19-03-2024 15:59

Mangfoldighed og inklusion er en naturlig del af vores daglige arbejde

Mangfoldighed og inklusion er øverst på vores dagsorden, og vi arbejder hver dag for at fremme mangfoldighed og inklusion både i Nordea som arbejdsplads og i forhold til kunderne og samfundet generelt.
Diversity and inclusion

Nordea har over 30.000 medarbejdere – alle med deres egen unikke historie. Vores medarbejdere taler mere end 65 forskellige sprog og kommer fra hele verden. Forskellige baggrunde, erfaringer og egenskaber giver os et bredere perspektiv og betyder, at vi bedre kan betjene vores kunder og bidrage til samfundet. Samtidig hjælper det os med at tiltrække og fastholde en mangfoldig og inkluderende medarbejderstab. Vi er fortalere for retten til at blive behandlet ligeværdigt og have de samme muligheder – det er kernen i vores værdier. 

“Inklusion er ikke noget, vi kan opnå gennem individuelle initiativer – det er noget, vi skal gøre sammen. Vi ønsker at være en inkluderende arbejdsplads, hvor alle uanset køn, kønsidentitet, seksuel orientering eller andet er velkomne og respekteret for dem de er,” siger Åsa Nilsson Billme, leder af Diversity & Inclusion i Nordea. 

I Nordea arbejder vi fokuseret med diversitet og inklusion og lancerer løbende aktiviteter, som skal øge engagementet og skabe opmærksomhed internt. Vi har også underskrevet de europæiske mangfoldighedschartre i de lande, hvor vi har aktiviteter for at vise vores engagement og gå i dialog med andre for at lære og blive bedre.  

“For os er diversitet og inklusion en kerneværdi i alt, hvad vi gør, og som vi alle tager ejerskab for. Det betyder fx, at vi har medarbejderorganiserede grupper, hvor man kan bidrage med værdifuld viden fra det daglige arbejde. Den øverste ledelse er engageret på tværs af organisationen, og vi har en Diversity & Inclusion Committee, som vejleder organisationen med medlemmer fra Group Ledership Team,” fortæller Åsa Nilsson Billme.  

 
Inklusion er ikke noget, vi kan opnå gennem individuelle initiativer – det er noget, vi skal gøre sammen.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity & Inclusion.
 

Sådan arbejder vi konkret med mangfoldighed og inklusion i Nordea – nogle eksempler: 

 • Vi har medarbejderorganiserede grupper, som fokuserer på fx LGBT+, personer med funktionsvariationer, aldersdiversitet, ligestilling mellem kønnene og kulturelle forskelle i Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Sverige og USA.  
   
 • Vi udvikler løbende vores medarbejderprocesser, herunder rekruttering og talenthåndtering, for at sikre lige muligheder og inklusion.  
   
 • Vi arbejder hele tiden på at øge kendskabet til mangfoldighed og inklusion i Nordea og har udviklet en  række retningslinjer og værktøjer til dette formål. 
   
 • Via vores værktøj ”Let's Talk” fremmer vi en løbende dialog for proaktivt at forhindre enhver form for chikane på arbejdspladsen. I Nordea har vi nultolerance over for trusler, chikane, vold, mobning og lignende både fra kunder og mellem kolleger. 
   
 • Vi har ekstra fokus på, hvordan ubevidste fordomme kan påvirke os og træner vores ledere og medarbejdere i at genkende dette. Det har resulteret i en ny træning i bias med fokus på kundemødet.   
   
 • Nordea er en stolt partner til Pride.

Find mere information om Nordeas politik om diversitet og inklusion og se Nordeas bæredygtighedsmål

Diversitet & inklusion
Om os
Vores medarbejdere
Bæredygtig bankvirksomhed