Vår organisasjon

Våre fire forretningsområder

Personal Banking

Personal Banking er Nordeas største forretningsområde med tanke på både inntekt og antall medarbeidere. Personal Banking tilbyr kunder i de fire nordiske hjemmemarkedene våre et omfattende utvalg finanstjenester som imøtekommer kundenes daglige finansielle behov.

Vi betjener kundene våre gjennom nettbanken, mobilbanken, over telefon, i videomøter og i bankkontorene våre.

Les mer
 

Business Banking

Forretningsområdet Business Banking betjener små, mellomstore og store bedriftskunder. med deres daglige behov. Mellomstore til store bedrifter betjenes av Business Banking, som har avdelinger i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Small Businesses & Entrepreneurs  håndterer små bedriftskunder.

I BB finner vi også forretningsområdet Transaction Banking, som håndterer korttjenester for alle Nordea-kunder. Transaction Banking tilbyr også cash management-produkter og hjelp innen trade finance. I tillegg er enheten ansvarlig for å utvikle mobilbetaling og e-handelsløsninger.

BB-enheten Nordea Finans tilbyr forbrukslån, billån og forhandlerlån.

Les mer

Nina Arkilahti, leder av Business Banking

 

Large Corporates & Institutions

Large Corporates & Institutions tilbyr finansielle løsninger til store nordiske og internasjonale selskaper og institusjonelle kunder. Nordea Large Corporates & Institutions er den største banken på dette området i Norden.

Enheten Corporate & Investment Banking tilbyr rådgivningstjenester og finansielle løsninger til store selskaper på områder som fusjoner og oppkjøp, egenkapitalmarkeder og gjeldspapirmarkeder. Large Corporates & Institutions omfatter også Nordea Markets og deres analyse- og handelstilbud.

Large Corporates & Institutions driver i de fire nordiske hjemmemarkedene våre og har kontorer i New York, London og Shanghai. Det internasjonale nettverket tilbyr tjenester til kunder innen corporate & investment banking og kommersiell banknæring samt shipping, offshore og olje.

Les mer

Martin A. Persson, leder av Large Corporates & Institutions

 

Asset & Wealth Management

Asset & Wealth Management  tilbyr spare- og investeringsprodukter og forvalter kundenes akkumulerte formue. Forretningsområdet omfatter Private Banking, Life & Pensions og Asset Management.

Nordea Asset & Wealth Management er den største nordiske leverandøren av tjenester innen private banking, livsforsikring og pensjon samt kapitalforvaltning. Nordeas spare- og investeringsprodukter tilbys gjennom våre egne distribusjonsnettverk og gjennom partnere.

Nordea Asset Management er en ledende kapitalforvalter av ansvarlige og bærekraftige investeringsprodukter.

Forretningsområdet har kontorer i 17 land rundt om i verden, der noen kontorer også dekker andre markeder.

Les mer

Snorre Storset, leder av Asset & Wealth Management