19-03-2024 13:54

Mangfold og inkludering er en naturlig del av arbeidshverdagen

Mangfold og inkludering står øverst på dagsorden. Vi har et etablert mål om å finne nye måter å øke mangfold og inkludering på i Nordea – både i kunderelasjoner og i samfunnet generelt.
Diversity and inclusion

Nordea har  mer enn 30 000 ansatte, alle med sin egen unike historie. I Nordea snakker vi mer enn 65 forskjellige språk og kommer fra land over hele verden. Alle disse forskjellige bakgrunnene, erfaringene og egenskapene øker perspektivet og gjør at vi kan betjene kundene på en bedre måte. De hjelper oss også med å være et godt selskap i samfunnet og med å tiltrekke oss og holde på medarbeidere som støtter mangfold og inkludering. Vi vil stå opp for likeverd og like muligheter for alle, som er blant våre viktigste verdier. 

– Inkludering er ikke noe vi får til gjennom individuelle tiltak – vi må gjøre det sammen. Vi vil være en inkluderende arbeidsplass der alle, uavhengig av kjønn, kjønnsidentitet og legning, er velkomne og respekteres for den de er, sier Åsa Nilsson Billme, leder av Diversity & Inclusion i Nordea. 

I Nordea jobber vi målrettet med mangfold og inkludering og lanserer hele tiden aktiviteter som skal øke engasjementet og bevisstheten internt. Vi har også signert de europeiske mangfoldsvedtektene (European Diversity Charters) i landene der vi har virksomhet, for å vise forpliktelse og engasjement og samarbeide med andre, lære og forbedre oss.  

– Mangfold og inkludering er kjernen i alt vi gjør, og det tar vi alle eierskap til. Dette betyr for eksempel at vi har medarbeiderstyrte grupper der folk kan bidra med verdifull innsikt fra deres egen jobb. Ledere er forpliktet og engasjert i hele organisasjonen, og vi har en Diversity & Inclusion-komité som veileder organisasjonen og har medlemmer fra konsernledelsen, sier Åsa Nilsson Billme.  

 
Inkludering er ikke noe vi får til gjennom individuelle tiltak – vi må gjøre det sammen.

Åsa Nilsson Billme, Head of Diversity & Inclusion.

Eksempler på hvordan vi jobber med mangfold og inkludering i Nordea

 • I Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Sverige og USA har vi medarbeiderstyrte grupper med fokus på blant annet LGBTQ+, funksjonsvariasjon, aldersmangfold, likhet og kulturelt mangfold.  
   
 • Vi utvikler hele tiden medarbeiderprosessene våre, inkludert rekruttering og talentadministrering, for å sørge for like muligheter og inkludering.  
   
 • Vi jobber hele tiden med å øke bevisstheten rundt mangfold og inkludering i Nordea og har utviklet flere veiledninger og verktøy for å støtte arbeidet.  
   
 • Via Let’s Talk-verktøyet promoterer vi løpende dialog for å proaktivt motarbeide trakassering på arbeidsplassen. Nordea har nulltoleranse for trusler, trakassering, vold, mobbing og lignende, både fra kunder og mellom kollegaer. 
   
 • Vi har et klart fokus på å forstå hvordan våre egne forutinntatte meninger påvirker oss, og å lære opp ledere og medarbeidere til å gjenkjenne dem. Dette har resultert i en ny e-læring om forutinntatte meninger som også har fokus på kundemøtet.  
   
 • Nordea er en stolt partner til Pride.

Finn mer informasjon i Nordeas retningslinjer for mangfold og inkludering, og se Nordeas bærekraftsmål

Mangfold & inkludering
Medarbeiderne våre
Bærekraft
Verdier

Related news