dokumenter knyttet til obligasjonsutstedelse og grønne obligasjoner.

Dokumenter for obligasjonsinvestorer

Publikasjoner

Børsmeldinger

Pressemeldinger

 

Videoer og webcaster

 

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent