16-10-2023 15:42

Hva er ansvarlig investering?

Hva betyr det å investere ansvarlig?

Når du investerer på en ansvarlig måte, er det gjerne tre faktorer du legger ekstra vekt på i analysen:

 • Miljømessige forhold, som reduksjon av CO2-utslipp
 • Sosiale forhold, som arbeidstakerrettigheter
 • Eierstyringsforhold, som å unngå korrupsjon

Disse forholdene kan kort oppsummeres som ESG-faktorer, som det ofte henvises til når vi ser på bærekraft fra et investeringsperspektiv.

Strategier for ESG-investeringer

Hvis du som investor fokuserer på ansvarlig investering i tillegg til god avkastning, er det flere strategier du kan vurdere og slå sammen:

 • Du kan for eksempel ekskludere selskaper du ikke synes er bærekraftige – såkalt negativ screening.
   
 • Du kan kjøpe aksjer i selskaper med høye standarder for bærekraft.
   
 • Du kan fokusere på et bestemt tema, for eksempel rent vann eller avfallshåndtering, og investere i selskaper som jobber med dette.
   
 • Du kan praktisere aktivt eierskap, som betyr at du bruker eierskapet ditt til å påvirke selskaper til å ta mer bærekraftige beslutninger.

Hvis du velger å følge en investeringsstrategi som tar utgangspunkt i ESG, finnes det mange ulike produkter å velge mellom. Du kan investere i obligasjoner, indeksfond, børsnoterte fond (ETF-er), verdipapirfond eller aksjer i selskaper – hva du bør velge, avhenger av hvor mye du ønsker å involvere deg i analyse og screening, og hvor tett du vil følge med på investeringen.

Hvis du bestemmer deg for å aktivt forvalte investeringen din, har mange banker og analytikere satt opp lister over aksjene som har best ESG-rangering. Bruk listene til å finne ut hvilke investeringer som passer best med din strategi. Hvis du ikke vil involvere deg så mye, kan fond være et alternativ.

Det dukker stadig opp flere fond med fokus på ESG fordi flere og flere investorer ser på faktorer knyttet til miljø, sosiale forhold og eierstyring før de investerer. Vær oppmerksom på kriteriene for hvert enkelt fond for å være sikker på at det faktisk lever opp din definisjon av bærekraft.

Påvirkningsinvesteringer («impact investing»)

Påvirkningsinvesteringer kan være et alternativ for investorer som ønsker å legge enda mer vekt på å påvirke. Denne typen investeringer velger du fordi du ønsker å bidra til målbare og gunstige sosiale eller miljømessige forbedringer i tillegg til å oppnå økonomisk avkastning.

Påvirkningsinvesteringer er en type bærekraftig investering som går lenger enn investeringer som integrerer en systematisk vurdering av risiko og muligheter knyttet til ESG. Påvirkningsinvesteringer har også som mål å gjøre noe med utfordringer og mål knyttet til sosiale forhold og klima og tar ofte utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Slik investerer du ansvarlig med Nordea

Nordea gjør det lett for deg å investere ansvarlig. For å komme i gang på en rask og enkel måte foreslår vi at du

 • investerer via Nordeas nettbank. Der finner du  en liste over fond med bærekraftsfokus som du kan velge fra. Hvis du er interessert i påvirkningsinvesteringer, har Nordea en rekke aktuelle fond.
   
 • booker et møte. Hvis du heller vil snakke med en rådgiver om hvordan du kommer i gang med eller endrer porteføljen til sparing og investeringer med fokus på bærekraft, hjelper vi deg gjerne.
Kom i gang her
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Innsikt