03-04-2024 11:13

Vastuullisuustavoitteemme: ”Olemme edistyneet vahvasti”

Nordea otti vuonna 2019 käyttöön kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian, johon sisältyvät selkeät keskipitkän aikavälin tavoitteet vuodelle 2030. Olemmeko aikataulussa vai tarvitaanko tavoitteisiin pääsemiseksi lisätoimia? Kysymyksiimme vastasi Group Sustainability -yksikön johtaja Anja Hannerz.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

Vuonna 2019 otimme käyttöön kunnianhimoisen vastuullisuusstrategian. Miten Nordea on tähän mennessä onnistunut rakentamaan parempaa huomista?

”Huomion kohteena ovat tähän saakka olleet pääasiassa ilmastotoimet ja vihreä siirtymä. Vastuullisuus tarkoittaa Nordeassa sitä, että autamme asiakkaita vähentämään päästöjään ja pienennämme omaa hiilijalanjälkeämme. Olemme vähentäneet luottosalkkumme päästöjä 29 prosentilla ja konsernin sisäisiä hiilidioksidipäästöjä 51 prosentilla vuoden 2019 tasosta. 

Jatkossa teemme vastuullisuustyötä entistäkin kokonaisvaltaisemmin. Ilmastonmuutoksen hillintää ja luontoon ja ihmisiin kohdistuvien haitallisten vaikutusten vähentämistä on tarkasteltava yhdessä. Esimerkkinä voidaan mainita sähköajoneuvot, jotka ovat hyvä keino vähentää päästöjä. Niiden akuissa käytettävien mineraalien tuotanto voi kuitenkin vaikuttaa haitallisesti luontoon, ja työoloissa on ollut ongelmia joissakin maissa. Tarkastelemme siksi kaikkia arvoketjuun liittyviä näkökohtia. Toiminnallamme voi olla kauaskantoisia vaikutuksia ekosysteemeihin ja paikallisyhteisöihin, mukaan lukien työolot sekä lasten ja naisten oikeudet.”

Onko pankkien toiminnalla todellista merkitystä? Eikö hiilijalanjälkemme muodostu pääasiassa niin sanotuista epäsuorista päästöistä eli asiakkaidemme päästöistä?

”Toiminnallamme on merkitystä. On totta, että 99,9 prosenttia Nordean päästöistä on asiakkaidemme ja sijoituskohteenamme olevien yritysten päästöjä. Pankeilla on kuitenkin ainutlaatuinen mahdollisuus valita, millaista toimintaa ja mitä yrityksiä ne rahoittavat – ja miten ne toimivat sijoituskohteena olevien yhtiöiden vastuullisena omistajana. Toisin sanoen rahoituslaitokset voivat kunnianhimoisten tavoitteiden ja selkeiden strategioiden avulla edistää eri toimialojen yhteistyötä sekä ohjata pääomaa rakenteellisten muutosten tukemiseen yli maiden rajojen. Strategiassamme painotetaan asiakkaidemme tukemista kestävässä siirtymässä. Nyt otamme lähtökohdaksi oikeudenmukaisen siirtymän, jossa otetaan huomioon sekä ihmiset että planeetta.”

Strategiassamme painotetaan asiakkaidemme tukemista kestävässä siirtymässä. Nyt otamme lähtökohdaksi oikeudenmukaisen siirtymän, jossa otetaan huomioon sekä ihmiset että planeetta.

Eikö useimmilla pankeilla ole nykyään samat nollapäästöihin tähtäävät tavoitteet kuin Nordealla? 

”Useimmat pankit ovat sitoutuneet nettonollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Nordea on kuitenkin yksi harvoista eurooppalaisista pankeista, jotka ovat asettaneet vuodelle 2030 koko luotto- ja sijoitussalkkua koskevan päästövähennystavoitteen. Tämä on osa vuodelle 2050 asettamiamme tavoitteita. Olemme edistyneet vahvasti. Erityisesti kannattaa huomata, että olemme vähentäneet luottosalkkumme absoluuttisia päästöjä peräti 29 prosentilla vuoden 2019 tasosta. Olemme siis päässeet yli puolenvälin matkalla kohti tavoitettamme vähentää päästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Keskipitkän aikavälin tavoitteen saavuttaminen on vahva osoitus siitä, miten teemme työtä pankkina yhdessä asiakkaidemme kanssa. Nordean suuren koon, vahvan pääomarakenteen ja pohjoismaisen toimintamallin ansiosta meillä on todelliset mahdollisuudet saada aikaan muutoksia hyvin monilla osa-alueilla. Voimme vaikuttaa positiivisesti yhteiskuntaan ja ohjata tulevaisuutta parempaan suuntaan.”

Miten toteutamme strategiaa lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

”Vuonna 2030 panostamme edelleen samaan asiaan kuin nytkin eli asiakkaidemme tukemiseen. Kyse ei ole pelkästään mahdollisuuksista ja haasteista esimerkiksi uusiutuvaan energiaan siirtymisessä, vaan myös lähivuosina käyttöön otettavasta vastuullisuuteen liittyvästä sääntelystä. Sääntelyn muutokset ja teknologian kehitys ovat keskipitkällä aikavälillä kaksi tärkeintä liiketoimintaympäristöömme kohdistuvaa muutosta. Kun yritykset siirtyvät kestävään liiketoimintamalliin esimerkiksi investoimalla vihreää teknologiaa käyttäviin tuotantolaitoksiin, ne säilyttävät kilpailukykynsä pitkällä aikavälillä.”

Entä henkilöasiakkaamme? Kiinnostavatko kestävyyteen sidotut sijoitukset ja lainat heitä edelleen vai onko taloudellinen taantuma muuttanut tilannetta?

”Tiedot osoittavat, että 43 prosenttia henkilöasiakkaistamme kiinnittää säästämisessään huomiota vastuullisuuteen. Meidän tehtävämme on auttaa heitä tekemään vastuullisia valintoja ja ohjata rahaa paremman tulevaisuuden rakentamiseen tasapainoisesti ja hallitusti. Tavanomaisen säästämisen neuvonnan lisäksi haluamme parantaa heidän taloudellista tilannettaan opastamalla heitä muuttamaan kotinsa entistä energiatehokkaammaksi ja pienentämään siten energiakustannuksiaan. Laajemmassa mittakaavassa kyse on myös siitä, miten eläkesäästöt sijoitetaan, jotta ne edistävät kestävyyssiirtymää.”

Mitkä ovat seuraavat askeleet? 

”Luonnollinen ensimmäinen askel vastuullisuusstrategiamme toteuttamisessa oli luoda vahva perusta ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä toimia koskevan datan keräämiselle, analysoinnille, mittaamiselle ja raportoinnille. Olemme myös ottaneet käyttöön Sustainability Roadmap -suunnitelman, jonka avulla seurataan vuosittain strategian toteuttamista koko konsernissa. Työtä on vielä jäljellä, sillä meidän on hiottava ja kehitettävä tuotteitamme ja palvelujamme sekä autettava asiakkaitamme tekemään vastuullisia valintoja. Olen kuitenkin ylpeä nähdessäni, että vastuullisuusnäkökohdat otetaan nyt huomioon koko pankissa. Meillä on hyvät eväät tulevaisuuteen.”

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Analyysit
Mikä on mielikuvasi Nordeasta luettuasi tämän artikkelin?