ESG

ESG stands for environmental, social and governance, and refers to the three key factors widely used to evaluate how companies, countries and other actors contribute to sustainable development

People hiking on wooden bridge

Sustainable finance

Rahoitetut päästöt ovat avainasemassa nettonollapäästöjen tavoittelussa

Rahoitetuilla päästöillä tarkoitetaan sellaisten yritysten päästöjä, joihin Nordea sijoittaa tai joille Nordea antaa lainaa. Tutustu, miten me pankkina pyrimme vähentämään luottosalkkumme päästöjä.

Lue lisää
Oil factory and solar power station

Vastuullinen pankkitoiminta

Mitä ovat rahoitetut päästöt?

Olet saattanut törmätä vastuullisuusasioissa termiin ”rahoitetut päästöt”. Kerromme tässä artikkelissa, mitä ne ovat ja miksi niillä on merkitystä.

Lue lisää
Raised-hands-1536x973.jpg

Aktiivinen omistajuus

Aktiivinen omistajuus ratkaisee

Nordean toiminta aktiivisena omistajana sai paljon tunnustusta tuoreessa riippumattomassa raportissa, jossa meitä verrataan kilpailijoihin. Nordea on sijalla 8 maailman 69 suurimman varallisuudenhoitajan joukossa.

Lue lisää
Sun shining through the forest

Vastuullinen pankkitoiminta

Nordea mukana S&P Globalin Sustainability Yearbook -raportissa toisena vuonna peräkkäin

Nordean sijoitus on noussut useissa tärkeissä vastuullisuusluokituksissa. Olemme nyt muun muassa toista vuotta peräkkäin mukana S&P Globalin Sustainability Yearbook -raportissa, johon sisältyy vain 15 prosenttia maailman vastuullisimmista pankeista.

Lue lisää
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktiivinen omistajuus

Nordea käy vuoropuheluja PFAS-yhdisteistä eroon pääsemiseksi

Vastuullisena sijoittajana Nordea on liittynyt Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC) -aloitteeseen, jossa yli 50 varallisuutta hoitavaa sijoittajaa pyrkivät yhdessä vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne luopuisivat vaarallisten kemikaalien käytöstä.

Lue lisää
bumblebee on a flower

Vastuullinen pankkitoiminta

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonto kulkevat käsi kädessä”

YK:n ympäristöohjelman alainen Finance Initiative (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) julkaisee tänään ensimmäisen toimialakohtaisen luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjeistuksensa. Nordea on ollut mukana ohjeistuksen laatineessa työryhmässä. Samassa yhteydessä Nordea julkaisee ensimmäisen oman aihekohtaisen ohjeistuksensa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Lue lisää
Windmills

Vastuullinen pankkitoiminta

Nordea on asettanut toimialakohtaisia tavoitteita energiantuotannolle ja maataloudelle

Uudet toimialakohtaiset tavoitteet ovat tärkeä keino vähentää Nordean luottosalkun hiilidioksidipäästöjä ja tukea asiakkaitamme, jotka toimivat kahdella nollapäästöjen saavuttamisen kannalta keskeisellä toimialalla.

Lue lisää
A narrow path through spruce forest

Vastuullisuus

Mikä on ESG?

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita.

Lue lisää
Raised hands

Aktiivinen omistajuus

Mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa?

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yritysten strategioihin ja toimintaan. Sitä käytetään usein vastuullisessa sijoittamisessa, kun halutaan vaikuttaa suoraan yritysten päätöksiin.

Lue lisää
Solar panel park in sunset

Vastuullinen pankkitoiminta

Yritysten kanssa on käyty lähes 1 000 vuoropuhelua vastuullisuudesta

Nordean vastuullisuusasiantuntijat osallistuivat vuonna 2022 lähes 1 000 vuoropuheluun, joita sijoitusrahastomme kävivät yritysten kanssa. Vuoropuheluissa käsiteltiin eri teemoja, kuten ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja hallintotapaa.

Lue lisää
Photo from the Global Finance Sustainable Finance Awards 2023 featuring Nordea's Isabella Frenning Willis and Juho Maalahti as well as Global Finance's Joseph Giarraputo

Sustainable finance

Nordean työ vastuullisen rahoituksen parissa sai jälleen tunnustusta

Global Finance -lehti antoi jälleen tunnustusta Nordealle vastuullisuuden edelläkävijänä, kun vuoden 2023 Sustainable Finance -palkinnot jaettiin. Nordea voitti maakohtaisen palkinnon Tanskassa, Suomessa ja Norjassa. Lisäksi Nordea nimettiin koko Länsi-Euroopan parhaaksi pankiksi siirtymään ja kestävyyteen liittyvissä lainoissa.

Lue lisää
Businessman with tablet

ESG

Nordea nousi Euroopan johtavien varallisuudenhoitobrändien joukkoon

Nordea nousi Broadridgen arvostetussa listauksessa Euroopan toiseksi kiinnostavimmaksi brändiksi, joka tarjoaa yhteiskuntavastuullisia sijoituksia.

Lue lisää