2024-02-14 16:24

Nordea inkluderat i S&P Global Sustainability Yearbook för andra året i rad

Nordea har klättrat i flera viktiga hållbarhetsrankningar och ingår återigen i S&P Global Sustainability Yearbook. Nordea placerar sig därmed i toppskiktet bland de 15 procent mest hållbara bankerna i världen.
Sun shining through the forest

Årsboken baseras på S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA), en utvärdering som omfattar närmare tiotusen bolag världen över. Endast toppbolagen i respektive bransch lyckas placera sig i årsboken och Nordea är stolta över att än en gång vara inkluderad som enda nordisk bank. S&P CSA är en väsentlig hållbarhetsrankning som används av placerare och andra aktörer på finansmarknaden för att bedöma företags resultat i miljö-, samhälls- och bolagsstyrningshänseende. 

Under 2023 gjorde Nordea stora framsteg och förbättrade sin position i flera viktiga hållbarhetsrankningar. Företag bedöms utifrån flera olika faktorer, bland annat allmän trovärdighet i hållbarhetsfrågor, miljöpolicyer, bolagsstyrning, medarbetarnas välbefinnande, säkerhet och strategi i sociala frågor. Rankningssystemen är dock inte särskilt entydiga och vi har därför valt att koncentrera oss på de som är viktiga för våra huvudintressenter, nämligen fyra större rankningar: Morningstar SustainalyticsS&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), MSCI ESG Rating och ISS ESG Corporate Rating

För att säkerställa en balanserad bild av vårt ESG-arbete – och synliggöra det fantastiska arbete som redan görs i banken – samarbetar vi med flera interna områdesexperter och strävar också kontinuerligt efter att förbättra transparensen i vår externa rapportering inom de områden som rankinginstituten lyfter fram.   

Nordeas hållbarhetsrankningar 2023

ISS ESG Corporate Rating: Nordea avancerade till Prime-status som tilldelas bolag med ett ESG-resultat över det sektorspecifika Prime-tröskelvärdet, vilket innebär att dessa bolag uppfyller mycket stränga ESG-krav. 

Morningstar Sustainalytics: Nordea rankades som bäst bland de nordiska bankerna tack vare en väsentlig förbättring av vårt betyg, vilket innebär att vi gick från en medelhög riskpoäng på 21,7 till en låg riskpoäng på 16,1. 

MSCI ESG Rating: Nordea behöll sitt AA-betyg (det näst högsta möjliga).

S&P CSA: I december bekräftades också att vi fått den högsta poängen (66) av de nordiska bankerna i CSA‑rankningen. 

Rankningsprocess i Nordea

Hållbarhet är en väsentlig aspekt av hur vi organiserar och driver vår bank och hanterar risker. För att öka våra kunskaper om Nordeas risker, möjligheter och påverkan på klimatomställningen integrerar vi miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsaspekter i våra ramverk för riskhantering och i interna rutiner för tillbörlig aktsamhet (due diligence). Vunna insikter bidrar till vår förståelse för kundens affärsomgivning. Detta gör oss i sin tur bättre skickade att stötta våra kunder i deras omställning – så att vi kan göra verklig skillnad. 

Hållbara banktjänster
ESG
Hållbarhet