14-02-2024 16:54

Nordea mukana S&P Globalin Sustainability Yearbook -raportissa toisena vuonna peräkkäin

Nordean sijoitus on noussut useissa tärkeissä vastuullisuusluokituksissa. Olemme nyt muun muassa toista vuotta peräkkäin mukana S&P Globalin Sustainability Yearbook -raportissa, johon sisältyy vain 15 prosenttia maailman vastuullisimmista pankeista.
Sun shining through the forest

Raportti on koostettu S&P Globalin Corporate Sustainability Assessment -tutkimuksesta, jossa arvioidaan maailmanlaajuisesti lähes 10 000 yritystä. Raporttiin pääsevät vain kunkin toimialan parhaat toimijat, ja Nordea on jälleen ainoa mukana oleva pohjoismainen pankki. S&P Globalin Corporate Sustainability Assessment on tärkeä ESG-luokitustyökalu, jota sijoittajat ja muut taloudelliset sidosryhmät käyttävät arvioidessaan yritysten ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyvää kehitystä. 

Otimme vuonna 2023 merkittäviä edistysaskelia, ja sijoituksemme useissa tärkeissä vastuullisuusluokituksissa nousi. Yritysten vastuullisuutta arvioidaan muun muassa yleisten vastuullisuustietojen, ympäristöasioita koskevien periaatteiden, hallintotavan, henkilöstön hyvinvoinnin, turvallisuuden ja yhteiskunnallisten asioiden käsittelytapojen perusteella. Luokitukset ovat kuitenkin jossain määrin monitulkintaisia. Siksi painotamme neljää luokitusta, joita omat tärkeät sidosryhmämme arvostavat: Morningstar SustainalyticsS&P Global Corporate Sustainability Assessment (S&P CSA), MSCI ESG Rating ja ISS ESG Corporate Rating

ESG-työmme tasapainoisen arvioinnin varmistamiseksi työhön osallistuu sisäisiä asiantuntijoita. Lisäksi pyrimme jatkuvasti raportoimaan ulkoisesti entistä avoimemmin luokituslaitosten painottamista tärkeimmistä osa-alueista, jotta voimme nostaa esiin sitä erinomaista työtä, jota eri puolilla pankkia jo nyt tehdään.   

Näin sijoituimme vuonna 2023

ISS ESG Corporate Rating: Nordea nousi Prime-luokkaan. Siihen kuuluvat yritykset, joiden ESG-tulokset ylittävät toimialakohtaisesti määritellyn rajan eli jotka täyttävät kunnianhimoiset absoluuttiset tulosvaatimukset. 

Morningstar Sustainalytics: Olimme pohjoismaisen vertailuryhmän paras, kun luokituksemme parani merkittävästi aiemmasta 21,7 pisteestä (keskimääräinen riski) 16,1 pisteeseen (matala riski). 

MSCI ESG Rating: Säilytimme AA-luokituksen (toiseksi paras mahdollinen luokitus).

S&P CSA: Saimme joulukuussa vahvistuksen siitä, että pistemäärämme (66) oli myös CSA-tutkimuksessa pohjoismaisen vertailuryhmän paras. 

Luokitusprosessi Nordeassa

Vastuullisuus on kiinteä osa toimintamme organisointia, liiketoimintaamme ja riskienhallintaamme. Kartuttaaksemme tietoa meihin ilmastosiirtymän vuoksi kohdistuvista riskeistä, mahdollisuuksista ja vaikutuksista sisällytämme riskienhallinnan periaatteisiimme ja sisäisiin due diligence -prosesseihimme ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hyvään hallintotapaan liittyviä arviointeja. Arviointien kautta saadut tiedot lisäävät tietämystämme asiakkaiden liiketoimintaympäristöstä, mikä puolestaan parantaa mahdollisuuksiamme tukea asiakkaittemme siirtymää ja tehostaa toimintamme todellista vaikutusta. 

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus