22-04-2022 08:37

Forstå sosial påvirkningsinvestering

Hva er sosial påvirkningsinvestering?

Sosial påvirkningsinvestering velger du fordi du som investor ønsker å bidra til målbare og gunstige sosiale resultater i tillegg til å oppnå økonomisk avkastning.

Sosial påvirkningsinvestering er en kategori innen bærekraftig investering der det tas hensyn til miljøspørsmål, sosiale spørsmål og forretningsetikk. Denne typen investeringer går lenger enn investeringer som foretar en systematisk vurdering av ESG-relaterte risikoer og muligheter, siden de også tar sikte på å påvirke sosiale utfordringer og mål. 

Sosiale påvirkningsinvesteringer kan blant annet være følgende:

 • en bank som tilbyr mikrolån til kvinnelige indonesiske gründere
 • et selskap som leier ut rimelige boliger
 • en plattform som tilbyr nettbasert undervisning til studenter

Finnes det en offisiell definisjon av sosiale investeringer?

Ikke ennå, men EU jobber med å utarbeide en definisjon som omfatter økonomiske aktiviteter som leverer produkter og tjenester med sosiale fordeler, på samme måte som de har laget en taksonomi (et klassifiseringssystem) for grønne investeringer.       

Sosiale påvirkningsinvestering gjennom Nordea

Når vi investerer med sosial påvirkning i Nordea, støtter vi selskaper med produkter eller tjenester som bidrar til at flere personer i verden kan forsørge seg selv og nå sitt potensial.

I praksis betyr dette at vi investerer i selskaper som kan gi bedre livskvalitet og utvikle individuelle ferdigheter. Vi bruker FNs bærekraftsmål som utgangspunkt, og da spesielt disse målene:

 • Bærekraftsmål 1: Utrydde fattigdom (hovedsakelig gjennom økonomisk inkludering)
   
 • Bærekraftsmål 3: God helse og livskvalitet
   
 • Bærekraftsmål 4: God utdanning
   
 • Bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst (inkludert økonomiske tjenester for små og mellomstore bedrifter)
   
 • Bærekraftsmål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur, siden grunnleggende økonomiske infrastruktur er en forutsetning for andre mål (inkludert skytjenester for små og mellomstore bedrifter)
   
 • Bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn, spesielt boliger til akseptable priser og avfallshåndtering.

Sosiale kriterier som gjelder for alle Nordeas fond

Alle Nordea-fond – ikke bare ESG-merkede – forventer at forretningspartnere og leverandører følger disse prinsippene:

• Vi skal sørge for at Nordea er en god samfunnsaktør.
• Vi skal jobbe for menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og frihet.
• Vi skal jobbe for mangfold og like muligheter for alle.
• Vi skal jobbe for medarbeidernes velferd.
• Vi skal jobbe for etikk, ærlighet og oppriktighet.
• Vi skal ta vare på miljøet.
• Vi godtar ikke bestikkelser og korrupsjon.

Slik kommer du i gang med sosial påvirkningsinvestering

Ønsker du å investere på en sosialt ansvarlig måte? Nordea kan hjelpe deg. 

Kjøp fond med sosialt fokus

Kjøp av fond er en enkel måte å komme i gang med investering på, og når du kjøper fond, sprer du risikoen. Ulempen med fondssparing er at du må betale et gebyr – og at du kanskje ikke er enig i fondets definisjon av sosial påvirkning.

I Nordea tilbyr vi for øyeblikket tre fond med et sosialt fokus: 

 • Global Social Empowerment Fund
 • Nordea Global Climate and Social Impact Fund
 • Nordea Global Gender Diversity Fund

Kjøp aksjer i individuelle selskaper

Du kan også håndplukke børsnoterte selskaper som du mener kan bidra til å løse globale sosiale spørsmål, og som har potensial til å øke i verdi hvis det er noe du ønsker å prioritere. Det krever selvsagt mer arbeid å lete etter disse selskapene og finne ut mer om dem, og du får ikke like god risikospredning. Og hvis du ikke er profesjonell investor, kan det være mye vanskeligere å vurdere det fremtidige økonomiske potensialet til disse selskapene.

Kontakt Nordea i Danmark, Norge, Finland eller Sverige for å få mer informasjon om fondsuniverset og hvordan du kommer i gang med sosial påvirkningsinvestering.

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Børs og investering
Innsikt