2023-08-17 08:30

Fältresa till Texas: Nordea samtalar med olje- och gasbolag om minskade utsläpp

Sommarhettan var tryckande i Texas när Nordeas kapitalförvaltning besökte Houston och den permiska bassängen för att prata med 12 viktiga olje- och gasbolag om deras metanutsläpp.
NAM at fieldtrip to Midland in Texas
Under resan i juni besökte Nordea Midland i den permiska bassängen. Här finns världens näst största olje- och gasfält som också är en av världens största utsläppare av metan. Nordea besökte Diamondback Energys huvudkontor och en av deras anläggningar för att få bättre kunskap om okonventionell olje- och gasutvinning på land och se med egna ögon hur metanutsläppen mäts och kontrolleras. Foto: Fredrik Stedtjer.

En minoritet av Nordeas fonder kan investera i olje- och gasbolag och där för vi en dialog med företagen för att påverka dem och försöka uppnå snabba klimatvinster. Syftet med Texasresan var att besöka några av dessa företag och uppmana dem att ansluta sig till Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 2.0), ett samarbete som initierats av FN:s miljöprogram (UNEP). OGMP 2.0 är den ledande standarden för mätning, rapportering och fastställande av mål gällande metan.

Vi träffade Nordeas chef för hållbara investeringar, Eric Pedersen, och Renée Tengberg, ansvarig för Nordeas aktiva ägande, och frågade dem varför Nordea ordnade möten ansikte mot ansikte med en rad industrijättar mitt i sommaren.

Nordea har satt upp mål om att minska koldioxidutsläppen från sina kredit- och investeringsportföljer för att bidra till en mer hållbar ekonomi, men varför behövs ett särskilt fokus på metan?

Renée Tengberg: ”Metan är en stark växthusgas. Man tror att den står för hela 25 procent av dagens globala uppvärmning. Metan har 86 gånger större klimatpåverkan än koldioxid i ett 20-årsperspektiv, men den stannar inte kvar lika länge i atmosfären som koldioxid. Metan står alltså inte för en stor del av dagens globala uppvärmning, men eftersom den bryts ner snabbare kan minskade metanutsläpp vara ett sätt att bromsa klimatförändringen på kort sikt. Minskade utsläpp idag kan få genomslag om bara 10 år.”

”Att minska metanutsläppen från olja och gas under nästa årtionde är ett av de mest kostnadseffektiva sätten att begränsa klimatrisken, eftersom omkring 40 procent av metanutsläppen som orsakas av oss människor kommer från läckor som uppstår när vi prospekterar, producerar och transporterar fossila bränslen. 

NAM engaged with 12 investee companies during the week – Chesapeake Energy, Chevron, Coterra Energy, Denbury, Diamondback Energy, Enbridge, EOG Resources, Exxon Mobil, Hess Corporation, Occidental Petroleum, Kinder Morgan and Targa Resources.

Nordea investerar i företag över hela världen. Varför valde ni att åka till Texas?

Eric Pedersen: ”Att som aktiv ägare försöka påverka företagen och branscherna som vi investerar i är en viktig del i vår  strategi för ansvarsfulla investeringar.  Fältresor är ett sätt för oss att vara en aktiv ägare. Vi har till exempel tidigare varit i Indien för att prata om utsläppen från läkemedelsföretag och vi var i Brasilien efter gruvolyckan i Brumadinho. Olje- och gasindustrin i Texas är en av världens största utsläppare av växthusgaser. I det här fallet hade vi varit i dialog med FN:s miljöprogram (UNEP) och den ledande miljöorganisationen Environmental Defense Fund om vårt initiativ att få företag att ansluta sig till OGMP 2.0 och vi hade blivit inbjudna att tala vid Global Methane Mitigation Summit i Houston i juni. Då passade vi på att också träffa vissa företag som vi tagit in i våra fonder.”

”Texas-resan är ett exempel på vårt tematiska påverkansarbete som handlar om ett eller flera av våra fyra fokusområden: biologisk mångfald, klimat, god bolagsstyrning och mänskliga rättigheter. Diskussionerna i USA den här gången handlade om klimatet. Genom att minska metanutsläppen kan vi göra stor skillnad för klimatet och här kan även olje- och gasbolagen, som ofta inte har någon konkret strategi för att anpassa sig till Parisavtalet, hjälpa till.”    

”Nu kan vi inte bara flyga in och stöpa om hela branschen över en natt, så det är viktigt att vi har något konstruktivt förslag som vi kan diskutera med företagen. Vi samarbetar också med andra aktörer för att få större tyngd bakom våra krav. Den här gången var det vi på Nordea som initierade påverkansarbetet kring metan, men vi samarbetar med Europas största kapitalförvaltare, Amundi, och flera andra stora kapitalförvaltare (pensionsfonder, bland annat). Tillsammans förvaltar vi nästan 3 biljoner euro och vi går ihop för att få mer tyngd och uppnå resultat.”

 
Vi har jobbat med fältresor länge, men under pandemin hade vi ett uppehåll. Nu kan vi ge oss ut och resa igen och få en chans att se verksamheterna och företagens ESG-arbete med egna ögon.

Renée Lea Tengberg från teamet för aktivt ägande leder Nordeas påverkansarbete kring metan.

Ni träffade 12 företag. Har ni sett några konkreta resultat än?

Renee Tengberg: ”Tre företag – Petrobras, Diamondback Energy och EOG Resources – har anslutit sig till OGMP 2.0 under 2023, så vi har uppnått några snabba framgångar. Det kan ta ett år eller längre för företag att förbereda alla ändringar som de måste göra för att kunna ansluta sig till samarbetet. Resor som denna till Texas ger oss en unik möjlighet att få träffa tunga beslutsfattare och specialister för intensiva samtal.”

”Vi har jobbat med fältresor länge, men under pandemin hade vi ett uppehåll. Nu kan vi ge oss ut och resa igen och få en chans att se verksamheterna och företagens ESG-arbete med egna ögon. Vi var också tre stycken som höll anföranden vid Global Methane Mitigation Summit, en konferens där vi diskuterade bästa praxis och presenterade kapitalförvaltarnas förväntningar på metanområdet för över 300 chefer från olika olje- och gasbolag. Och slutligen höll vi i ett seminarium för nya företag som aktivt överväger att ansluta sig till OGMP 2.0, vilket också var ett sätt att göra direkt skillnad. Det första gensvaret från Texas är uppmuntrande och vi fortsätter att följa upp hur det går.

Eric Pedersen: ”Det är viktigt att förstå att tematiskt påverkansarbete är långsiktigt. Arbetet pågår under flera år. Just det här började 2022 när vi började samarbeta med utvalda aktörer och kunder. Under andra halvåret 2022 och under 2023 – före Texas-resan – hade vi redan haft möten om OGMP 2.0 med Aker BP, Diamondback Energy, Enerplus, EOG Resources, Equinor, INPEX, Ovintiv, Petrobras, Pioneer Natural Resources, OMV, Xcel Energy och YPF. Vi ser fortfarande att vissa företag inte är riktigt redo att börja ta itu med sina metanutsläpp, men vi ser också framsteg. Många företag vidtar nu åtgärder för att minska sina metanutsläpp och för samtal för att ansluta sig till OGMP 2.0.”

Kunder och andra aktörer som deltar i påverkansarbetet

Frankrike

 • Amundi

Danmark

 • PenSam
 • Sampension

Finland

 • Finlands statliga pensionsfond
 • Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget ELO
 • Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Varma

Sverige

 • Sjunde AP-fonden

Norge 

 • Grieg Investor
 • Norska kyrkans nationella råd
 • Norska Rädda Barnen
 • Norska Sjöräddningssällskapet

Storbritannien

 • Brunel Pension Partnership

USA

 • California State Teachers’ Retirement System (CalSTRS)
Aktivt ägande
Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Insikter