Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

Nordeas legala struktur

Nordeas flytt av moderbolagets säte (2017–2018)

Genom en omvänd gränsöverskridande fusion flyttade Nordea sätet för koncernens moderbolag från Sverige till Finland, ett land som även är medlem i EU:s bankunion.  

 

Läs mer

Nordeas förenkling av sin legala struktur (2016-2017)

Genom tre gränsöverskridande fusioner i januari 2017 ändrade Nordea sin legala struktur.

Läs mer

Insättningsgaranti

Efter Nordeas flytt av moderbolagets säte (2017–2018) skyddas insättningar i första hand av den finska insättningsgarantin.

Läs mer

Investerarskydd

Investerarskyddet bestäms enligt reglerna för den finska Ersättningsfonden för investerare. 

Läs mer