16-10-2023 15:52

Mikä on ESG?

ESG – ympäristö, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita. Näistä puhutaan usein myös vastuullisuutena. Liike-elämässä vastuullisuus näkyy yrityksen liiketoimintamallissa eli siinä, miten sen tuotteet ja palvelut tukevat kestävää kehitystä.

Vastuullisuus näkyy myös yrityksen riskienhallinnassa eli siinä, miten se minimoi haittavaikutukset omassa toiminnassaan.

Tällä sivulla kerromme, mitä ESG tarkoittaa. Selitämme, miten otamme rahoituslaitoksena ESG-asiat huomioon varallisuudenhoidossamme. Avaamme lisäksi sitä, miksi ESG-asiat ovat tärkeitä liiketoimintaa koskevissa päätöksissä.

Ympäristötekijät

Maailmanlaajuinen tuotanto ja kulutus vaikuttavat merkittävästi ympäristöön aiheuttaen muun muassa ilmastonmuutosta, luonnonvarojen ehtymistä, jätteitä, saastumista, metsäkatoa ja biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä.

Katso videolta esimerkki yrityksestä, joka on tehnyt liiketoimintaa tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden IT-laitteiden uudelleen käyttämisestä ja elinkaaren hallinnasta.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

ESG-analyytikkomme vierailivat vuonna 2018 ruotsalaisen IT-alan yhtiön Inregon toimitiloissa. Inrego on markkinajohtaja tietokoneiden, matkapuhelinten ja muiden IT-laitteiden uudelleen käyttämisessä ja elinkaaren hallinnassa. Yhtiö myös auttaa organisaatioita eri puolilla Eurooppaa vahvistamaan omaa vastuullisuustyötään.

Yhteiskuntavastuu

Yritykset ovat vastuussa sekä henkilöstöstään että vaikutuksestaan ympäröiviin yhteiskuntiin, oli sitten kyse työoloista, työoikeuksista tai monimuotoisuudesta.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

Kävimme vuonna 2013 kultakaivoksessa, joka sijaitsee Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa. Kultaa käytetään komponenttien valmistukseen teknologia-alalla, joka on yksi sijoituskohteistamme. Meille on tärkeää saada ensi käden tietoa toimialan toimintatavoista ja työntekijöiden työolosuhteista.

Hallintotapa

Hyvä hallintotapa tarkoittaa lahjonnan ja korruption, verojen, johdon palkkioiden, osakkeenomistajien äänioikeuden sekä sisäisten käytäntöjen valvontaa. Uskomme, että hyvään hallintotapaan liittyvien asioiden hoitaminen on tärkeää yrityksen kehityksen kannalta ja että siitä on hyötyä osakkeenomistajille, työntekijöille ja yhteiskunnalle pitkällä aikaväillä. 

Yksi tapa varmistaa tämä on keskittyä lisäämään läpinäkyvyyttä ja avoimuutta yhtiön ja osakkeenomistajien välisissä kontakteissa muun muassa hallituksen kokoonpanoon ja osakkeenomistajien oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä.

Äänestysportaalistamme näet, miten olemme äänestäneet eri yhtiökokouksissa.

Vastuullisuus
Vastuullinen pankkitoiminta