16-10-2023 16:22

Mitä vastuullinen sijoittaminen on?

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa?

Vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa sitä, että sijoituskohteiden analysoinnissa kiinnitetään erityistä huomiota kolmeen asiaan: 

 • ympäristöön eli esimerkiksi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen
 • yhteiskuntavastuuseen eli esimerkiksi työntekijöiden oikeuksiin
 • hyvään hallintotapaan eli esimerkiksi korruption torjuntaan.

Näitä kutsutaan myös ESG-tekijöiksi, joihin viitataan usein, kun puhutaan vastuullisuudesta sijoittamisen näkökulmasta.

ESG-sijoittamisen strategiat

Sijoittajana voit soveltaa ja yhdistellä useita eri sijoitusstrategioita, jos olet kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta ja haluat samalla tavoitella hyvää tuottoa.

 • Yksi tapa on sulkea omista sijoituksista pois yhtiöitä, jotka eivät mielestäsi toimi vastuullisesti. Tätä kutsutaan negatiiviseksi seulonnaksi.
 • Voit ostaa sellaisten yhtiöiden osakkeita, joilla on korkeat vastuullisuusstandardit.
 • Voit valita jonkin tietyn teeman, kuten puhdas vesi tai jätehuolto, ja sijoittaa tällä alalla toimiviin yhtiöihin.
 • Voit pyrkiä sijoittajana vaikuttamaan yhtiöihin aktiivisen omistajuuden kautta, jotta ne tekisivät entistä vastuullisempia päätöksiä.

Jos haluat valita vastuullisen sijoitusstrategian, tarjolla on monia siihen soveltuvia tuotteita. Voit sijoittaa joukkolainoihin, indeksirahastoihin, ETF-rahastoihin, sijoitusrahastoihin tai osakkeisiin riippuen siitä, missä määrin haluat itse tutkia, seuloa ja seurata sijoituksiasi.

Jos haluat hoitaa sijoituksiasi aktiivisesti, monet pankit ja analyytikot julkaisevat listauksia parhaat ESG-luokitukset saaneista yhtiöistä. Niistä voit saada apua strategiaasi sopivien osakkeiden etsintään. Jos taas et halua käyttää sijoittamiseen paljon aikaa ja vaivaa, rahastot voivat olla harkitsemisen arvoinen vaihtoehto. Vastuullisuutta painottavien rahastojen määrä kasvaa koko ajan.

Yhä useampi sijoittaja ei ole valmis laittamaan rahojaan mihin tahansa yhtiöön tai rahastoon, vaan haluaa ottaa sijoituksissaan huomioon ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvät tekijät. Tutustu jokaisen rahaston omiin kriteereihin, jotta voit olla varma siitä, että sen sijoituskohteet vastaavat omaa käsitystäsi vastuullisuudesta.

Vaikuttavuussijoittaminen

Vaikuttavuussijoittaminen on hyvä vaihtoehto sijoittajille, jotka haluavat keskittyä erityisesti sijoitustensa vaikuttavuuteen. Tällaisten sijoitusten tarkoituksena on saada tuoton lisäksi aikaan mitattavia positiivisia vaikutuksia yhteiskuntaan tai ympäristöön.

Vaikuttavuussijoittaminen on askel eteenpäin vastuullisesta sijoittamisesta, jossa ESG-tekijöihin liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia arvioidaan systemaattisesti. Vaikuttavuussijoittamisella pyritään myös etsimään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja ilmastoon liittyviin haasteisiin sekä saavuttamaan niihin liittyvät tavoitteet. Sijoitusten lähtökohtana ovatkin usein YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Vastuullinen sijoittaminen meillä

Näin pääset avullamme helposti alkuun vastuullisessa sijoittamisessa: 

 • Tee sijoituksia Nordean verkkopankin kautta. Verkkopankissa on esitelty vastuullisuutta painottavat rahastomme, joista voit valita itsellesi sopivimmat. Jos olet kiinnostunut vaikuttavuussijoittamisesta, valikoimassamme on useita siihen liittyviä rahastoja.
   
 • Varaa tapaaminen. Autamme sinua mielellämme, jos haluat keskustella neuvojamme kanssa sijoittamisen aloittamisesta tai vaihtaa salkkusi sijoituskohteita vastuullisuutta painottaviin vaihtoehtoihin.
Lue lisää
Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Analyysit