03-04-2024 10:32

Vores bæredygtighedsmål: ”Vi gør gode fremskridt”

I 2019 lancerede Nordea en ambitiøs bæredygtighedsstrategi med klare delmål for 2023. Er vi på rette kurs, eller hvad gør vi for at få det til at ske? Vi spurgte Anja Hannerz, leder af Group Sustainability.
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz
Anja Hannerz, Head of Group Sustainability.

I 2019 fastlagde vi en ambitiøs bæredygtighedsstrategi. Hvilke fremskridt har Nordea gjort indtil videre for at bidrage til en bedre fremtid?

”Indtil videre har hovedemnerne været klimaindsatsen og den grønne omstilling. Bæredygtighed i Nordea handler om at gøre kunderne i stand til at reducere deres udledninger og om at reducere vores eget CO2-aftryk. Siden 2029 har vi reduceret vores finansierede udledninger i udlånsporteføljen med 29 pct. og CO2-udledningen fra vores interne drift med 51 pct. 

”Fremover vil vi have et endnu mere holistisk perspektiv i vores arbejde med bæredygtighed. Indsatsen mod klimaforandringer skal gå hånd i hånd med at modvirke skade på naturen og mennesker. Elbiler er eksempelvis gode i forhold til at reducere udledninger. Men udvindingen af de mineraler, der bruges i batterier, kan skade naturen, og arbejdsforholdene i nogle dele af verden har været problematiske. Vi skal se på alle aspekter af værdikæden. De handlinger, vi foretager, kan have vidtrækkende konsekvenser for økosystemer og lokalsamfund, herunder arbejdsforhold, børns rettigheder og kvinders rettigheder.”

Men betyder det egentlig noget, hvad banker gør? Består vores CO2-aftryk ikke mest af såkaldte indirekte udledninger fra vores kunder?

”Det betyder noget. Det er rigtigt, at 99,9 pct. af Nordeas udledninger er finansierede udledninger – dvs. udledninger fra vores kunder og de selskaber, vi investerer i. Banker spiller dog en unik rolle, i forhold til hvad og hvem vi vælger at finansiere – og hvordan vi agerer som ansvarlige ejere af de virksomheder, vi investerer i. Med ambitiøse mål og en klar strategi kan finansielle institutioner med andre ord fungere som bindeled mellem sektorer og allokere kapital på en måde, der driver strukturændringer uden begrænsninger i form af landegrænser. Vores strategi fokuserer på at støtte kunderne i deres bæredygtige omstilling. Det nye udgangspunkt bliver en retfærdig omstilling, der tager hensyn til både mennesker og planeten. 

Vores strategi fokuserer på at støtte kunderne i deres bæredygtige omstilling. Det nye udgangspunkt bliver en retfærdig omstilling, der tager hensyn til både mennesker og planeten. 

Har de fleste banker i dag ikke samme ambition om at opnå nettonul som Nordea? 

”De fleste banker har et mål om nettonul-udledning i 2050, men Nordea er en af de få europæiske banker, der har sat et mål for 2030 for hele vores portefølje om at reducere CO2-aftrykket fra både vores udlåns- og investeringsaktiviteter i tråd med vores mål for 2025. Vi gør gode fremskridt. De absolutte udledninger fra udlånsporteføljen er faldet med hele 29 pct. i forhold til 2019, hvilket betyder, at vi er nået over halvvejs mod vores 2030-mål om en reduktion på 40-50 pct. At nå vores delmål vil være et stærkt bevis på, hvordan vi arbejder som bank sammen med vores kunder. Vi har i kraft af Nordeas størrelse, stærke kapitalgrundlag og nordiske tilstedeværelse virkelig god mulighed for at gøre en forskel indenfor mange forskellige områder. Vi kan påvirke samfundet positivt og ændre fremtiden til det bedre.”

Hvordan leverer vi på strategien på kort og lang sigt? 

”Ligesom i dag vil vores fokus i 2030 være på at støtte kunderne i deres omstilling.
 Ikke kun i forhold til muligheder og udfordringer, fx omstilling til vedvarende energi, men også i forhold til de bæredygtighedsrelaterede lovkrav, der bliver indført i de kommende år. På mellemlang sigt ser vi den lovgivningsmæssige og teknologiske udvikling som de to væsentligste områder for forandring i vores forretningsmiljø. Virksomheder, der går over til bæredygtige forretningsmodeller, fx ved at investere i produktionsanlæg med grøn teknologi, vil kunne holde sig konkurrencedygtige på lang sigt.”

Hvad med vores privatkunder? Har de stadig appetit på investeringer og lån med fokus på bæredygtighed, eller har den generelle finansielle recession ændret den trend? 

”Tallene viser, at 43 pct. af vores privatkunder har en præference for bæredygtighed, når det gælder deres opsparing. Vores rolle er at hjælpe dem med at træffe bæredygtige valg og lade deres penge arbejde for en bedre fremtid på en balanceret og kontrolleret måde. Det rækker ud over traditionel rådgivning om opsparing; det handler også om at forbedre deres økonomi ved at mindske energiomkostningerne gennem investering i mere effektive energikilder i deres boliger. Og overordnet set handler det om, hvor man skal investere sin pensionsopsparing for at bidrage positivt til den bæredygtige omstilling. 

Hvad er de næste skridt?  

”Det naturlige første skridt i implementeringen af vores bæredygtighedsstrategi er at skabe et solid grundlag for indsamling, analyse, måling og rapportering af data relateret til miljø-, sociale- og ledelsesmæssige forhold (ESG). Vi har også indført en plan, hvor vi årligt følger op på, hvor langt vi er nået med at implementere strategien i koncernen. Vi har stadig arbejde foran os med at forfine og udvikle vores produkter og services og hjælpe vores kunder med at træffe bæredygtige valg. Men jeg er stolt over at se, at vi nu har integreret bæredygtighed på tværs af hele banken. Det gør os godt rustet til fremtiden.

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Insights
Hvordan er din opfattelse af Nordea efter at have læst denne artikel?