22-04-2022 09:10

Forstå social impact-investering

Hvad er sociale impact-investeringer?

Ud over et økonomisk afkast er målet med sociale impact-investeringer (på engelsk kaldet social impact investing), at du som investor ønsker at påvirke samfundet på en positiv og målbar måde.

Impact-investeringer er en kategori af bæredygtige investeringer, som tager højde for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG-kriterier). Sociale impact-investeringer går skridtet videre, da de også har fokus på sociale udfordringer og mål. 

Sociale impact-investeringer kan fx være investeringer i:

 • en bank, som tilbyder mikrolån til indonesiske kvindelige iværksættere
 • en virksomhed, som udlejer billige boliger
 • en platform, som giver studerende undervisning online

Er der en officiel definition på sociale investeringer?

Ikke endnu, men EU er ved at udvikle en, som omfatter økonomiske aktiviteter med produkter og tjenesteydelser, som bidrager til at løse sociale problemer – på samme måde som EU har lavet et klassifikationssystem (taksonomi) for grønne investeringer.

Sociale impact-investeringer via Nordea

Når vi i Nordea foretager sociale impact-investeringer, støtter vi virksomheder, hvis produkter eller tjenesteydelser bidrager til, at flere mennesker i verden kan klare sig selv og udnytte deres fulde potentiale.

Det betyder med andre ord, at vi investerer i virksomheder, som har potentiale til at forbedre menneskers livskvalitet og hjælpe dem med at udvikle deres personlige evner. Vi tager r udgangspunkt i flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling:

 • Mål 1: Afskaf fattigdom (primært gennem økonomisk inklusion)
   
 • Mål 3: Sundhed og trivsel
   
 • Mål 4: Kvalitetsuddannelse
   
 • Mål 8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst (herunder finansielle tjenesteydelser for små- og mellemstore virksomheder)
   
 • Mål 9: Industrialisering, innovation og infrastruktur, da en grundlæggende økonomisk infrastruktur er en forudsætning for andre mål (herunder cloud services for små- og mellemstore virksomheder)
   
 • Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund, især boliger til en overkommelig pris og affaldshåndtering.

Sociale minimumskriterier, som gælder for Nordeas fonde

I alle Nordeas fonde – ikke kun ESG-fondene – forventer vi, at samarbejdspartnere og leverandører overholder følgende principper:

 • Vi forpligter os til udvise samfundsmæssig ansvarlighed
 • Vi forpligter os til at sikre menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og frihedsrettigheder
 • Vi forpligter os til at sikre lige muligheder og diversitet
 • Vi forpligter os til at sørge for vores medarbejders trivsel
 • Vi forpligter os til at arbejde etisk, ærligt og oprigtigt
 • Vi forpligter os til at have omtanke for miljøet
 • Vi forpligter os til at bekæmpe bestikkelse og korruption

Sådan kommer du i gang med social impact-investering

Ønsker du at investere socialt ansvarligt? Nordea kan hjælpe dig: 

Køb fonde med socialt fokus

Det er nemt at begynde at investere ved at købe fonde, og når du køber fonde spreder du din risiko.

Hos Nordea har vi tre fonde med socialt fokus:

 • Global Social Empowerment Fund
 • Nordea Global Climate and Social Impact Fund
 • Nordea Global Gender Diversity Fund

Ulempen er, at det koster et gebyr at investere i en fond – og det er ikke sikkert, at du er enig i fondens definition af ”social impact”.

Køb aktier i virksomheder

Du kan også selv håndplukke aktier i børsnoterede virksomheder, som du mener bidrager til at løse sociale udfordringer i verden, og som har potentialet til at stige i værdi, hvis det er vigtigt for dig. Det tager selvfølgelig længere tid at finde og undersøge disse virksomheder, og du får ikke spredt din risiko på samme måde. Som ikke-professionel investor kan det også være meget sværere at vurdere virksomhedernes fremtidige økonomiske potentiale.

Kontakt Nordea i Danmark, Norge, Finland eller Sverige og få mere at vide om vores fonde, og hvordan du kommer du i gang med social impact-investering.

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Finansielle markeder og investering
Insights