22-03-2022 11:00

”Erilaisuus on vahvuutemme”

Nordea on allekirjoittanut monimuotoisuussitoumukset Suomessa, Tanskassa, Virossa, Norjassa, Ruotsissa ja Puolassa yhdessä yli 12 000 muun tahon kanssa edistääkseen monimuotoisuutta työpaikoilla.

Me Nordeassa haluamme olla entistäkin monimuotoisempi ja yhdenvertaisempi työyhteisö ja tuemme siksi lukuisia monimuotoisuushankkeita maissa, joissa suurin osa asiakkaistamme ja työntekijöistämme asuu. Olemme allekirjoittaneet EU-tason monimuotoisuussitoumusta ja osallistumme niihin liittyviin tapahtumiin. Allekirjoittaneita yrityksiä ja organisaatioita on Nordean lisäksi kaikkiaan yli 12 000 ja ne edustavat yli 16:ta miljoonaa työntekijää ympäri Eurooppaa.

"Teemme jatkuvasti töitä entistä tasapuolisemman sukupuoli- ja ikäjakauman eteen – emmekä halua tuijottaa pelkästään numeroita.” 

Chief People Officer Christina Gadeberg

Allekirjoittamalla sitoumukset Nordea sitoutuu rakentamaan ja vaalimaan työympäristöä, jossa kaikkia työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti iästä, kyvyistä, sukupuolesta, rodusta, etnisestä taustasta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Olemme samalla liittyneet verkostoon, jonka jäsenet jakavat keskenään tietoa ja parhaita käytäntöjä. Henkilöstöjohtaja Christina Gadebergin mukaan Nordeassa on otettu edistysaskelia, mutta työtä on tehtävä vielä paljon, jos haluamme olla aidosti monimuotoinen ja yhdenvertainen työpaikka:

”Tänä päivänä nordealaiset edustavat monia eri kulttuureja, tulevat noin 100 eri maasta ja puhuvat lähes 60:tä kieltä. Tiedämme kuitenkin, että monimuotoisuuteen kuuluu paljon muutakin, ja voimme ottaa näitä muita asioita paremmin huomioon. Teemme jatkuvasti töitä esimerkiksi entistä tasapuolisemman sukupuoli- ja ikäjakauman eteen – emmekä halua tuijottaa pelkästään numeroita.” 

”Yhdenvertaisuus tarkoittaa Nordeassa sitä, että arvostamme jokaista omana, ainutlaatuisena itsenään – tähän kuuluvat sukupuoli, etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen, kyvyt, ikä, koulutustausta, luonne sekä kaikki muut identiteetin osa-alueet. Tämä on myös allekirjoittamiemme monimuotoisuussitoumusten ydinsanoma. Monet eurooppalaiset yritykset haluavat nyt rekrytoida osaajia entistä laajemmalla skaalalla saadakseen erilaisia näkökulmia ja ideoita. Ne näkevät erilaisuuden vahvuutena – aivan niin kuin mekin”, hän jatkaa.

Mitä monimuotoisuussitoumukset ovat?

Euroopan komissio perusti vuonna 2010 EU:n monimuotoisuusverkoston (EU Platform of Diversity Charters), jonka tarkoituksena on auttaa yrityksiä, julkisia laitoksia ja yleishyödyllisiä yhteisöjä ottamaan monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja solidaarisuus kiinteäksi osaksi kaikkea toimintaansa.

 • EU-maissa on allekirjoitettu 26 kansallista monimuotoisuussitoumusta.
   
 • Sitoumukset allekirjoittaneita yrityksiä, julkisia laitoksia, yleishyödyllisiä yhteisöjä, yliopistoja ja ammattiliittoja on yli 12 000 ja ne edustavat yli 16:ta miljoonaa työntekijää.
   
 • Sitoumuksista ja tapahtumista vastaavat eri maissa eri järjestöt.
   
 • Kyseessä on maailman suurin yritysten monimuotoisuus-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusverkosto.
   
 • Norjassa Nordea on allekirjoittanut uuden Women in Finance perustaman peruskirjan, koska Norja ei ole osa EU:ta.

Esimerkkejä Nordean työstä monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden parissa

 • Henkilöstöryhmät (Employee Resource Groups, ERGs), jotka keskittyvät monikulttuuriseen yhdenvertaisuuteen, sukupuolten väliseen tasapainoon, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen (HLBTIQ+) yhdenvertaisuuteen, erilaisiin kykyihin sekä sukupolvien väliseen yhdenvertaisuuteen.
   
 • Monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävät seminaarit sekä työkalut, joiden avulla yhdenvertaisuus voidaan huomioida kokouksissa, rekrytoinnissa, työympäristössä ja viestinnässä.
   
 • Rekrytointiprosessin kaikkien osa-alueiden jatkuva kehittäminen, jossa kiinnitetään huomiota muun muassa työpaikkailmoitusten tasapuolisuuteen.
   
 • Mahdollisimman osallistavan kielen ja kuvien käyttö sekä syrjivien sanavalintojen välttäminen esimerkiksi rekrytoinnissa.
   
 • Vanhempainvapaa sateenkaariperheille myös maissa, joiden lainsäädäntö ei vielä edellytä sitä.
   
 • Monimuotoisuuden eurooppalaiseen teemakuukauteen liittyvät tapahtumat, joissa tuodaan esiin monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta.
Diversity & inclusion
Tietoa meistä
Arvot