16-10-2023 12:28

Hvad er aktivt ejerskab?

Aktivt ejerskab er, når aktionærer går i dialog med en virksomhed, de har investeret i, for at påvirke dens strategi og handlinger. Det er en metode, der ofte bruges i forbindelse med ansvarlige investeringer, hvor man forsøger direkte at påvirke virksomhedens beslutninger, og når man arbejder med virksomheders samfundsansvar. 

 • Aktivt ejerskab betyder, at aktionærer aktivt forsøger at påvirke en virksomhed i en mere bæredygtig retning og til at leve op til mål for ESG.
   
 • Men aktivt ejerskab kan også betyde, at man bruger sin indflydelse til at opnå andre mål, fx at øge virksomhedens lønsomhed. 
   
 • Aktivt ejerskab med ansvarlig investering for øje har et indbygget dilemma: Er det bedre at investere i en virksomhed for at påvirke den i en mere bæredygtig retning, eller skal man som investor hellere holde sig langt væk fra virksomheder, der endnu ikke driver forretning på en bæredygtig måde?
Aktivt ejerskab kan generelt opdeles i to strømme – engagement og stemmeafgivning – begge lige vigtige og indbyrdes afhængige af hinanden.

Sådan udøver man aktivt ejerskab

Man kan udøve aktivt ejerskab på tre måder, når man arbejder med ansvarlige investeringer: 

 • Dialog: Aktionærerne går i direkte dialog med virksomhedens ledelse for at påvirke den måde, de driver den på.
   
 • Stemmeret: Aktionærerne bruger deres ret til at stemme for eller imod forslag på virksomhedens årlige generalforsamling eller komme med deres egne forslag.
   
 • Samarbejde med andre investorer: Aktionærerne slår sig sammen for at få større indflydelse indenfor et bestemt område eller emne. Det er almindelig praksis, når man arbejder med aktivt ejerskab og ESG. Jo større fælles ejerskab af virksomheden, jo større indflydelse.  

Virker aktivt ejerskab?

Ja. I Nordea har vi mange eksempler på, at vi – ofte sammen med andre investorer – har formået at påvirke virksomheder i en mere bæredygtig retning. 

Men vores indsats bærer ikke altid frugt. Ser vi ingen vilje til forandring i en virksomhed, kan udelukkelse være den eneste mulighed, og så investerer vi ikke længere i virksomheden.

Aktivt ejerskab
Bæredygtig bankvirksomhed