22-03-2022 11:00

”Det er forskellene, der gør os stærkere”

Nordea har nu underskrevet chartre for mangfoldighed i Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige og Polen. Dermed slutter vi os til over 12.000 organisationer, der har skrevet under på at fremme mangfoldighed på arbejdspladsen.

I Nordea stræber vi efter at blive en mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. Derfor støtter vi en række initiativer for at fremme mangfoldighed i de lande, hvor vi har størstedelen af ​​vores kunder og medarbejdere. Ved at underskrive de EU-støttede chartre for mangfoldighed og deltage i de tilknyttede aktiviteter slutter vi os til over 12.000 organisationer, der repræsenterer over 16 millioner ansatte i hele Europa.

"Køn- og aldersbalance er noget, vi hele tiden arbejder på, og vi ønsker at gøre mere ved det end bare at se på tal.”

Chief People Officer Christina Gadeberg

Det betyder, at Nordea forpligter sig til at skabe og opretholde et inkluderende arbejdsmiljø for vores medarbejdere uanset alder, funktionsvariationer, køn, etnisk oprindelse, religion eller seksuel orientering. Samtidig får Nordea adgang til et netværk, hvor medlemmerne deler viden og best practice. Og selvom Nordea er nået langt, skal vi stadig arbejde for virkelig at blive en mangfoldig og inkluderende arbejdsplads, forklarer Christina Gadeberg, Chief People Officer.

”Nordea er i dag en kulturelt mangfoldig arbejdsplads med medarbejdere fra omkring 100 lande, der taler næsten 60 sprog, men vi ved også, at mangfoldighed handler om meget mere. Og vi kan gøre mere. For eksempel er køn- og aldersbalance  noget, vi hele tiden arbejder på, og vi ønsker gøre mere ved det end bare at se på tal.” Hun fortsætter:

”I Nordea betyder inklusion, at vi værdsætter vores medarbejdere for dem de er, og det der gør dem unikke – herunder køn, etnicitet, seksuel orientering, evner, alder, uddannelse, personlighed eller andre aspekter af deres identitet. Og det er netop det, der er essensen af ​​de chartre, vi har underskrevet. I hele Europa ser vi mange virksomheder, der ønsker at åbne op for en bredere rekruttering af mennesker med forskellige perspektiver og ideer. For i sidste ende er det forskellene, der gør os stærkere.”

Hvad er chartrene for mangfoldighed?

I 2010 lancerede Europa-Kommissionen EU-platformen for mangfoldighedschartre for at støtte virksomheder, offentlige institutioner og nonprofit-organisationer i at sætte mangfoldighed, inklusion og solidaritet i centrum for deres aktiviteter.

 • 26 nationale chartre for mangfoldighed er underskrevet i hele EU.
   
 • Over 12.000 organisationer har underskrevet chartrene (virksomheder, offentlige institutioner, NGO’er, universiteter, fagforeninger). Tilsammen repræsenterer de over 16 millioner ansatte.
   
 • Chartrene og aktiviteterne arrangeres af forskellige nonprofit-organisationer i hvert land.
   
 • Det er verdens største professionelle netværk for mangfoldighed, ligestilling og inklusion.
   
 • I Norge har Nordea underskrevet et nyt charter etableret af Women in Finance (Kvinner i Finans), da Norge ikke er en del af EU.

Eksempler på aktiviteter i Nordea, der støtter mangfoldighed og inklusion

 • Employee Resource Groups (ERG’er), som er medarbejderorganiserede grupper, der fokuserer på tværkulturel inklusion, kønsbalance, LGBT+ inklusion, handicapstøtte og aldersdiversitet.
   
 • Seminarer om mangfoldighed og inklusion og værktøjer til inklusion på møder og i forbindelse med rekruttering, arbejdsmiljø og vores kommunikation.
   
 • Løbende forbedringer i alle dele af vores rekrutteringsproces, herunder hvordan vi skriver annoncer på den mest objektive måde.
   
 • Fokus på at sprog og billeder skal være så inkluderende som muligt, og at undgå diskriminerende ordvalg for eksempel ved rekruttering.
   
 • Lige forældreorlov for regnbueforældre også i lande, hvor lovgivningen endnu ikke dækker dette.
   
 • Aktiviteter i løbet af den europæiske mangfoldighedsmåned med fokus på mangfoldighed og inklusion.
Diversitet & inklusion
Om os
Værdier