16-10-2023 15:27

Hvad er ansvarlig investering?

Hvad vil det sige at investere ansvarligt?

Når du investerer ansvarligt, er der især tre forhold, du oftest vil lægge ekstra vægt på i analysen af dine investeringer:

 • miljømæssige forhold – fx reduktion af CO2-udledning
 • samfundsmæssige forhold – fx arbejdstagerrettigheder
 • ledelsesmæssige forhold – fx at undgå korruption.

Disse forhold er også kendt som ESG-forhold, og der henvises ofte til dem, når der tales om bæredygtighed ud fra et investeringsperspektiv.

Strategier for ESG-investeringer

Hvis du som investor fokuserer på ansvarlig investering udover et godt afkast, er der flere strategier, du kan overveje og kombinere:

 • Du kan fravælge virksomheder, du ikke synes er bæredygtige – såkaldt negativ screening.
   
 • Du kan købe aktier i virksomheder med høje standarder for bæredygtighed.
   
 • Du kan fokusere på et bestemt tema, fx rent vand eller affaldshåndtering, og investere i virksomheder, der arbejder indenfor disse områder.
   
 • Du kan udøve aktivt ejerskab, hvor du bruger dit ejerskab til at påvirke virksomheder til at træffe mere bæredygtige beslutninger.

Følger du en ESG-strategi, er der mange forskellige produkter at vælge imellem. Du kan investere i obligationer, indeksfonde, børsnoterede fonde (ETF’er), investeringsfonde eller aktier. Det afhænger alt sammen af, hvor mange kræfter du vil bruge på analyse, screening og overvågning.

Bestemmer du dig for aktivt at forvalte dine investeringer selv, offentliggør mange banker og analytikere lister over aktier med de bedste ESG-ratings. Listerne kan være en hjælp til at finde de investeringer, der passer til din strategi. Ønsker du derimod ikke at involvere dig så meget, kan fonde være et godt alternativ.

Antallet af fonde med fokus på ESG-forhold vokser konstant, fordi flere og flere investorer netop overvejer miljø-, samfunds- og ledelsesmæssige forhold, inden de investerer penge og ressourcer i en bestemt virksomhed eller fond. Vær opmærksom på kriterierne for den enkelte fond, så du sikrer dig, at virksomhederne i fonden også lever op til dine forventninger om bæredygtighed.

Impact-investering

For investorer, der i endnu højere grad ønsker at udøve påvirkning, kan impact-investering være en mulighed. Udover et økonomisk afkast er målet med disse investeringer, at du som investor ønsker at påvirke samfundet eller miljøet på en målbar og positiv måde.

Impact-investeringer er en form for bæredygtige investeringer, der går videre end investeringer, der blot systematisk afspejler ESG-relaterede risici og muligheder. De har også som mål at fokusere på samfunds- og klimamæssige udfordringer og mål og tager ofte udgangspunkt i FN’s mål for bæredygtig udvikling.

Sådan investerer du ansvarligt med Nordea

Nordea gør det nemt for dig at investere ansvarligt. For at du kan komme godt i gang, foreslår vi, at du:

 • Investerer via Nordeas netbank – vi giver dig en liste over fonde med fokus på bæredygtighed, som du kan vælge fra. Hvis du er interesseret i impact-investering, har Nordea en række fonde til dette formål.
   
 • Booker et møde – foretrækker du at tale med en rådgiver om, hvordan du kommer i gang eller omlægger din portefølje til opsparing og investeringer med et bæredygtigt fokus, kan vi hjælpe dig.
Sådan kommer du i gang
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Insights