21-04-2022 16:36

Tutustu vaikuttavuussijoittamiseen

Mitä on vaikuttavuussijoittaminen?

Vaikuttavuussijoittamisesta puhutaan silloin, kun sijoittajan tarkoituksena on saada tuoton lisäksi aikaan mitattavia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan.

Vaikuttavuussijoittaminen on osa vastuullista sijoittamista, jossa otetaan huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuuseen sekä hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät. Se on askel eteenpäin sijoittamisesta, jossa ESG-tekijöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia arvioidaan systemaattisesti, sillä siinä pyritään myös ratkaisemaan yhteiskuntaan liittyviä haasteita ja edistämään yhteiskunnallisia tavoitteita.

Vaikuttavuussijoituksia voidaan tehdä esimerkiksi seuraaviin:

 • indonesialaisille naisyrittäjille mikrolainoja tarjoava pankki
 • edullisia vuokra-asuntoja tarjoava yhtiö
 • verkkotutorointia opiskelijoille tarjoava palvelu.

Onko vaikuttavuussijoittamiselle olemassa virallinen määritelmä?

Ei vielä. EU:ssa laaditaan kuitenkin parhaillaan määritelmää, johon sisältyisivät yhteiskunnallista hyötyä tuottavat taloudelliset toiminnot, samaan tapaan kun EU:ssa on laadittu taksonomia (eli luokittelujärjestelmä) vihreille sijoituksille.

Vaikuttavuussijoittaminen Nordean kautta

Kun me Nordeassa sijoitamme yhteiskunnallista hyötyä tuottavalla tavalla, tuemme yhtiöitä, joiden tuotteet tai palvelut mahdollistavat sen, että yhä useammat ihmiset eri puolilla maailmaa voivat elättää itsensä ja hyödyntää mahdollisuutensa täyteen mittaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että sijoitamme yhtiöihin, joilla on mahdollisuus parantaa ihmisten elämänlaatua ja kehittää ihmisten osaamista. Sijoitusten lähtökohtana ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, erityisesti nämä: 

 • Kestävän kehityksen tavoite nro 1: ei köyhyyttä (lähinnä taloudellisen syrjäytymisen estäminen)
   
 • Kestävän kehityksen tavoite nro 3: terveyttä ja hyvinvointia
   
 • Kestävän kehityksen tavoite nro 4: hyvä koulutus
   
 • Kestävän kehityksen tavoite nro 8: ihmisarvoista työtä ja talouskasvua (mukaan lukien rahoituspalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille)
   
 • Kestävän kehityksen tavoite nro 9: kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja, sillä tärkeä taloudellinen infrastruktuuri on edellytys muiden tavoitteiden saavuttamiselle (mukaan lukien pilvipalvelut pienille ja keskisuurille yrityksille)
   
 • Kestävän kehityksen tavoite nro 11: kestävät kaupungit ja yhteisöt, etenkin edullinen asuminen ja jätehuoltopalvelut.

Kaikkia Nordean rahastoja koskevat yhteiskuntaan liittyvät vähimmäisvaatimukset

Kaikissa Nordean rahastoissa – ei pelkästään ESG-rahastoissa – odotetaan yhtiöiden liikekumppaneiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien noudattavan näitä periaatteita:

• Olemme sitoutuneet kantamaan yhteiskunnallisen vastuumme.
• Olemme sitoutuneet puolustamaan ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia ja vapautta.
• Olemme sitoutuneet edistämään yhtäläisiä mahdollisuuksia ja monimuotoisuutta.
• Olemme sitoutuneet huolehtimaan henkilöstön hyvinvoinnista.
• Olemme sitoutuneet eettisyyteen, rehellisyyteen ja vilpittömyyteen.
• Olemme sitoutuneet huolehtimaan ympäristöstä.
• Emme hyväksy lahjontaa tai korruptiota.

Näin pääset alkuun vaikuttavuussijoittamisessa

Haluatko sijoittaa vastuullisesti? Nordea voi auttaa sinua:

Osta yhteiskuntavastuuta painottavia rahastoja

Rahastojen ostaminen on helppo tapa päästä alkuun sijoittamisessa, ja silloin saat myös hajautettua riskin. Haittapuolena on se, että rahastosijoituksista peritään palkkio – ja näkemyksesi yhteiskunnallisesta hyödystä saattaa olla erilainen kuin rahastossa on määritelty.

Nordea tarjoaa tällä hetkellä kolmea rahastoa, joissa painotetaan yhteiskuntavastuuta:

 • Global Social Empowerment Fund
 • Nordea Global Climate and Social Impact
 • Nordea Tasa-arvorahasto

Osta yksittäisten yhtiöiden osakkeita

Voit valita sijoituskohteeksi myös pörssinoteerattuja yhtiöitä, joiden uskot edistävän ratkaisujen löytämistä maailman yhteiskunnallisiin ongelmiin ja joiden arvon uskot nousevan, mikäli se on sinulle tärkeää. Tällaisten yhtiöiden löytäminen ja niiden huolellinen tarkastelu vaatii tietenkin enemmän työtä, eikä riski ole hajautettu yhtä hyvin. Jollet ole ammattimainen sijoittaja, voi myös olla paljon vaikeampaa arvioida näiden yhtiöiden tulevaa taloudellista potentiaalia.

Ota yhteyttä Nordeaan Tanskassa, Norjassa, Suomessa tai Ruotsissa, jos haluat lisätietoja rahastoistamme ja siitä, miten voit aloittaa vaikuttavuussijoittamisen.

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Markkinat ja sijoittaminen
Analyysit