16-10-2023 14:49

Hvad er ESG?

ESG – miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

ESG står for "environmental, social and governance", dvs. miljø-, sociale og ledelsesmæssige forhold 
Det omtales også ofte som bæredygtighed. I en forretningsmæssig sammenhæng handler bæredygtighed om virksomhedens forretningsmodel, dvs. hvordan produkter og serviceydelser bidrager til en bæredygtig udvikling. 

Det handler også om virksomhedens risikostyring, dvs. hvordan den styrer sin drift for at reducere sin negative indvirkning på fx miljø og samfund.  

I det følgende forklarer vi, hvad ESG står for. Vi forklarer, hvordan en finansiel institution integrerer ESG i sin formueforvaltning. Det giver en god forståelse af ESG, og hvorfor det er en vigtig faktor i forretningsmæssige beslutninger. 

Miljø

Den globale produktion og forbruget har stor indflydelse på miljøet. Når vi producerer og forbruger alt fra biler til fødevarer, medfører det fx  klimaforandringer, overbelastning af ressourcerne, affald, forurening og skovrydning. Og det påvirker biodiversiteten. 

Nedenfor giver vi et eksempel på, hvordan en virksomhed kan gøre genbrug af computere, mobiltelefoner og andre IT-produkter samt styring af produkternes livsforløb til en forretning.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

I 2018 besøgte vores ESG-analytikere den svenske IT-virksomhed Inrego. Virksomheden er markedsførende inden for genbrug af computere, mobiltelefoner og andre IT-produkter og styring af produkternes livsforløb. Og de hjælper virksomheder og organisationer i hele Europa med at styrke deres arbejde med bæredygtighed.

Social ansvar

Virksomheder har et ansvar for deres medarbejdere. Men de har også et ansvar for den måde, de påvirker det omgivende samfund, fx i forhold til arbejdsvilkår, arbejdstagerrettigheder og mangfoldighed.

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
 

I 2013 besøgte vi en guldmine udenfor Johannesburg i Sydafrika. Guld anvendes til komponenter i teknologisektoren, som vi investerer i. For os er det vigtigt selv at se, hvordan arbejdet foregår i denne sektor, og hvordan arbejdsforholdene er.

Virksomhedsledelse

God selskabsledelse er en kontrolmekanisme i forhold til bestikkelse og korruption, skat, aflønning af ledelsen, aktionærers stemmemuligheder og intern kontrol. Vi tror på, at aktiv selskabsledelse er afgørende for en virksomheds langsigtede udvikling og således til gavn for virksomhedens aktionærer og medarbejdere og for samfundet som helhed.

En måde at sikre dette på er at fokusere på øget gennemsigtighed og åbenhed i kommunikationen mellem virksomheden og aktionærerne om fx bestyrelsens sammensætning og aktionærrettigheder.

Du kan se, hvordan vi har stemt ved forskellige generalforsamlinger på vores afstemningsportal.

Bæredygtighed
Bæredygtig bankvirksomhed