11-03-2024 09:49

Slik utgjør aktivt eierskap en forskjell

Nordea får stor anerkjennelse for hvordan vi praktiserer aktivt eierskap i en ny uavhengig rapport, der vi sammenlignes med andre kapitalforvaltere. 

Voting Matters-rapporten vurderer hvordan store kapitalforvaltere bruker stemmeretten de har som aksjonærer, til å påvirke saker knyttet til miljømessige og sosiale forhold. Organisasjonen bak årsrapporten er ShareAction, en ideell organisasjon som jobber globalt for å heve standardene for ansvarlige investeringer.

 

Cecilia Fryklöf, leder av Active Ownership i Nordea.

I den nye rapporten rangeres Nordea som nummer 8 blant de 69 største kapitalforvalterne i verden. 

– Vi er glade for rapporten og er stolte over å være blant de ti beste globalt og nummer én i Norden, sier Cecilia Fryklöf, leder av Active Ownership i Nordea. – Nordea tror på aktivt eierskap, og det er en viktig del av å levere på løftet vårt om å være en ansvarlig investor. Kundene våre forventer at vi investerer i selskaper som håndterer ESG-risikoer på en god måte, og at vi er en aktiv eier som jobber for å sikre at selskapene oppfyller forventningene våre når det gjelder miljø og sosiale forhold. 

Tiltak mot klimaendringer

Når det gjelder miljø, forventer Nordea at selskapene skal tilpasse seg målene i Paris-avtalen, da ikke-styrte omstillinger og fysiske risikoer kan påvirke verdien for aksjonærene på tvers av sektorer. Som medlem av The Net Zero Asset Managers-initiativet og Climate Action 100+ støtter Nordea også initiativer som jobber for positive tiltak mot klimaendringer.

Katarina Hammar, leder av Corporate Governance. 

I Nordea er det Corporate Governance-teamet vårt som tar seg av stemmegivningen. De fleste generalforsamlinger holdes om våren, og der har vi en mulighet til å si hva vi mener. Det er en travel periode, men det handler ikke bare om antallet aksjonærforslag vi støtter, forklarer Katarina Hammar, leder av Corporate Governance:     

– Det er viktig å huske på at suksessen vår måles ut fra hvordan vi bidrar til verdi for aksjonærene, og ikke antallet forslag vi støtter. Vi vurderer alle forslag fra sak til sak. Innholdet i forslagene er det vesentlige, og vi støtter forslagene som vi mener er til beste for andelseierne.

Stemmegivning er et verktøy for å fremme endring

Å stemme på generalforsamlinger kan brukes av aksjonærer som en metode for å utøve aktivt eierskap. Aktivt eierskap vil si at aksjonærer engasjerer seg i et selskap de har investert i, for å påvirke selskapets strategi og handlinger. Å være en aktiv eier er en del av Nordeas strategi for ansvarlige investeringer og arbeidet vårt med risiko knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG). Årlig avgir vi stemme på rundt 4 000 generalforsamlinger.  

I Nordeas stemmegivningsportal kan du se hvordan vi stemmer på tvers av regioner, sektorer og selskaper. Stemmene våre publiseres innen 24 timer, slik at alle kan følge med på hvordan vi stemmer og handler.

Forener krefter

Nordea slår seg ofte sammen med andre kapitalforvaltere for å øke innflytelsen vår, for eksempel i Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), som vi ber selskaper om å bli med i for å redusere og forbedre håndteringen av metanutslipp.

Et av selskapene Nordea har vært i tett dialog med, er Coterra Energy. Nordea møtte nylig selskapet i Texas og Coterra Energy har nå besluttet å slutte seg til samarbeidet. På selskapets siste generalforsamling stemte Nordea for et forslag om å publisere en offentlig rapport om hvordan selskapet måler utslippene sine, så vi prøver å påvirke selskaper både gjennom dialog og stemmegivning.

TotalEnergies er et lignende tilfelle. Det er et selskap som vi engasjerer oss i indirekte via Climate Action 100+-initiativet som TotalEnergies nå også vil slutte seg til, og direkte på generalforsamlingen deres, der vi stemte for et forslag om å tilpasse målene deres for indirekte Scope 3-utslipp til Paris-avtalen.     

 

Overholdelse av internasjonale arbeidstakerrettigheter

Når det gjelder sosiale forhold, forventer Nordea at selskaper etterlever internasjonale standarder og prinsipper. Vi engasjerer oss i og støtter aksjonærforslag om sosiale forhold, for eksempel organisasjonsfrihet (ILO-prinsippene). Selskaper som bryter med internasjonale standarder og prinsipper, risikerer å miste retten til å drive virksomhet, noe som kan ha en negativ innvirkning på verdien for aksjonærene.

Som aksjonær i Amazon har vi for eksempel stemt for en tredjepartsvurdering av selskapets holdning til organisasjonsfrihet og kollektive forhandlinger. 

– Engasjement i selskapene og bransjene vi investerer i, er ryggraden i strategien vår for ansvarlige investeringer. I tillegg til stemmegivning gjennomfører ESG-analytikerne våre rundt 1000 dialoger med selskaper i året for å diskutere temaer som klimaendringer, biologisk mangfold, menneskerettigheter og god eierstyring. For oss er aktivt eierskap en effektiv måte å beskytte aksjonærenes verdier på, forbedre langsiktig avkastning og bidra til positive forandringer i samfunnet, avslutter Cecilia Fryklöf.

Hva dekker Voting Matters-rapporten?

  • Rapporten analyserer stemmegivningen til 69 av verdens største kapitalforvaltere. 
     
  • Kapitalforvaltere velges ut basert på sine midler til forvaltning med et regionalt fokus på områdene ShareAction dekker, det vil si Europa og Storbritannia. 
     
  • Kapitalforvalterne rangeres og analyseres basert på stemmegivningen deres i 257 forslag fra aksjonærene knyttet til miljømessige og sosiale forhold.
Aktivt eierskap
Bærekraftig bankvirksomhet
Innsikt