18-08-2023 08:30

Feltbesøk til Texas: Nordea i dialog med olje- og gasselskaper om utslippsreduksjon

Under Texas’ stekende sol dro Nordea Asset Management på et ukelangt feltbesøk til Houston og Permian Basin for å gå i dialog med 12 viktige olje- og gasselskaper om å redusere metanutslipp.
NAM at fieldtrip to Midland in Texas
I juni dro Nordea Asset Management på feltbesøk til Midland i Permian Basin, det neste størst olje- og gassfeltet i verden og et av feltene med høyest metanutslipp. De besøkte Diamondback Energys hovedkvarter og et av anleggene for å få en bedre forståelse av landbasert ukonvensjonell olje- og gassvirksomhet og se overvåkningsteknologien for påvisning av metan. Foto: Fredrik Stedtjer.

For den lille andelen av Nordea Asset Management-fondene som investerer i olje- og gassindustrien, kan dialog være et godt redskap for å oppnå klimagevinster på kort sikt. I Texas besøkte Nordea Asset Management selskapene de investerer i, med mål om å få dem med i Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), som ble startet av FNs miljøprogram (UNEP) og partnere. OGMP 2.0 anses som gullstandarden for måling, rapportering og målsetting av metan.

Vi møtte Eric Pedersen, leder av Responsible Investments i Nordea, og Renée Tengberg, Director i Active Ownership, for å høre hvorfor Nordea valgte å møte flere store bransjegiganter ansikt til ansikt midt på sommeren: 

Som en del av Nordeas bærekraftsmål vil vi redusere karbonutslipp fra utlåns- og investeringsporteføljene våre for å bidra til en mer bærekraftig økonomi, men hvorfor er det behov for et spesielt fokus på metan?

Renée Tengberg: – Metan er en kraftig drivhusgass, og det anslås at den har bidratt til så mye som 25 % av den globale oppvarmingen vi opplever i dag. Den har kort levetid og er 86 ganger mer potent som drivhusgass enn karbondioksid over en periode på 20 år, men den blir ikke værende i atmosfæren like lenge som karbondioksid. Det betyr at ikke bare har metan hatt en stor effekt på global oppvarming frem til nå, men at en reduksjon er viktig på kort sikt, siden effekten vil merkes allerede om ti år.

– Å redusere metanutslipp fra olje og gass de neste ti årene er en av de mest kostnadseffektive måtene å begrense klimarisiko på, siden rundt 40 % av menneskeskapte metanutslipp stammer fra lekkasjer fra utvinning, produksjon og transport av fossilt brensel.

I løpet av uken var Nordea i dialog med 12 selskaper - Chesapeake Energy, Chevron, Coterra Energy, Denbury, Diamondback Energy, Enbridge, EOG Resources, Exxon Mobil, Hess Corporation, Occidental Petroleum, Kinder Morgan og Targa Resources.

Nordea har investert i selskaper over hele verden – hvorfor valgte dere å reise til Texas?

Eric Pedersen: – Direkte dialog med selskaper og bransjer vi investerer i, er en av hjørnesteinene i vår strategi for ansvarlig investering. Feltbesøk er en av måtene vi praktiserer aktivt eierskap på, og tidligere har vi for eksempel besøkt India for å gå i dialog om forurensing fra legemiddelproduksjon og Brasil etter gruvekatastrofen i Brumadinho. Olje- og gassvirksomheten i Texas har noen av de høyeste utslippene av drivhusgasser i verden. I den forbindelse har vi vært i dialog med FNs miljøprogram (UNEP) og den ledende ikke-statlige organisasjonen Environmental Defense Fund om arbeidet med å få med oss selskaper i OGMP 2.0, og i tillegg ble vi invitert til å holde et innlegg på Global Methane Mitigation Summit i Houston i juni. Vi grep muligheten til å kombinere besøket med møter med relevante selskaper vi investerer i.

– Turen til Texas er et eksempel på hvordan vi jobber med temabasert dialog. Denne formen for dialog fokuserer på ett eller flere av fokusområdene våre: biologisk mangfold, klima, god eierstyring og menneskerettigheter. Denne gangen dreide samtalene i USA seg om klimaavtrykk. Det er mulig å oppgå viktige og konkrete klimabidrag med tiltak mot metan, selv fra olje- og gasselskaper som generelt ikke har konkrete strategier for å oppfylle Parisavtalen.

– Dette er ikke en situasjon der vi bare kan brase inn og endre hele industrien over natten, så det er viktig at vi bidrar med noe som selskapene kan bruke som utgangspunkt for konstruktiv dialog. Vi samarbeider også med en rekke andre partnere for å skape mer tyngde bak kravene våre, og selv om dialogen om metan ble initiert av Nordea Asset Management, jobber vi sammen med Europas største kapitalforvalter, Amundi, og en gruppe store kapitaleiere (pensjonsfond o.l.). Samarbeidspartnerne har nesten 3 billioner euro i forvaltningskapital, og sammen har vi styrke til å skape endring.

 
Feltbesøk har alltid vært en del av verktøykassen, men ble satt på pause under pandemien. Nå kan vi reise igjen, og det gir oss muligheten til å se driften og selskapenes ESG-arbeid med egne øyne. 

Renée Lea Tengberg fra Active Ownership-teamet leder Nordea Asset Managements dialoger om metan.

Dere møtte i alt 12 selskaper – har samtalene munnet ut i konkrete resultater ennå?

Renée Tengberg: – Tre av selskapene som var med i dialogene om metan, Petrobras, Diamondback Energy og EOG Resources, har meldt seg inn i OGMP 2.0 i løpet av 2023, så der har vi dratt i land et par raske seiere. Det kan gjerne ta et år eller mer for selskapene å gjennomføre endringene som trengs før de kan bli med i programmet, og en reise som denne til Texas er en unik mulighet til å møte beslutningstakere og spesialister ansikt til ansikt.

– Feltbesøk har alltid vært en del av verktøykassen, men ble satt på pause under pandemien. Nå kan vi reise igjen, og det gir oss muligheten til å se driften og selskapenes ESG-arbeid med egne øyne. Tre av oss holdt også foredrag på Global Methane Mitigation Summit, der vi snakket med over 300 olje- og gasstopper om beste praksis og tydeliggjorde investorers forventninger knyttet til metanutslipp. Og sist, men ikke minst arrangerte vi en workshop med informasjonsdeling for nye selskaper som aktivt vurderer medlemskap i OGMP 2.0, som en måte å få direkte innflytelse på. De første tilbakemeldingene fra Texas er lovende, og vi fortsetter å følge opp.

Eric Pedersen: – Det er viktig å forstå at temabasert dialog ikke er en engangsaktivitet. Den går over flere år, og denne begynte i 2022 da vi innledet samarbeid med utvalgte partnere og kunder. I løpet av andre halvdel av 2022 og i 2023 – før vi dro til Texas – hadde vi allerede hatt møter om OGMP 2.0 med Aker BP, Diamondback Energy, Enerplus, EOG Resources, Equinor, INPEX, Ovintiv, Petrobras, Pioneer Natural Resources, OMV, Xcel Energy og YPF. Selv om vi ser at selskapene er på ulike steder i arbeidet med metanutslipp, ser vi også fremgang. Mange av selskapene har satt i gang tiltak for å redusere metanutslipp og er i dialog med OGMP 2.0 om medlemskap.  

Investorkunder og partnere i samarbeidet

Frankrike

 • Amundi

Danmark

 • PenSam
 • Sampension

Finland

 • Finlands statlige pensjonsfond
 • ELO Mutual Pension Insurance Company
 • Varma Mutual Pension Insurance Company

Sverige

 • AP7

Norge 

 • Grieg Investor
 • Kirkerådet
 • Redd Barna
 • Redningsselskapet

Storbritannia

 • Brunel Pension Partnership

USA

 • California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)
Aktivt eierskap
Bærekraftig bankvirksomhet
Bærekraft
Innsikt