Raised-hands-1536x973.jpg

Nordea er blandt verdens bedste til at fremme bæredygtighed gennem aktivt ejerskab

Pressemeddelelse | 19-03-2024 07:00

Nordea er nummer et i Norden og i top ti blandt verdens største kapitalforvaltere, når det kommer til at gøre en bæredygtig forskel gennem aktivt ejerskab. Det viser en ny, uafhængig rapport fra NGO’en ShareAction, der arbejder globalt for at hæve standarden for ansvarlige investeringer.

Nordeas indsats med at fremme bæredygtighed høster anerkendelse i den nyeste ”Voting Matters”-rapport fra ShareAction. Her evalueres kapitalforvalteres evne til at bruge deres stemmeret som aktionærer til at påvirke de såkaldte ESG-faktorer – altså miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse – i en positiv retning. Takket være et målrettet fokus, placerer Nordea sig på en ottendeplads blandt verdens 69 største kapitalforvaltere.

”Vi glæder os over rapporten og er stolte af at være blandt de ti bedste og nummer et i Norden. Nordea tror på aktivt ejerskab, og det er en vigtig del af at leve op til vores løfte om at være en ansvarlig investor. Vores kunder forventer, at vi investerer i virksomheder, der har godt styr på deres ESG-risici, og at vi udøver aktivt ejerskab, så selskaberne lever op til vores forventninger i forhold til miljømæssige og sociale forhold,” siger Eric Pedersen, chef for ansvarlige investeringer i Nordea Asset Management.

Når Nordea som kapitalforvalter forsøger at påvirke virksomhederne, sker det blandt andet med fokus på, at selskaberne indretter sig efter internationale normer og principper om gode sociale forhold samt, at de arbejder sig hen mod klimamålene i Parisaftalen fra 2015.

Aktivt ejerskab skaber værdi og gør en forskel

Virksomheder, der ikke tager samfundsansvar, risikerer på sigt at underminere deres eget forretningsgrundlag ved for eksempel at få problemer med manglende arbejdskraft, uforudsete udgifter til klimaforanstaltninger eller påtvungen regulering. På den måde er aktiv ejerskab med til at skabe positive forandringer og samtidig fremtidssikre både virksomhederne og aktionærernes afkast.

”Engagement i de selskaber og brancher, som vi investerer i, er en af hjørnestenene i vores strategi om ansvarlig investering. Udover at vi stemmer til virksomhedernes generalforsamlinger har vores ESG-analytikere ca. 1.000 dialoger med selskaber om året for at diskutere emner såsom klimaforandringer, biodiversitet, menneskerettigheder og god selskabsledelse. For os er aktivt ejerskab et vigtigt redskab til at beskytte værdien for aktionærerne, øge det langsigtede afkast og drive positive forandringer i samfundet,” lyder det fra Eric Pedersen.

Nordea stemmer ved ca. 4.000 generalforsamlinger, og har som aktionær i Amazon for eksempel stemt for en uvildig vurdering af selskabets holdning til retten til at organisere sig og overenskomstforhandlinger.

Igennem samarbejder – for eksempel med andre kapitalforvaltere – forsøger Nordea også at gøre en reel klimamæssig forskel. Blandt andet tilsluttede de to største amerikanske olieselskaber ExxonMobil og Chevron sig for nyligt andre store olieselskaber, der leverer på Nordeas krav om at begrænse metanudslip, der opvarmer atmosfæren omkring 80 gange mere end CO2.

 

Fakta om Nordeas aktive ejerskab:

 • Nordea var initiativtager til – og samarbejder med andre kapitalforvaltere og kapitalejere om – at fremme selskabers engagement i FN’s Oil and Gas Methane Partnership 2.0, hvor virksomheder arbejder for at forbedre deres håndtering af metanudledninger. For dette modtog Nordea Prisen ”Pollution Reduction Initiative of the Year” fra tidsskriftet Environmental Finance.
   
 • Nordea indledte i december 2021 en dialog med 75 globale virksomheder, der i udgangspunktet ingen kvinder havde i bestyrelsen. Ved udgangen af 2023 havde over haldelen af virksomhederne mindst en kvinde i bestyrelsen. Dialogen fortsætter nu med yderligere virksomheder.
   
 • Nordea er aktivt medlem af initiativerne Net Zero Asset Managers og Climate Action 100+, der begge arbejder for at nedsænke virksomheders udledning af drivhusgasser. Under Climate Action 100+ har Nordea bl.a. en ledende rolle i dialogen med virksomhederne Air Liquide, ArcelorMittal og Excel Energy.
   
 • Nordea deltager i det globale Investors Initiative on Hazardous Chemicals, der fører dialog med virksomheder om bl.a. produktion og brug af PFAS. Nordea er bl.a. ”lead Investor” for virksomhederne 3M, Solvay og Bayer. Hidtil har 3M givet tilsagn om at udfase PFAS inden udgangen af 2025.

Fakta om rapporten ”Voting Matters”: 

 • Kapitalforvalterne rangordnes og analyseres ud fra deres stemmeafgivning til 257 aktionærforslag omhandlende miljømæssige og sociale forhold. Tre ud af fire af disse forslag omhandler blot en større offentliggørelse af virksomheders ESG-relaterede aktiviteter. 
   
 • Kapitalforvalterne i rapporten repræsenterer omkring 60% af verdens økonomi. 
   
 • Kapitalforvalterne udvælges på grundlag af deres aktiver under forvaltning med fokus på den region, som ShareAction primært dækker, dvs. Europa og Storbritannien.
   
 • Den seneste rapport kan ses via dette link

Yderligere information: 
Nordea Danmark Kommunikation: +45 70 80 11 62 
 

 

Pressemeddelelser
Aktivt ejerskab
Bæredygtig bankvirksomhed