Apuraha

Apurahajulistus: Nordean Taidesäätiön vuoden 2022 apuraha

Nordean Taidesäätiö julistaa haettavaksi 20-vuotisjuhlavuoden apurahan suomalaisissa yliopistoissa tehtävään taidehistorian alan väitöskirjatutkimukseen sekä Taideyliopiston Kuvataideakatemian tohtoriopintojen ja opinnäytetyön loppuvaiheeseen. Apurahan suuruus on 22.000 euroa.

Apurahansaajaa valittaessa kriteereinä huomioidaan menestyksekäs ja määrätietoinen eteneminen tutkimustyössä. Kuvataiteen hakijoita arvioitaessa huomioidaan tutkimuksen kiinnostavuus suhteessa nykytaiteen ajankohtaisiin kansallisiin ja kansainvälisiin esteettisiin ja poliittisiin teemoihin sekä toiminnan taiteellista tutkimusta kehittävä ulottuvuus. Taidehistorian hakijoita arvioitaessa huomioidaan tutkimussuunnitelman tieteellinen korkeatasoisuus ja toteuttamiskelpoisuus sekä muu aktiivisuus tieteenalalla.

Apurahaa voi hakea, jos tohtoriopintoja ja väitöskirjatyötä on jäljellä enintään kaksi vuotta. Ohjaajan lausunto työn vaiheesta on välttämätön, ja lausunnonantaja toimittaa sen sähköpostitse suoraan säätiön asiamiehelle. Apurahahakemusten arvioinnissa käytetään vertaisarviointia.

Hakemus ja sen liitteet:

  • - hakukirje henkilö- ja yhteystietoineen
  • - ansio- ja julkaisuluettelo, josta käyvät myös ilmi viimeisen kolmen vuoden aikana myönnetyt rahoitukset
  • - maisterin tutkintotodistus
  • - korkeintaan neljän sivun pituinen työ- ja tutkimussuunnitelma (sisältäen lähdeluettelon) ja sen tiivistelmä (max. 1000 merkkiä)
  • - ohjaajan lausunto

Hakemus liitteineen tulee toimittaa 1.5.2022 klo 12 mennessä osoitteeseen: [email protected]. Hakuajan jälkeen lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Apurahansaaja julkistetaan 17.6.2022.

Apuraha on tarkoitettu työskentelykorvaukseksi. Kaikkien apurahansaajien eläkevakuuttaminen toteutetaan maatalousyrittäjän eläkelain mukaisesti. Apurahan saajat ja heidän henkilötietonsa ilmoitetaan lain mukaisesti Melalle. Lisätietoja apurahan saajan sosiaaliturvasta saa Melasta, Pl 16, 02101 Espoo, puh 020 630 0650 sekä www.mela.fi.

Apurahan käytöstä tulee antaa säätiölle kirjallinen selvitys vuoden kuluessa apurahan maksamisesta.

 

Myönnetyt apurahat

2021 Palkinto ansioituneelle taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijalle, MFA Stephanie Misa (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2020 Palkinto ansioituneelle taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijalle, MFA Miklos Gáal (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2019 Palkinto ansioituneelle taiteellisen tutkimuksen tohtoriopiskelijalle, MFA Ilya Orlov (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2018 Nuori taiteilijalupaus -apuraha, MFA Lilli Haapala (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2017 Nuori taiteilijalupaus -apuraha, työpari Restlessminds MFA Linda Emily al-Ghussein ja Fabian Olovson

2016 Nuori taiteilijalupaus -apuraha, MFA Roma Auskalnyte (Taideyliopiston Kuvataidekatemia)

2015 FM Marko Home (Helsingin yliopisto) Kineettisiä kuvia - Eino Ruutsalon liikevoiman lähteillä 1961-1971, ja PhD Jing Yang (Jyväskylän yliopisto) Artists' Awareness of and Engagement in Ecological Issues in Contemporary China.

2014 TaM Nina Kokkinen (Turun yliopisto) Uskonnollisuus 1800- ja 1900-lukujen vaihteen suomalaisessa kuvataidekulttuurissa, ja MA Ljiljana Radosevic (Jyväskylän yliopisto) Understanding Street Art; a Study of European Street Art.

2013 MA Eleonora Lanza (Turun yliopisto) The artistic patronage of the Donà alla Maddalena family in the 17th and 18th century Venice, ja FM Marja Väätäinen (Helsingin yliopisto) Kuvien voima – Sixten Ringbom myöhäiskeskiaikaisen ja abstraktin taiteen tutkijana.

2012 FM Minna Hamrin (Åbo Akademi) The Tempresses of Saint Anthony - Picturing Sexual Temptation and Sin in Italian Art During the Counter Reformation, ja FM Tomi Moisio (Helsingin yliopisto) Erik Enrothin taide.

2011 FM Asta Kihlman (Turun yliopisto) Toista narratiivia rakentamassa. Naistaiteilijat Nuori Suomi - albumissa 1891-1904, ja FM Antti Vallius (Jyväskylän yliopisto) Kuvien maaseutu - Visuaalisen kulttuurin tutkimuksen näkökulmia maaseudun kulttuuriseen kestävyyteen.

2010 FM Anne-Maria Pennonen (Helsingin yliopisto) Finnish Artists in Search of Landscape in Düsseldorf 1853-1886.

2009 FM Ringa Takanen (Turun yliopisto) Laupeus ja inhimillisyys: Naisen uusi kutsumus, sosiaalityön murros ja alttaritaulujen muuttuvat aihepiirit Suomessa 1800-luvun jälkipuolelta 1900-luvun alkuun.

2008 FM Anna-Maria von Bonsdorff (Helsingin yliopisto) Colour and modernism - colour asceticism, synthetism and early modernism in Finnish art, FM Joanna Kurth (Jyväskylän yliopisto) Human and godly sides of artist's soul. Religiousness, spirituality and death in works of Edwin Lydén (1879-1956), ja FM Patrik Nyberg (Helsingin yliopisto) Representaation problematiikka modernin maalaustaiteen figuratiivisissa käytännöissä.

2007 FM Virve Heininen (Helsingin yliopisto) Elin Danielson-Gambogin taiteen suhde Italian aikalaistaiteeseen, ja FM Elina Sopo (Jyväskylän yliopisto), Varhaista taiteen keräilyä Suomen Suuriruhtinaskunnassa - Keisarillinen kunniahenkikirurgi Alexander von Collan ja varatuomari Alexander von Collan alankomaisen taiteen keräilijöinä.

2006 FM Tuuli Lähdesmäki (Jyväskylän yliopisto) Kuohahdus kansan sydämestä - henkilömonumentti diskursiivisena ilmiönä Suomessa 1900-luvun lopussa, FL Susanna Pettersson (Helsingin yliopisto) Suomen Taideyhdistyksestä Ateneumiin: Fredrik Cygnaeus ja Carl Gustaf Estlander suomalaisen taidekentän rakentajina, ja FM Sanna Teittinen (Helsingin yliopisto) Anitra Lucander ja lyyrinen abstraktismi 1950-luvulla Suomessa.

2005 FM Hanna-Reetta Koivisto (Helsingin yliopisto) Ellen Thesleffin tuotannon suhde liikkeen ja tanssin problematiikkaan modernisoituvassa Euroopassa 1800-luvun lopulta 1900-luvun puoliväliin saakka, ja FM Teija Luukkanen-Hirvikoski (Jyväskylän yliopisto) Taide yrityksissä.

2004 FM Johanna Ruohonen (Turun yliopisto) Julkisen taiteen tehtävät. Monumentaalimaalaus Suomessa 1950-1960 -luvuilla, ja FM Maria Vainio (Helsingin yliopisto) Albert Edelfelts och Gunnar Berndtsons idylliska Nyland.

2003 FM Maija Komulainen (Jyväskylän yliopisto) Ryöväriaihe ja sen suhde romanttiseen maailmankuvaan 1700-1800 lukujen pohjoismaisessa kuvataiteessa, ja FM Johanna Vuolasto (Helsingin yliopisto) Pietistinen kuva-aineisto 1600-1700 lukujen Suomessa.

Yhteystiedot

Postiosoite:

Nordean Taidesäätiö
c/o Nordea Bank Oyj
Aleksis Kiven katu 7
00020 Nordea 

Asiamies Anu Kehusmaa 
anu.kehusmaa [at] consult.nordea.com

tai +358 41 4377 566