01-12-2023 15:18

Nordea er i dialog med virksomheder om udfasning af PFAS

Betegnelsen PFAS dækker over et antal problematiske kemikalier, der i dag findes i vores krop og miljøet, og som er forbundet med en række sundhedsmæssige problemer. Som ansvarlig investor har Nordea derfor tilsluttet sig Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC), hvor mere end 50 kapitalforvaltere forsøger at påvirke virksomheder til at udfase brugen af farlige kemikalier.
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership
Cecilia Fryklöf er leder af Active Ownership i Nordea og ligeledes medlem af styregruppen for Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC).

Kemikalier kan få fødevarer til at holde sig længere, gøre tøj regntæt og forhindre computere i at bryde i brand Men de kemikalier, der gør livet lettere, ophober sig med tiden i vores krop og truer vores helbred, og udfasningen af især PFAS-stoffer står nu højt på dagsordenen i EU og hos andre myndigheder.

Som ansvarlig investor undersøger Nordea nu, hvordan vi kan bidrage til udfasningen. Vi er allerede i dialog med flere større producenter af farlige kemikalier, og sammen med de kapitalforvaltere, der har tilsluttet sig IIHC-initiativet, har vi sendt et brev til de 50 største kemikalieproducenterne i verden, hvori vi beder dem om at lægge planer for en udfasning af farlige kemikalier og udvikle sikrere alternativer til disse.

Leder af Active Ownership Cecilia Fryklöf repræsenterer Nordea i IIHC-initiativet, og vi har mødt hende for at få mere at vide om, hvorfor Nordea har besluttet at spille en aktiv rolle i dette initiativ.   

Cecilia, hvorfor er brugen af farlige kemikalier vigtig for Nordea?

”Nordea er en aktiv ejer, og dialog med virksomheder er en hjørnesten i vores strategi for ansvarlige investeringer. Fremstillingen og brugen af farlige kemikalier som f.eks. PFAS-stoffer kan have en negativ påvirkning på naturen, dyr og mennesker. De miljø- og sundhedsrisici, der er forbundet med evighedskemikalier og PFAS-stoffer, udmøntes i finansielle risici via retssager, skade på omdømme og myndighedsforanstaltninger.  Det er vores mål at mindske belastningen fra farlige kemikalier og vores eksponering mod de finansielle risici, der er forbundet med dem.”

”Det er i lyset af disse risici vigtigt for os som investor at vide, hvilke kemikalier de virksomheder, som vi investerer i, rent faktisk fremstiller og bruger – og i hvilket omfang. I hvilken udstrækning ville et myndighedsforbud påvirke en virksomheds produktportefølje, og hvilke udfordringer ville det indebære? Er virksomheden forberedt på øgede restriktioner for PFAS-stoffer og andre farlige kemikalier? Har virksomhederne investeret i forskning og udvikling for at finde andre mindre skadelige alternativer, der kan erstatte PFAS-stoffer fremover?

”Det er vigtigt at vurdere disse spørgsmål, således at vore investeringer ikke taber i værdi, og at den negative påvirkning på natur, dyr og mennesker mindskes.”

Hvad har Nordea indtil videre gjort som led i IIHC-initiativet?

”Vi har gjort ret mange ting. Nordea spiller en aktiv rolle i initiativet og er medlem af en styregruppe. IIHC er aktuelt i dialog med 16 af de 50 virksomheder, som ChemSec har anført på sin liste ChemScore ranking, som bedømmer kemikalieproducenters bestræbelser på at omstille sig til mindre farlige alternativer. Vi har ligeledes deltaget i dialoger med virksomheder på brancheniveau og talt med repræsentanter fra EU-Kommissionen. Endeligt har vi indledt vores egne bilaterale dialoger med producenter af industri- og forbrugsvarer, som Nordea Asset Management investerer i. Vi forudser nemlig, at disse virksomheder vil blive berørt af de kommende skærpede lovkrav og forbrugerefterspørgslen.”

