Apuraha

Nordean Taidesäätiön apuraha Mia Seppälälle 

Nordean Taidesäätiön vuoden 2022 apuraha on myönnetty taiteilija-tutkija Mia Seppälälle. Hän käsittelee taiteellisen tutkimuksen tohtoriopinnoissaan kehittämänsä tutkimusmenetelmän avulla paikkasidonnaisen työskentelyn, havainnon, tilan ja ajan suhteita. Osa tutkimukseen liittyvästä työstä on tehty kauppakeskus Itiksessä sijaitsevassa työtilassa.

Nordean Taidesäätiö on myöntänyt Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtorikoulutettava Mia Seppälälle (1970) apurahan hänen taiteellisen tutkimuksen tohtoriopintojensa loppuun saattamiseen.  Apurahan kriteerejä olivat menestyksekäs ja määrätietoinen eteneminen tutkimustyössä, tutkimuksen kiinnostavuus suhteessa nykytaiteen ajankohtaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin, esteettisiin ja poliittisiin teemoihin sekä toiminnan taiteellista tutkimusta kehittävä ulottuvuus. Apurahan suuruus on 22 000 euroa.

Mia Seppälä on kehittänyt tutkimusmenetelmäkseen ”poismaalaamisen” tekniikan, jossa maalauspohjalle painetun digitaalisen valokuvan pigmenttiä poistetaan manuaalisesti siinä paikassa, jossa kuva on otettu. Seppälän on käyttänyt poismaalaamisen tekniikkaa muun muassa kauppakeskus Itiksessä sijaitsevassa työtilassaan. Seppälän mukaan julkiset tilat mahdollistavat osallistavan taiteellisen toiminnan ja yllätykset.

Seppälän nosti apurahan saajaksi ehdokkaiden joukosta metodologinen innovatiivisuus, aikaansaavuus sekä tutkimusotteen runsaus ja monimenetelmäisyys. Seppälällä on jäljellä vuosi rahoitusta Kuvataideakatemian tohtorikoulutettavana. Nyt saatu apuraha takaa hänelle projektin jatkon.

”Olen iloinen ja kiitollinen Nordean Taidesäätiölle siitä, että pystyn noudattamaan tutkimussuunnitelmani aikataulua rahoituksen avulla”, Mia Seppälä sanoo.

Apurahan saajan valinta tehtiin vertaisarviointien perusteella. Valinnasta päätti Nordean Taidesäätiön hallitus.

****

Mia Seppälän Alt text -installaatio ”Valokuvan paradoksit” -näyttelyssä Valokuvataiteen museossa 28.8. asti. https://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/valokuvan-paradokseja

Mia Seppälän videoteos: ”Tuorinniemi Beach” saavutettavana tekstitettynä versiona. https://youtu.be/k8tLbvK-y58

 

Myönnetyt apurahat

Yhteystiedot

Postiosoite:

Nordean Taidesäätiö
c/o Nordea Bank Oyj
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea 

Asiamies Anu Kehusmaa 
anu.kehusmaa [at] consult.nordea.com (anu[dot]kehusmaa[at]consult[dot]nordea[dot]com)

tai +358 41 4377 566