2022-03-22 11:00

”Det är skillnaderna som gör oss starkare”

Nordea har undertecknat mångfaldsstadgor (diversity charters) i Danmark, Estland, Finland, Norge, Sverige och Polen, och gör därmed gemensam sak med över 12 000 medlemsföretag och -organisationer för att främja ökad mångfald på arbetsplatser.

I Nordea strävar vi efter ökad mångfald och inkludering och stöder därför flera mångfaldsprojekt i de länder där merparten av våra kunder och medarbetare finns. Genom att ansluta oss till dessa EU-stödda mångfaldsstadgor och delta i mångfaldsarbetet, gör vi gemensam sak med över 12 000 undertecknande företag och organisationer, som representerar över 16 miljoner anställda i hela Europa.

"Vi arbetar hela tiden för att skapa en jämn köns- och åldersfördelning och vi vill göra mer än att bara stirra oss blinda på siffrorna.”

Chief People Officer Christina Gadeberg

Undertecknandet innebär att vi åtar oss att skapa och upprätthålla en inkluderande arbetsmiljö för Nordeas medarbetare, oavsett ålder, funktionsvariationer, kön, etniskt ursprung, religion eller sexuell läggning. Vi får dessutom tillgång till ett nätverk där medlemmarna delar kunskap och bästa praxis sinsemellan. Och även om Nordea har kommit en bra bit på vägen, så finns det fortfarande mer vi kan göra för att skapa en arbetsmiljö som verkligen präglas av mångfald och inkludering, förklarar Chief People Officer Christina Gadeberg:

”Nordea är idag en arbetsplats som speglar många kulturer – med medarbetare från omkring 100 länder som talar nära 60 olika språk – men vi vet också att mångfald innebär mycket mer än så. Och vi kan göra mer. Vi arbetar hela tiden för att skapa en jämn köns- och åldersfördelning och vi vill göra mer än att bara stirra oss blinda på siffrorna.” Hon fortsätter:

”Inkludering i Nordea innebär att vi uppskattar dig för den du är och för det som gör dig unik – inklusive kön, etniskt ursprung, sexuell läggning, förmågor, ålder, utbildningsbakgrund, personlighet eller andra aspekter av din identitet. Och det är också det som är kärnan i de stadgor som vi har undertecknat. Allt fler företag i hela Europa börjar se fördelarna med en bredare sammansättning av människor, med olika perspektiv och idéer. I slutänden är det skillnaderna som gör dem – och oss – starkare.”

Vad är mångfaldsstadgorna?

År 2010 lanserade EU-kommissionen en plattform för mångfaldsarbete i EU – mångfaldsstadgorna (Diversity Charters) – i syfte att hjälpa företag, offentliga och ideella organisationer att sätta mångfald, inkludering och solidaritet i fokus.

 • Hittills har 26 nationella mångfaldsstadgor antagits i EU
   
 • Dessa har över 12 000 undertecknande medlemmar (företag, offentliga och ideella organisationer, universitet och fackliga organisationer) som representerar mer än 16 miljoner anställda
   
 • Stadgorna och mångfaldsarbetet organiseras av olika ideella organisationer i respektive land
   
 • Mångfaldsstadgorna är världens största professionella nätverk för mångfald, jämlikhet och inkludering.
   
 • I Norge har Nordea undertecknat en ny charter upprättad av Women in Finance (Kvinner i Finans) eftersom Norge inte är med i EU.

Exempel på några av de saker Nordea gör för att främja mångfald och inkludering

 • Medarbetarledda grupper som arbetar med mångkulturell inkludering, jämn könsfördelning, HBTQ+-inkludering, funktionsvariationer och inkludering för alla åldersgrupper.
   
 • Seminarier om mångfald och inkludering samt verktyg för att säkerställa inkludering i möten, rekrytering, arbetsmiljön och vår kommunikation.
   
 • Kontinuerlig förbättring i alla delar av rekryteringsprocessen, inklusive att annonser om lediga tjänster formuleras på ett fördomsfritt sätt.
   
 • Fokus på att språk och val av bilder ska vara så inkluderande som möjligt, och att undvika diskriminerande ordval, till exempel vid rekrytering.
   
 • Lika möjligheter till föräldraledighet för HBTQ+-föräldrar även i länder där detta ännu inte är en rättighet enligt lag.
   
 • Europeiska mångfaldsmånaden med aktiviteter för att lyfta fram mångfald och inkludering.
Diversity & inclusion
Om oss
Värderingar