2022-04-21 16:48

Att förstå investeringar för social påverkan

Vad är investeringar för social påverkan?

Syftet med dessa investeringar, utöver den ekonomiska vinsten, är att skapa mätbara positiva effekter för samhället.

Det är en sorts hållbara investeringar, alltså investeringar som tar hänsyn till frågor som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. De gör mer än systematiska analyser av ESG-relaterade risker och möjligheter eftersom de också försöker lösa sociala problem och uppnå sociala mål.

Investeringar för social påverkan kan vara:

 • en bank som ger mikrolån till kvinnliga småföretagare i Indonesien
 • ett företag som hyr ut bostäder till överkomligt pris
 • en plattform som studenter kan använda för att följa föreläsningar online

Finns det en officiell definition av investeringar för social påverkan?

Inte ännu, men EU håller på att fastställa en definition som innefattar ekonomisk verksamhet som tillhandahåller samhällsfrämjande produkter och tjänster. EU har redan gjort något liknande när de utarbetade sin taxonomi (klassificeringssystem) för gröna investeringar.

Investeringar för social påverkan via Nordea

När Nordea investerar för social påverkan, stödjer vi företag med produkter och tjänster som hjälper fler människor i världen att försörja sig och förverkliga sin fulla potential.

Vi investerar alltså i företag som kan förbättra människors livskvalitet och utvecklingsmöjligheter. Vi använder FN:s hållbarhetsmål som utgångspunkt, i synnerhet:

 • Mål 1: Ingen fattigdom (mest genom ekonomisk inkludering)
   
 • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
   
 • Mål 4: God utbildning
   
 • Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (innefattar ekonomiska tjänster för små och medelstora företag)
   
 • Mål 9: Hållbarhetsindustri, innovationer och infrastruktur, eftersom grundläggande ekonomisk infrastruktur är en förutsättning för de andra målen (innefattar molntjänster för små och medelstora företag)
   
 • Mål 11: Hållbara städer och samhällen, särskilt bostäder till överkomliga priser och avfallshantering.

Minimikriterier för alla Nordeas fonder

Alla Nordeas fonder – inte bara ESG-fonderna – förutsätter att deras affärspartners och leverantörer följer dessa principer:

• Vi ska säkerställa att vi är goda samhällsmedborgare
• Vi ska verka för mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter och frihet
• Vi står för lika möjligheter och mångfald
• Vi ska verka för omsorg om våra medarbetares välbefinnande
• Vi ska verka med etik, ärlighet och uppriktighet
• Vi ska verka med omsorg om miljön
• Vi tar avstånd från mutor och korruption

Så kommer du igång med ett sparande för social påverkan

Vill du spara på ett socialt ansvarsfullt sätt? Nordea kan hjälpa dig:

Köp fonder med samhällsfokus

Att köpa fonder är ett enkelt sätt att komma igång med ett sparande och när du köper fonder sprider du risken. Nackdelen är att du får betala en avgift när du köper fondandelar och du kanske inte håller med om fondens definition av social påverkan.

Nordea har för närvarande tre fonder med samhällsfokus: 

 • Global Social Empowerment Fund
 • Nordea Global Climate and Social Impact Fund
 • Nordea Global Gender Diversity Fund

Köp aktier

Du kan också köpa aktier i handplockade börsbolag som du anser bidrar till att lösa samhällsproblem runtom i världen, och som kan öka i värde om det är något du prioriterar. Att hitta dessa företag och ta en närmare titt på dem kräver förstås mer arbete och du sprider inte risken på samma sätt. Om du inte arbetar professionellt som investerare kan det också vara mycket svårare att bedöma företagens ekonomiska potential.

Kontakta Nordea i Danmark, Norge, Finland eller Sverige om du vill veta mer om våra fonder och komma igång med ett sparande för social påverkan.

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Börs och investeringar
ESG
Insikter