Fakta om dialogerne

Fakta om dialogerne

IIHC anmoder kemikalievirksomhederne om at:

Øge gennemsigtigheden
Formålet er at gøre det nemmere for investorer at vurdere relevante risici ved en virksomhed, fremlægge oplysninger om omsætningsandelen og mængden af fremstillede produkter, som udgør eller indeholder farlige kemikalier. Disse oplysninger bør omfatte alle aktiviteter (herunder datterselskaber) på verdensplan.

Offentliggøre en tidsbegrænset plan for udfasning af produkter, der udgør eller indeholder evighedskemikalier
Planen bør indeholde en realistisk køreplan med klare KPI’er med henblik på måling af fremgang.

Udvikle sikrere alternativer til farlige kemikalier
Efter en grundig vurdering bør virksomhederne øge deres F&U og investeringer i udviklingen af sikrere alternativer væsentligt. Selv om der endnu ikke foreligger en universelt accepteret definition af sikrere alternativer, vil sikrere produkter, der erstatter brugen af farlige kemikalier og understøtter en hurtigere udfasning, sandsynligvis give betydelige muligheder for værdiskabelse.

Hvordan har virksomhederne reageret på jeres henvendelse?

”Nogle producenter er faktisk kommet ret langt i processen og er godt forberedte. De har planer om at udfase nogle af de farlige kemikalier, som de bruger, eller også er de allerede i gang med at erstatte dem. Andre er ikke nået helt så langt. De vurderer måske på nuværende tidspunkt, at det ikke er muligt, og er derfor i større udstrækning imod forslagene om restriktioner. Vi er nødt til løbende at vurdere, hvorvidt en virksomhed vil være en lønsom investering på lang sigt – især hvis forbuddet fra EU gennemføres.”

Hvor lang tid tror du, at denne form for dialog vil tage, og hvad planlægger Nordea at gøre fremover?

”Det er altid svært at forudsige en nøjagtig tidshorisont. Vi kan se, at myndighederne i både EU og USA allerede er i gang med at øge restriktionerne, og nye lovforslag drøftes ligeledes. På baggrund af dialoger med de virksomheder, som vi har investeret i, er vi fast besluttede på fortsat at opfordre både producenter og brugere til at fokusere på øget gennemsigtighed, forskning og udvikling for at finde sikrere alternativer og forpligte sig til planer om udfasning med faste tidsfrister. Vi vil løbende vurdere, hvor godt forberedte virksomhederne er på at opfylde fremtidige krav.”

Hvad er PFAS?

  • PFAS eller perfluorerede stoffer er en fællesbetegnelse for omkring 4.700 identificerede kemikalier, der alle er menneskeskabte. De er alle vanskeligt nedbrydelige, og nogle kan have skadelige virkninger på mennesker og miljøet. 
     
  • PFAS anvendes i stor udstrækning – f.eks. i fremstilling af tøj for at beskytte mod fedt, snavs og vand samt i brandslukningsskum, rengøringsmidler, byggematerialer og smartphones. 
     
  • For nogle få PFAS-stoffer er der dokumentation for, at de er sundhedsskadelige, fordi de påvirker menneskers forplantningsevne og er kræftfremkaldende. Ifølge ChemSec, som er partner i IIHC-initiativet, findes PFAS i blodet på 97% af verdens befolkning.

I begyndelsen af 2023 offentliggjorde Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) en liste med omkring 10.000 PFAS-stoffer, som agenturet foreslår begrænset. ECHA er det organ, der gennemfører EU’s lovgivning om kemikalier. Forslaget har været i høring siden marts 2023, og hvis et stof – efter en høringsperiode og videnskabelig bedømmelse – viser sig at udgøre en uacceptabel risiko, kan dets brug begrænses eller endda helt forbydes.

Aktivt ejerskab
Bæredygtig bankvirksomhed
Insights