ESG

ESG stands for environmental, social and governance, and refers to the three key factors widely used to evaluate how companies, countries and other actors contribute to sustainable development

Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktiivinen omistajuus

Nordea käy vuoropuheluja PFAS-yhdisteistä eroon pääsemiseksi

Vastuullisena sijoittajana Nordea on liittynyt Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC) -aloitteeseen, jossa yli 50 varallisuutta hoitavaa sijoittajaa pyrkivät yhdessä vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne luopuisivat vaarallisten kemikaalien käytöstä.

Lue lisää
bumblebee on a flower

Vastuullinen pankkitoiminta

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonto kulkevat käsi kädessä”

YK:n ympäristöohjelman alainen Finance Initiative (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) julkaisee tänään ensimmäisen toimialakohtaisen luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjeistuksensa. Nordea on ollut mukana ohjeistuksen laatineessa työryhmässä. Samassa yhteydessä Nordea julkaisee ensimmäisen oman aihekohtaisen ohjeistuksensa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Lue lisää
Windmills

Vastuullinen pankkitoiminta

Nordea on asettanut toimialakohtaisia tavoitteita energiantuotannolle ja maataloudelle

Uudet toimialakohtaiset tavoitteet ovat tärkeä keino vähentää Nordean luottosalkun hiilidioksidipäästöjä ja tukea asiakkaitamme, jotka toimivat kahdella nollapäästöjen saavuttamisen kannalta keskeisellä toimialalla.

Lue lisää
A narrow path through spruce forest

Vastuullisuus

Mikä on ESG?

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita.

Lue lisää
Raised hands

Aktiivinen omistajuus

Mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa?

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yritysten strategioihin ja toimintaan. Sitä käytetään usein vastuullisessa sijoittamisessa, kun halutaan vaikuttaa suoraan yritysten päätöksiin.

Lue lisää
Solar panel park in sunset

Vastuullinen pankkitoiminta

Yritysten kanssa on käyty lähes 1 000 vuoropuhelua vastuullisuudesta

Nordean vastuullisuusasiantuntijat osallistuivat vuonna 2022 lähes 1 000 vuoropuheluun, joita sijoitusrahastomme kävivät yritysten kanssa. Vuoropuheluissa käsiteltiin eri teemoja, kuten ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja hallintotapaa.

Lue lisää
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo

Sustainable finance

Nordean työ vastuullisen rahoituksen parissa sai jälleen tunnustusta

Global Finance -lehti antoi jälleen tunnustusta Nordealle vastuullisuuden edelläkävijänä, kun vuoden 2023 Sustainable Finance -palkinnot jaettiin. Nordea voitti maakohtaisen palkinnon Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Lisäksi Nordea nimettiin koko Länsi-Euroopan parhaaksi pankiksi siirtymään ja kestävyyteen liittyvissä lainoissa.

Lue lisää
Businessman with tablet

ESG

Nordea nousi Euroopan johtavien varallisuudenhoitobrändien joukkoon

Nordea nousi Broadridgen arvostetussa listauksessa Euroopan toiseksi kiinnostavimmaksi brändiksi, joka tarjoaa yhteiskuntavastuullisia sijoituksia.

Lue lisää
A group of wind turbines standing next to a road in a moorland landscape on the coast at dawn.

ESG

Näin ESG-riskit vaikuttavat sijoituksiin

Sijoitussalkkuihin kohdistuvat riskit kasvavat ilmaston lämpenemisen ja luontokadon seurauksena. Nämä riskit ovat järjestelmäriskejä ja voivat vaikuttaa kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakauteen. Sijoittajien on opittava luovimaan myös tässä uudessa tilanteessa.

Lue lisää
Wild flowers planted along fields

Vastuullisuus

Nordea mukana asettamassa luontoon liittyviä tavoitteita pankkisektorille

Nordea on mukana uudessa työryhmässä, jonka tarkoituksena on edistää pankkien ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on luontoon ja miten ne voivat auttaa parantamaan luonnon tilaa. Työryhmä on osa YK:n ympäristöohjelman alaista Finance Initiative -hanketta.

Lue lisää
Child drinking water with hands

ESG

Yhteiskunnalliset joukkolainat: Sijoittamalla voidaan parantaa yhteiskunnallisia olosuhteita

Sijoittajilla on tärkeä rooli, sillä he voivat kohdentaa pääomaa ratkaisuihin, joilla pystytään parantamaan yhteiskunnallisia olosuhteita. Suorin vaikuttamiskeino on rahoittaa tai jälleenrahoittaa yhteiskunnallisia hankkeita yhteiskunnallisten joukkolainojen kautta.

Lue lisää
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Vastuullisuus

”Matkalla oikeaan suuntaan”

Nordean tavoitteena on olla päästötön pankki. Viemme muutosta eteenpäin asettamillamme tavoitteilla vuosille 2023 ja 2025. Nyt kun vuoden 2023 loppu on alle vuoden päässä, pyysimme konsernin kestävän kehityksen yksikön johtajaa Anja Lidgren Hannerzia kertomaan, miten Nordea on edistynyt.

Lue lisää