14-02-2024 16:45

Nordea med i S&P Global Sustainability Yearbook for andre år på rad

Nordea har klatret på flere viktige bærekraftsratinger og er nok en gang med i S&P Global Sustainability Yearbook. Det sikrer oss en plass blant de øverste 15 prosentene av verdens mest bærekraftige banker.
Sun shining through the forest

Listen tar utgangspunkt i S&P Corporate Sustainability Assessment (CSA), som evaluerer nesten ti tusen selskaper over hele verden. Listen er forbeholdt selskapene som gjør det best på bærekraft innenfor sin bransje, og Nordea er stolt over at vi nok en gang er med som eneste nordiske bank. S&P CSA er et viktig ratingverktøy som brukes av investorer og andre aktører i finansmarkedet til å vurdere selskapers arbeid knyttet til miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold. 

I 2023 gjorde vi store fremskritt og krøp oppover listen på flere viktige ESG-områder. Selskaper vurderes ut fra en rekke faktorer, blant annet generell troverdighet i bærekraftsspørsmål, miljøpolicyer, forretningsetiske forhold, medarbeidertrivsel, sikkerhet og tilnærming til sosiale spørsmål. Men ratinglandskapet er ikke så enkelt å navigere i, og derfor har vi valgt å prioritere de fire ratingene som betyr mest for de viktigste interessentene våre: Morningstar SustainalyticsS&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA), MSCI ESG Rating og ISS ESG Corporate Rating

For å sikre et balansert bilde av ESG-aktivitetene våre samarbeider vi med flere interne fageksperter. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å gjøre den eksterne rapporteringen tydeligere på områdene ratingbyråene fokuserer på, for å synliggjøre det gode arbeidet som allerede gjøres i banken.   

Nordeas ratinger i 2023

ISS ESG Corporate Rating: Nordea avanserte til Prime-status, som tildeles selskaper med ESG-resultater over den sektorspesifikke Prime-terskelen. Disse selskapene oppfyller veldig strenge ESG-krav. 

Morningstar Sustainalytics: Nordea ble rangert som best blant de nordiske bankene, takket være en betydelig forbedring av scoren vår. Vi gikk fra en middels risikoscore på 21,7 til en lav risikoscore på 16,1. 

MSCI ESG Rating: Nordea beholdt AA-statusen (nest høyeste score som kan oppnås).

S&P CSA: I desember ble det bekreftet at vi også fikk høyeste score (66) blant de nordiske bankene i CSA-ratingen. 

Ratingprosessen i Nordea

Bærekraft er en integrert del av måten vi organiserer oss på, og hvordan vi driver banken og håndterer risikoer. For å øke innsikten i risikoer, muligheter og påvirkning i forbindelse med klimaomstillingen, integrerer vi miljømessige, sosiale og forretningsetiske faktorer i rammeverket for risikostyring og interne rutiner for kundekontroll (due diligence). Det gir oss også økt forståelse for kundenes forretningsforhold, som gjør oss bedre skikket til å støtte kundene i deres omstilling – så vi kan utgjøre en reell forskjell. 

 

Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft