Nordean yhtiökokous 2024

Hallituksen puheenjohtajan ja konsernijohtajan puheet

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Hallituksen puheenjohtaja Stephen Hesterin puhe Nordean yhtiökokouksessa 2024

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Konsernijohtaja Frank Vang-Jensenin puhe Nordean yhtiökokouksessa 2024

Ennakkoäänestys

Osakkeenomistajat ovat voineet äänestää ennakkoon yhtiökokouskutsuun sisältyvän varsinaisen yhtiökokouksen asialistan kohdista 7–24.

Ennakkoäänestys alkoi 29. helmikuuta 2024 ja päättyi 13. maaliskuuta 2024 klo 23.59.

Löydät yhteenvedon annetuista ennakkoäänistä ja äänestysohjeista täältä.

Tärkeät päivämäärät

29. helmikuuta 2024 Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa.
Ohjeet sekä tarvittavat linkit, lomakkeet ja valtakirjapohjat julkaistaan
11. maaliskuuta 2024 Täsmäytyspäivä 
11. maaliskuuta 2024 Määräaika, johon mennessä osakkeenomistajien osakkeiden, jotka ovat hallintarekisteröitynä Tanskassa, on oltava rekisteröitynä uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin VP Securities A/S:n ylläpitämään osakasluetteloon
13. maaliskuuta 2024 Määräaika, johon mennessä osakkeenomistajien osakkeiden, jotka ovat hallintarekisteröitynä Ruotsissa, on oltava rekisteröitynä uudelleen osakkeenomistajien omiin nimiin Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään osakasluetteloon
13. maaliskuuta 2024 klo 23.59*

Ennakkoäänestys päättyy

*Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajia kehotetaan pyytämään omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet.

18. maaliskuuta 2024 klo 10.00 Määräaika, johon mennessä hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien on oltava merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään tilapäiseen osakasluetteloon
21. maaliskuuta 2024 klo 12.00 Varsinainen yhtiökokous
22. maaliskuuta 2024 Varsinaisen osingon irtoamispäivä**
25. maaliskuuta 2024 Varsinaisen osingon täsmäytyspäivä**
3. huhtikuuta 2024 Varsinaisen osingon aikaisin mahdollinen maksupäivä**
Viimeistään 4. huhtikuuta 2024 Kokouksen pöytäkirja julkaistaan Nordean verkkosivuilla

** Olettaen, että osingonjakopäätös tehdään 21. maaliskuuta 2024

Yhtiökokousasiakirjat 

 

Yhtiökokoukseen liittyvät lehdistö- ja pörssitiedotteet