14-02-2024 16:14

Nordea er med i S&P Global Sustainability Yearbook for andet år i træk

Nordea er gået frem i flere vigtige ESG-ratings og er igen i år med i S&P Global Sustainability Yearbook, hvilket placerer os blandt de øverste 15 pct. af verdens mest bæredygtige banker.
Sun shining through the forest

Ranglisten er baseret på S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA), som evaluerer knap 10.000 selskaber globalt. Kun selskaber med den allerbedste udvikling indenfor bæredygtighed kommer med på listen, og Nordea er stolt over endnu en gang at være inkluderet som den eneste nordiske bank. S&P CSA-evalueringen er vigtig målestok, som investorer og andre finansielle interessenter bruger til at vurdere selskabers adfærd og resultater i forhold til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. 

I 2023 gjorde vi markante fremskridt og kravlede op ad rangstigen indenfor flere vigtige ESG-områder. Selskaberne vurderes ud fra en række faktorer såsom overordnet udvikling indenfor bæredygtighed, miljøpolitik, ledelse, medarbejdertrivsel, sikkerhed og tilgang til sociale forhold. Rating-området er dog lidt svært at finde rundt i. Derfor har vi valgt at prioritere de fire ratings, der betyder mest for vores vigtigste interessenter: Morningstar SustainalyticsS&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), MSCI ESG Rating og ISS ESG Corporate Rating

For at sikre et balanceret billede af vores ESG-aktiviteter samarbejder vi med forskellige interne eksperter. Derudover sigter vi mod løbende at gøre ​vores eksterne rapportering om de nøgleemner, som rating-bureauerne fokuserer på, mere gennemsigtig for at synliggøre det store arbejde, vi allerede gør i hele banken.   

Vores placering i 2023

ISS ESG Corporate Rating: Nordea steg til Prime-status, der tildeles selskaber med ESG-resultater over den sektorspecifikke Prime-tærskel, hvilket betyder, at de opfylder ambitiøse krav absolut set. 

Morningstar Sustainalytics: Nordea fik en placering som den bedste blandt nordiske storbanker. Vores rating blev forbedret fra en medium risikoscore på 21,7 til en lav risikoscore på 16,1. 

MSCI ESG Rating: Nordea fastholdt sin AA-status (den næsthøjeste score, der gives).

S&P CSA: I december blev det også bekræftet, at vi fik den højeste score (66) blandt nordiske storbanker i CSA-ratingen. 

Rating-processen i Nordea

Bæredygtighed er en integreret del af den måde, vi organiserer os, driver banken og styrer vores risici på. For at få yderligere indsigt i vores risici, muligheder og påvirkninger i forbindelse med klimaomstillingen integrerer vi overvejelser om miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer i vores risikostyringsrammer og interne due diligence-processer. Denne indsigt øger vores forståelse af kundernes forretningsforhold. Dermed kan vi bedre understøtte kundernes omstilling og være med til at gøre en reel forskel. 

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed