17-08-2023 08:30

Yritysvierailu Texasiin: Nordea neuvottelee öljy- ja maakaasuyhtiöiden kanssa päästöjen vähentämisestä

Nordea Asset Managementin tiimi vietti viikon Texasin paahtavassa helteessä. Vierailun aikana se keskusteli 12:n Houstonissa ja Permian Basinin alueella toimivan merkittävän öljy- ja maakaasuyhtiön kanssa niiden metaanipäästöjen vähentämisestä.
NAM at fieldtrip to Midland in Texas
Nordea Asset Managementin tiimi vieraili kesäkuussa Permian Basinin alueen keskiosissa. Alue on maailman toiseksi suurin öljy- ja maakaasukenttä ja yksi suurimmista metaanipäästöjen lähteistä. Tiimi tutustui Diamondback Energyn pääkonttoriin ja tiloihin ymmärtääkseen paremmin epätavanomaista öljyn ja maakaasun onshore-tuotantoa ja nähdäkseen, miten yhtiön metaanivuotojen havaitsemiseen kehitetty tekniikka toimii. Kuva: Fredrik Stedtjer.

Nordea Asset Managementin rahastoista vain hyvin pieni osa voi sijoittaa öljy- ja maakaasuteollisuuteen. Vuoropuhelu sijoituskohteena olevien yhtiöiden kanssa on tehokas työkalu, jolla nämäkin rahastot voivat edistää ilmastoasioita lyhyellä aikavälillä. Texasissa yritysvierailujen tarkoituksena oli saada sijoituskohteena olevat yhtiöt liittymään YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja sen kumppaneiden käynnistämään Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0) -ohjelmaan. OGMP 2.0 -ohjelmaa pidetään metaanipäästöjen mittauksen sekä niihin liittyvän raportoinnin ja tavoitteiden asettamisen kultaisena standardina.

Kysyimme Nordean vastuullisen sijoittamisen johtajalta Eric Pederseniltä ja aktiivisesta omistajuudesta vastaavalta johtajalta Renée Tengbergiltä, miten Nordea päätyi tapaamaan öljy- ja maakaasuteollisuuden jättiläisiä paikan päällä Texasissa keskellä kesää.

Yksi Nordean vastuullisuustavoitteista on edistää kestävää taloutta vähentämällä sen omien luotto- ja sijoitussalkkujen hiilidioksidipäästöjä, mutta miksi on tärkeää keskittyä nimenomaan metaanipäästöihin?

Renée Tengberg: ”Metaani on merkittävä kasvihuonekaasu. Arvioiden mukaan jopa 25 prosenttia nykyisestä maapallon lämpenemisestä johtuu metaanista. Se on 86 kertaa hiilidioksidia lämmittävämpi kasvihuonekaasu, jos sen vaikutuksia tarkastellaan 20 vuoden aikavälillä. Metaani ei toisaalta säily ilmakehässä yhtä pitkään kuin hiilidioksidi. Tämä tarkoittaa sitä, että metaanilla on ollut tähän päivään mennessä valtava vaikutus maapallon lämpenemiseen, mutta metaanipäästöjen vähentämisellä on myös mahdollista saada aikaan nopeita vaikutuksia, jotka näkyvät jo seuraavien 10 vuoden aikana.”

”Öljy- ja maakaasuyhtiöiden metaanipäästöjen vähentäminen on yksi tehokkaimmista tavoista torjua ilmastoriskejä seuraavan vuosikymmenen aikana, sillä noin 40 prosenttia ihmisen aiheuttamista metaanipäästöistä on peräisin fossiilisten polttoaineiden hankinnan, jalostuksen ja kuljetuksen yhteydessä tapahtuvista metaanivuodoista.”

NAM visited 12 companies. These were Chesapeake Energy, Chevron, Coterra Energy, Denbury, Diamondback Energy, Enbridge, EOG Resources, Exxon Mobil, Hess Corporation, Occidental Petroleum, Kinder Morgan and Targa Resources.

Nordealla on sijoituskohteita ympäri maailmaa. Miksi päätitte matkustaa juuri Texasiin?

Eric Pedersen: “Pyrimme vaikuttamaan suoraan sijoituskohteena oleviin yhtiöihin ja toimialoihin. Tämä on osa vastuullisen sijoittamisen strategiaamme.  Yritysvierailut ovat yksi tapa toteuttaa aktiivista omistajuutta. Olemme esimerkiksi aiemmin vierailleet Intiassa keskustelemassa lääketeollisuuden saastuttamisesta sekä Brasiliassa Brumadinhon kaivosonnettomuuden jälkeen. Texasin öljy- ja maakaasuteollisuus on maailman suuripäästöisimpien joukossa. Olimme keskustelleet aiemmin YK:n ympäristöohjelman (UNEP) ja alan johtavan ympäristöjärjestön, Environmental Defense Fundin, kanssa hankkeestamme, jonka tavoitteena on saada yhtiöitä liittymään OGMP 2.0 -ohjelmaan, ja meidät oli kutsuttu puhumaan kesäkuussa Houstonissa järjestettyyn kansainväliseen Global Methane Mitigation Summit -ympäristökokoukseen. Päätimme käyttää tilaisuuden hyväksemme ja tavata sijoituskohteina olevia alan yhtiöitä saman matkan aikana.”

