11-03-2024 08:52

Aktiivinen omistajuus ratkaisee

Nordean toiminta aktiivisena omistajana sai paljon tunnustusta tuoreessa riippumattomassa raportissa, jossa meitä verrataan kilpailijoihin. 

Voting Matters -raportissa tarkastellaan sitä, miten suuret varallisuudenhoitajat käyttävät osakkeenomistajan äänestysoikeuttaan vaikuttaakseen myönteisesti ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vuotuisen raportin laatii voittoa tavoittelematon järjestö ShareAction, joka pyrkii nostamaan vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää vaatimustasoa maailmanlaajuisesti.

Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Järjestön tuoreimmassa raportissa Nordea on sijalla 8 maailman 69 suurimman varallisuudenhoitajan joukossa. 

”Suhtaudumme raporttiin myönteisesti ja olemme ylpeitä siitä, että olemme 10 parhaan joukossa ja Pohjoismaissa ensimmäisellä sijalla”, Nordean Active Ownership -tiimin vetäjä Cecilia Fryklöf sanoo. ”Nordea uskoo aktiiviseen omistajuuteen, jolla on suuri merkitys, kun toteutamme lupaustamme olla vastuullinen sijoittaja. Asiakkaamme haluavat meidän sijoittavan yhtiöihin, jotka hallitsevat ESG-riskinsä hyvin. Meidän odotetaan myös toimivan aktiivisena omistajana ja varmistavan, että yhtiöt täyttävät ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvät odotuksemme.” 

Ilmastonmuutoksen vastaiset toimet

Ympäristöasioissa Nordea odottaa yhtiöiden pyrkivän saavuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet, sillä hallitsematon siirtymä ja fyysiset riskit saattavat vaikuttaa omistaja-arvoon eri toimialoilla. Net Zero Asset Managers- ja Climate Action 100+ -hankkeiden jäsenenä Nordea tukee positiivisia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Katarina Hammar, Head of Corporate Governance.

Nordeassa varsinaisesta äänestämisestä vastaa Corporate Governance -tiimi. Yhtiökokoukset pidetään useimmiten keväällä, ja niissä meillä on mahdollisuus saada äänemme kuuluviin. Yhtiökokouskausi on kiireistä aikaa. Tärkeintä ei kuitenkaan ole, että kannatamme mahdollisimman suurta määrää osakkeenomistajien ehdotuksia, kertoo Corporate Governance -yksikön vetäjä Katarina Hammar. 

”On hyvä muistaa, että menestystämme mitataan sillä, miten kasvatamme omistaja-arvoa, eikä sillä, miten monia ehdotuksia kannatamme. Arvioimme kaikki ehdotukset tapauskohtaisesti. Niiden sisältö ratkaisee, ja kannatamme ehdotuksia, joiden uskomme olevan rahastojemme osuudenomistajien edun mukaisia.”

Äänestäminen muutoksen edistäjänä

Yhtiökokouksissa äänestäminen on osakkeenomistajien keino toimia aktiivisena omistajana. Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yhtiöiden strategioihin ja toimintaan. Aktiivinen omistajuus on osa Nordean vastuullisen sijoittamisen strategiaa ja tapaamme hallita ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä riskejä. Äänestämme vuosittain noin 4 000 yhtiökokouksessa. 

Nordean äänestysportaalista näet, miten äänestimme eri alueilla, toimialoilla ja yhtiöissä. Tiedot äänestyksistä julkaistaan 24 tunnin kuluessa, joten kaikilla on mahdollisuus seurata, miten olemme äänestäneet ja toimineet.

Yhteistyössä on voimaa

Saadakseen aikaan muutoksia Nordea yhdistää myös usein voimansa muiden varallisuudenhoitajien kanssa. Yksi kumppaneistamme on Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) -ohjelma. Pyydämme yhtiöitä liittymään siihen, jotta ne vähentäisivät metaanipäästöjään ja parantaisivat näiden päästöjen käsittelyä.

Coterra Energy on yksi niistä yhtiöistä, joiden kanssa Nordea on käynyt tiivistä vuoropuhelua. Nordea tapasi äskettäin Coterra Energyn edustajia Texasissa, ja yhtiö on nyt päättänyt liittyä OGMP 2.0 -ohjelmaan. Coterra Energyn viimeisimmässä yhtiökokouksessa Nordea puolsi ehdotusta siitä, että yhtiö laatisi julkisen raportin päästöjensä mittaustavasta. Pyrimme siis usein vaikuttamaan yhtiöihin sekä vuoropuheluilla että äänestämällä.

TotalEnergies-yhtiön kohdalla tilanne on samankaltainen. Käymme yhtiön kanssa vuoropuhelua sekä epäsuorasti että suoraan. Epäsuoraa vuoropuhelua käydään Climate Action 100+ -hankkeen kautta, johon myös TotalEnergies on päättänyt liittyä. Suoraa vaikuttamistyötä teimme yhtiökokouksessa, jossa puolsimme ehdotusta yhtiön epäsuoria scope 3 -päästöjä koskevien tavoitteiden sovittamisesta Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseksi.

Työntekijöiden kansainvälisten oikeuksien noudattaminen

Yhteiskuntavastuun suhteen Nordea odottaa yhtiöiden noudattavan kansainvälisiä normeja ja periaatteita. Käsittelemme vuoropuheluissa ja kannatamme osakkeenomistajien yhteiskuntavastuuseen liittyviä ehdotuksia, jotka käsittelevät esimerkiksi järjestäytymisvapautta (kansainvälisen työjärjestön (ILO) periaatteet). Kansainvälisiä normeja ja periaatteita rikkovat yhtiöt vaarantavat toimintansa edellytykset, mikä saattaa vaikuttaa omistaja-arvoon negatiivisesti.

Amazonin osakkeenomistajana olemme esimerkiksi äänestäneet sen puolesta, että kolmas osapuoli arvioisi yhtiön sitoutumista järjestäytymisvapauteen ja työehtosopimusneuvotteluihin. 

”Pyrimme vaikuttamaan sijoituskohteena oleviin yhtiöihin ja toimialoihin. Tämä on vastuullisen sijoittamisen strategiamme ydin. Äänestämisen lisäksi vastuullisen sijoittamisen tiimin analyytikot käyvät yhtiöiden kanssa vuosittain noin 1 000 vuoropuhelua, joissa käsitellään esimerkiksi ilmastonmuutosta, luonnon monimuotoisuutta, ihmisoikeuksia ja hyvä hallintotapaa. Meille aktiivinen omistajuus on tehokas tapa ylläpitää omistaja-arvoa, parantaa pitkän aikavälin tuottoja ja edistää positiivista muutosta”, Cecilia Fryklöf päättää.

Mitä Voting Matters -raportti sisältää?

  • Raportissa analysoidaan maailman 69 suurimman varallisuudenhoitajan äänestystoimintaa. 
     
  • Varallisuudenhoitajat on valittu niiden hoidossa olevan varallisuuden perusteella painottaen alueita, joilla ShareAction toimii, eli Eurooppaa ja Isoa-Britanniaa. 
     
  • Varallisuudenhoitajat on asetettu paremmuusjärjestykseen ja analysoitu sen perusteella, miten ne ovat äänestäneet 257:stä ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen liittyvästä osakkeenomistajien ehdotuksesta.
Aktiivinen omistajuus
Vastuullinen pankkitoiminta
Analyysit