Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordeas bolagsstämma 2024

Tal av styrelseordförande samt vd och koncernchef  

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Ordförande Stephen Hester på Nordeas bolagstämman 2024

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
VD och koncernchef Frank Vang-Jensen på Nordeas bolagstämman 2024

Förhandsröstning

Aktieägare hade möjlighet att förhandsrösta om punkterna 7 till 24 på den ordinarie bolagsstämmans agenda som ingår i stämmokallelsen. 

Förhandsröstningen började den 29 februari 2024 och upphörde den 13 mars 2024 kl. 23.59 EET. 
En sammanställning av förhandsrösterna och röstningsinstruktionerna finns här.

Viktiga datum

29 februari 2024

Anmälan till bolagsstämman och förhandsröstningen börjar.

Instruktioner och nödvändiga länkar, formulär och mall för fullmakten finns tillgängliga

11 mars 2024 Avstämningsdag 
11 mars 2024 Sista dagen för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Danmark att omregistrera sina aktier i sitt eget namn i aktieägarförteckningen som förs av VP Securities A/S
13 mars 2024 Sista dagen för aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade i Sverige att omregistrera sina aktier i sitt eget namn i aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Sweden AB
13 mars 2024, kl. 23.59 EET*

Förhandsröstningen slutar

* Ägare till förvaltarregistrerade aktier uppmanas att kontakta sin egendomsförvaltare för närmare anvisningar.

18 mars 2024, kl. 10.00 EET Sista dagen för att registrera förvaltarregistrerade aktier i den tillfälliga aktieägarförteckningen som förs av Euroclear Finland Oy
21 mars 2024, kl. 12.00 EET Ordinarie bolagsstämma
22 mars 2024 Första dag för handel exklusive utdelning (för ordinarie utdelning)**
25 mars 2024 Avstämningsdag för ordinarie utdelning**
3 april 2024 Tidigaste utbetalningsdag för ordinarie utdelning**
Senast den 4 april 2024 Stämmoprotokollet finns tillgängligt på Bolagets webbplats

** Förutsatt att ett utdelningsbeslut fattas den 21 mars 2024

Stämmomaterial 

 

Press- och börsmeddelanden relaterade till bolagsstämman