2023-10-16 16:35

Vad är ansvarsfulla investeringar?

Vad innebär det att investera på ett ansvarsfullt sätt?

Den som investerar på ett ansvarsfullt sätt tar ofta extra hänsyn till: 

 • miljöfrågor – till exempel att minska koldioxidutsläppen
 • sociala frågor – till exempel arbetstagarnas rättigheter
 • bolagsstyrningsfrågor – till exempel att undvika korruption.

Dessa frågor brukar kallas för ESG- faktorer och de nämns ofta när man pratar om hållbarhet ur ett investeringsperspektiv.

Strategier för ESG-investeringar

Alla investerare, från småsparare till stora kapitalförvaltare, vill hitta en strategi som ger bra avkastning. Men den som vill satsa på hållbarhet använder även andra strategier, till exempel:

 • utesluta företag som inte är tillräckligt hållbara – kallas även för negativ screening
 • köpa aktier i företag med hög hållbarhetsprofil
 • satsa på ett visst område, till exempel rent vatten eller avfallshantering, och investera i företag som arbetar med det
 • vara en aktiv ägare som använder sina aktieinnehav för att påverka företagen att fatta mer hållbara beslut.

Det finns många olika produkter att välja bland för den som följer en ESG-strategi. Man kan köpa obligationer, indexfonder, börsnoterade fonder, vanliga värdepappersfonder eller aktier. Allt beror på hur mycket man vill engagera sig i arbetet med att analysera, screena och övervaka sina investeringar.

Många banker och analysföretag publicerar listor över börsbolag med högst ESG-betyg. Här kan den som vill vara aktiv och sköta sin egen förvaltning hitta aktier som passar den valda strategin. En fond kan däremot vara ett bra alternativ för den som inte vill engagera sig lika mycket.

Antalet fonder med ESG-fokus ökar ständigt eftersom allt fler beaktar faktorer som rör miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning innan de satsar sitt kapital i ett företag eller en fond. Det kan vara bra att undersöka vilka kriterier den enskilda fonden har och på så sätt kontrollera att fondens företag faktiskt motsvarar dina egna förväntningar och krav på hållbarhet.

Påverka med investeringar

Den som vill påverka samhällsutvecklingen ännu mer kan ägna sig åt det som kallas ”impact investing” på engelska, eller ”påverkansinvesteringar” på svenska. Syftet med dessa investeringar, utöver den ekonomiska vinsten, är att skapa mätbara positiva effekter för samhället eller miljön.

Påverkansinvesteringar är ett slags hållbara investeringar, men de stannar inte vid systematiska analyser av ESG-relaterade risker och möjligheter. De vill också komma till rätta med samhälls- och miljöproblem och de utgår ofta från FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Spara hållbart med Nordea

Nordea gör det enkelt för dig att spara hållbart. Det här är de smidigaste sätten att komma igång: 

 • Besök Nordeas internetbank – där finns en lista över fonder med hållbarhetsfokus som du kan välja bland. Om du är intresserad av påverkansinvesteringar så har Nordea ett antal fonder med denna inriktning.
   
 • Boka ett möte – om du hellre vill få hjälp av en rådgivare att komma igång eller stuva om i din portfölj så att den får mer fokus på hållbarhet, så står vi gärna till tjänst.
Kom igång här
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Insikter