“Texasin-matka on hyvä esimerkki temaattisesta vaikuttamisesta. Tällaisessa vaikuttamistyössä keskitytään yhteen tai useampaan neljästä painopistealueestamme, jotka ovat luonnon monimuotoisuus, ilmasto, hyvä hallintotapa ja ihmisoikeudet. Yhdysvalloissa nyt käydyt keskustelut liittyivät yhtiöiden ilmastovaikutuksiin. Metaanipäästöjen vähentäminen on keino saada jopa öljy- ja maakaasuyhtiöt mukaan tärkeisiin ilmastotalkoisiin, vaikka niillä ei yleensä olekaan konkreettista suunnitelmaa muuttaa toimintaansa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden mukaiseksi.”    

”Emme pysty mullistamaan koko toimialaa yhdessä yössä, joten on tärkeää, että meillä on yhtiöille jotain hyödyllistä annettavaa, jonka pohjalta voimme käydä rakentavia keskusteluja. Teemme yhteistyötä monien eri kumppaneiden kanssa, sillä suuren joukon vaatimuksilla on enemmän painoarvoa. Vaikka aloite metaanipäästöjen vähentämistä koskevaan vaikuttamishankkeeseen tuli Nordea Asset Managementilta, hankkeessa on mukana myös Euroopan suurin varainhoitoyhtiö Amundi ja lukuisia omaisuudenhoitajia, kuten eläkerahastoja. Hankkeeseen osallistuvien sijoittajien hoidossa oleva varallisuus on kaiken kaikkiaan yli 3 biljoonaa euroa, ja hyödynnämme yhteistä vaikutusvaltaamme saadaksemme aikaan muutoksia.” 

 
Yritysvierailut ovat perinteisesti olleet osa työkalupakkiamme, mutta ne olivat tauolla pandemian aikana. Nyt kun matkustaminen on jälleen mahdollista, voimme tutustua yhtiöiden toimintaan ja ESG-käytäntöihin paikan päällä. 

Renée Lea Tengberg työskentelee Nordea Asset Managementin aktiivisesta omistajuudesta vastaavassa tiimissä ja vetää metaanipäästöjen vähentämiseen tähtäävää vaikuttamistyötä.

Tapasitte 12 yhtiön edustajia. Onko näistä vuoropuheluista seurannut vielä mitään konkreettista?

Renée Tengberg: ”Kolme yhtiöistä, joiden kanssa keskustelimme metaanipäästöistä – Petrobras, Diamondback Energy ja EOG Resources – on liittynyt OGMP 2.0 -ohjelmaan vuoden 2023 aikana. Ne ovat ensimmäisiä onnistumisia. Joillakin yhtiöillä voi mennä vuosi tai kauemminkin tehdä muutokset, joita ohjelmaan liittyminen edellyttää. Siksi tällaiset vierailut ovat ainutlaatuisia tilaisuuksia käydä intensiivisiä keskusteluja kasvotusten yhtiöiden päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa.”

”Yritysvierailut ovat perinteisesti olleet osa työkalupakkiamme, mutta ne olivat tauolla pandemian aikana. Nyt kun matkustaminen on jälleen mahdollista, voimme tutustua yhtiöiden toimintaan ja ESG-käytäntöihin paikan päällä. Kolme tiimimme jäsentä osallistui lisäksi puhujina Global Methane Mitigation Summit -kokoukseen, jossa he keskustelivat hyvistä käytännöistä ja metaanipäästöjen vähentämiseen kohdistuvista sijoittajien odotuksista yli 300 öljy- ja maakaasualan johtavan toimijan kanssa. Järjestimme myös OGMP 2.0 -ohjelmaan liittymistä aktiivisesti harkitseville yhtiöille työpajan, jossa jaettiin tietoa aiheesta ja pystyttiin vaikuttamaan suoraan näihin yhtiöihin. Alustava palaute Texasin-matkasta on ollut rohkaisevaa, ja seuraamme yhtiöiden kehitystä jatkossakin.”

Eric Pedersen: ”On tärkeää muistaa, että temaattinen vaikuttaminen on pitkäjänteistä toimintaa, joka kestää useita vuosia. Aloitimme yhteistyön valikoitujen kumppanien ja asiakkaiden kanssa tämän hankkeen osalta vuonna 2022. Kävimme keskusteluja OGMP 2.0 -ohjelmasta Aker BP:n, Diamondback Energyn, Enerplusin, EOG Resourcesin, Equinorin, INPEX:n, Ovintivin, Petrobrasin, Pioneer Natural Resourcesin, OMV:n, Xcel Energyn ja YPF:n kanssa jo vuoden 2022 jälkipuoliskolla ja vuoden 2023 aikana ennen Texasin-matkaa. Vaikka osa yhtiöistä on metaanipäästöjen vähentämisessä pidemmällä kuin toiset, kehitystä on kuitenkin tapahtunut oikeaan suuntaan. Monet yhtiöistä ovat ryhtyneet toimiin metaanipäästöjen leikkaamiseksi ja käyvät keskusteluja OGMP 2.0 -ohjelmaan liittymisestä.”  

Vaikuttamishankkeessa mukana olevat asiakkaat ja kumppanit

Ranska

 • Amundi

Tanska

 • PenSam
 • Sampension

Suomi

 • Valtion eläkerahasto
 • Elo
 • Varma

Ruotsi

 • AP7

Norja 

 • Grieg Investor
 • Norjan kirkon kansallinen neuvosto
 • Pelastakaa lapset Norja
 • Redningsselskapet

Yhdistynyt kuningaskunta

 • Brunel Pension Partnership

Yhdysvallat

 • California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)
Aktiivinen omistajuus
Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus
Analyysit