21-05-2021 15:59

Mangfoldighed og inklusion er en naturlig del af vores daglige arbejde

Diversity and inclusion

Nordea er en stolt partner til Pride 2021. Mangfoldighed og inklusion står øverst på vores dagsorden – vi arbejder hver dag for at fremme disse kerneværdier både i Nordea som arbejdsplads, i forhold til kunderne og samfundet generelt. Samarbejdet med Pride er helt i tråd med den målsætning. 

Nordea har næsten 10 millioner kunder og over 28.000 medarbejdere – alle med deres egen unikke historie. Vores medarbejdere taler i alt 50 forskellige sprog og kommer fra hele verden. Forskellige baggrunde, erfaringer og egenskaber giver os et bredere perspektiv og betyder, at vi bedre kan betjene vores kunder og bidrage til samfundet. Samtidig hjælper det os med at tiltrække og fastholde en mangfoldig og inkluderende medarbejderstab. Vi er fortalere for retten til at blive behandlet ligeværdigt og have de samme muligheder – det er kernen i vores værdier.

”Mangfoldighed og inklusion er ikke noget, man opnår gennem enkeltstående tiltag. Det kræver en bestemt tankegang og bestemte måder at arbejde på. Vi arbejder hele tiden for at være en inkluderende arbejdsplads med lige muligheder,” siger Åsa Nilsson Billme, leder af Diversity & Inclusion i Nordea.

Vi har lanceret en række initiativer for at fremme mangfoldighed og inklusion. I maj deltager vi i European Diversity Month, hvor vi fejrer vores forskelle hver dag i måneden. Vi samarbejder også igen i år med Pride for at fejre et mere mangfoldigt og inkluderende samfund med lige muligheder.

”Vi ønsker, at mangfoldighed og inklusion skal være kernen i alt, hvad vi gør, og vi skal alle tage ejerskab. Hvad enten det gælder fokus fra topledelsens side, vores måder at lede på eller medarbejdernes engagement – oppefra og ned eller nedefra og op – så angår dette os alle,” forklarer Åsa Nilsson Billme.

Med andre ord skal både vores ledere og øvrige medarbejdere engagere sig på alle niveauer i hele organisationen. Tre medlemmer af koncernledelsen sidder i vores nordiske komite for mangfoldighed. Vi støtter også vores ledere med øvelser og værktøjer. Og vi opfordrer til at etablere medarbejderorganiserede grupper, hvor medarbejderne kan udveksle værdifulde erfaringer fra deres hverdag (læs mere nedenfor).

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Det er utroligt vigtigt med en arbejdsplads og et arbejdsliv, hvor alle kan være sig selv. Det beriger os og driver os fremad.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity and Inclusion

 

Sådan arbejder vi konkret med mangfoldighed og inklusion i Nordea – nogle eksempler: 

  • Vi har medarbejderorganiserede grupper, som fokuserer på fx LGBT+, personer med funktionsvariationer, aldersdiversitet, ligestilling mellem kønnene og kulturelle forskelle i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Estland og Polen.
  • Vi arbejder hele tiden på at øge kendskabet til mangfoldighed og inklusion i banken og har udviklet en  række retningslinjer og værktøjer til dette formål.
  • Vi udvikler løbende vores medarbejderprocesser, herunder rekruttering og talenthåndtering, for at sikre lige muligheder og inklusion. 
  • Vi har ekstra fokus på, hvordan ubevidste fordomme kan påvirke os og træner vores ledere i at genkende dette.
  • Via vores værktøj ”Let's Talk” fremmer vi en løbende dialog for proaktivt at forhindre enhver form for chikane på arbejdspladsen. I Nordea har vi nultolerance over for trusler, chikane, vold, mobning og lignende både fra kunder og mellem kolleger. 
Om os
Vores medarbejdere
Bæredygtig bankvirksomhed

Related news