Nordeas bolagsstämma 2024

Registrering

Information om registrering lämnas i kallelsen till ordinarie bolagstämma som publiceras på den här webbplatsen 3-5 veckor före stämman.

Ärenden för behandling

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat som hör till bolagsstämmans befogenhet vid den ordinarie bolagsstämman skickar en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Sådan begäran ska ha inkommit till styrelsen senast den 26 januari 2024.

Begäran samt motivering eller beslutsförslag skall skickas skriftligen till följande adress:

Nordea
Styrelsen
c/o Group Legal, VV7320
Satamaradankatu 5
FI-00020 Nordea
Finland

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman