ESG

ESG stands for environmental, social and governance, and refers to the three key factors widely used to evaluate how companies, countries and other actors contribute to sustainable development

Wild flowers planted along fields

Vastuullisuus

Nordea mukana asettamassa luontoon liittyviä tavoitteita pankkisektorille

Nordea on mukana uudessa työryhmässä, jonka tarkoituksena on edistää pankkien ymmärrystä siitä, millaisia vaikutuksia niiden toiminnalla on luontoon ja miten ne voivat auttaa parantamaan luonnon tilaa. Työryhmä on osa YK:n ympäristöohjelman alaista Finance Initiative -hanketta.

Lue lisää
Child drinking water with hands

ESG

Yhteiskunnalliset joukkolainat: Sijoittamalla voidaan parantaa yhteiskunnallisia olosuhteita

Sijoittajilla on tärkeä rooli, sillä he voivat kohdentaa pääomaa ratkaisuihin, joilla pystytään parantamaan yhteiskunnallisia olosuhteita. Suorin vaikuttamiskeino on rahoittaa tai jälleenrahoittaa yhteiskunnallisia hankkeita yhteiskunnallisten joukkolainojen kautta.

Lue lisää
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Vastuullisuus

”Matkalla oikeaan suuntaan”

Nordean tavoitteena on olla päästötön pankki. Viemme muutosta eteenpäin asettamillamme tavoitteilla vuosille 2023 ja 2025. Nyt kun vuoden 2023 loppu on alle vuoden päässä, pyysimme konsernin kestävän kehityksen yksikön johtajaa Anja Lidgren Hannerzia kertomaan, miten Nordea on edistynyt.

Lue lisää
Windmills and power plant

Vastuullinen pankkitoiminta

Millainen on vastuullisuusprofiilisi?

MiFID II -sääntelyn päivitys ei aiheuta suuria muutoksia Nordean sijoitusneuvontaan, mutta Nordean Kerstin Lysholm toivoo yhä useamman asiakkaan harkitsevan sen myötä vastuullisia sijoitusvaihtoehtoja.

Lue lisää
female chilifarmer outside of jakarta

Vastuullinen pankkitoiminta

Tutustu vaikuttavuussijoittamiseen

Vaikuttavuussijoittamisesta puhutaan silloin, kun sijoittajan tarkoituksena on saada tuoton lisäksi aikaan mitattavia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Lue lisää
Raised hands

Aktiivinen omistajuus

Mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa?

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yritysten strategioihin ja toimintaan. Sitä käytetään usein vastuullisessa sijoittamisessa, kun halutaan vaikuttaa suoraan yritysten päätöksiin.

Lue lisää
Vung Ang in Vietnam

Vastuullinen pankkitoiminta

Nordean aktiivisuus auttoi suuria aasialaisyhtiöitä luopumaan uusista hiilivoimalahankkeista

Vuonna 2020 Nordea muodosti 25 sijoittajan konsortion, joka vaatii yhtiöitä vetäytymään hiilivoimalan rakentamisesta Vietnamissa. Useat johtavat aasialaisyhtiöt ovatkin ilmoittaneet luopuvansa uusiin hiilivoimaloihin liittyvästä toiminnasta.

Lue lisää
New York Stock Exchange.

Analyysit

Salkunhoitaja: Vastuullisuus on yhä tärkeämpää pohjoisamerikkalaisille yrityksille

Yhdysvalloissa toimivat yritykset eivät ole aina pitäneet vastuullisuutta kovin tärkeänä. Viime vuosina tässä on kuitenkin tapahtunut suuri muutos. Pohjoisamerikkalaisiin yhtiöihin sijoittava Nordea Pohjoisamerikkalaiset Tähdet painottaa vastuullisuutta. Kiinnostus vastuullisuutta kohtaan on lisääntynyt alueella.

Lue lisää
woman-sitting-on-the-edge-of-a-cliff-flipped.

ESG

ESG-sijoittaminen lisääntyi selvästi pandemian aikana

Kun osakekurssit romahtivat pandemian alussa, kuka olisi uskonut, että vuotta myöhemmin ne rikkoisivat ennätyksiä ja että koronaviruskriisi lisäisi ESG-sijoittamista?

Lue lisää
River running through forrest

ESG

Ilmastonmuutos vaikuttaa sijoitusten tuottoon

Nordean tuoreimmassa vastuullisen sijoittamisen julkaisussa tarkastellaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia sijoituksiin.

Lue lisää
Engineers looking at turbine

Vastuullinen pankkitoiminta

Vuoropuhelu saa yritykset tehostamaan ilmastotoimia

Nordea Asset Management kävi vuonna 2020 lähes tuhat vuoropuhelua yritysten kanssa eri maissa ja edisti siten muutosta aktiivisena omistajana.

Lue lisää
A narrow path through spruce forest

Vastuullisuus

Mikä on ESG?

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita.

Lue lisää