Vår organisasjon

Våre fire forretningsområder

Personal Banking

Personal Banking er Nordeas største forretningsområde med tanke på både inntekt og antall medarbeidere. Personal Banking tilbyr kunder i de fire nordiske hjemmemarkedene våre et omfattende utvalg finanstjenester som imøtekommer kundenes daglige finansielle behov.

Vi betjener kundene våre gjennom nettbanken, mobilbanken, over telefon, i videomøter og i bankkontorene våre.

Les mer
 

Business Banking

Små og mellomstore bedrifter, SMB-er, er viktige aktører i de nordiske økonomiene. De er innovative og skaper jobbmuligheter.

Business Banking er en viktig støttespiller for SMB-er. Med oss i ryggen kan de kan lykkes og vokse på en bærekraftig måte. Gjennom rådgivningen vår møter bedriftene nordiske spesialister og kan velge mellom en rekke produkter og løsninger som kan hjelpe dem i både lokale og internasjonale satsinger. Bedriftens rutineoppgaver kan i økende grad løses ved hjelp av digitale funksjoner og selvbetjeningsløsninger.

I Business Banking finner vi også produkt- og spesialistenheten Transaction Banking, som tilbyr betaling, cash management og trade finance-tjenester. Og Nordea Finance, som tilbyr anleggsfinansiering, bilfinansiering og driftsfinansiering

Les mer
 

Large Corporates & Institutions

Large Corporates & Institutions tilbyr finansielle løsninger til store nordiske og internasjonale selskaper og institusjonelle kunder. Nordea Large Corporates & Institutions er den største banken på dette området i Norden.

Enheten Corporate & Investment Banking tilbyr rådgivningstjenester og finansielle løsninger til store selskaper på områder som fusjoner og oppkjøp, egenkapitalmarkeder og gjeldspapirmarkeder. Large Corporates & Institutions omfatter også Nordea Markets og deres analyse- og handelstilbud.

Large Corporates & Institutions driver i de fire nordiske hjemmemarkedene våre og har kontorer i New York, London og Shanghai. Det internasjonale nettverket tilbyr tjenester til kunder innen corporate & investment banking og kommersiell banknæring samt shipping, offshore og olje.

Les mer
 

Asset & Wealth Management

Asset & Wealth Management  tilbyr spare- og investeringsprodukter og forvalter kundenes akkumulerte formue. Forretningsområdet omfatter Private Banking, Life & Pensions og Asset Management.

Nordea Asset & Wealth Management er den største nordiske leverandøren av tjenester innen private banking, livsforsikring og pensjon samt kapitalforvaltning. Nordeas spare- og investeringsprodukter tilbys gjennom våre egne distribusjonsnettverk og gjennom partnere.

Nordea Asset Management er en ledende kapitalforvalter av ansvarlige og bærekraftige investeringsprodukter.

Forretningsområdet har kontorer i 17 land rundt om i verden, der noen kontorer også dekker andre markeder.

Les mer