Nimitystoimikunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2021

Pörssitiedotteet | 17-02-2021 10:30

Nordea Bank Oyj

Pörssitiedote – Muut pörssin sääntöjen nojalla julkistettavat tiedot

17. helmikuuta 2021 klo 10.30 Suomen aikaa

 

Nordea Bank Oyj:n nimitystoimikunta julkistaa tänään ehdotuksensa 24. maaliskuuta 2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin helmikuussa 2021.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta

Nimitystoimikunta ehdottaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka

  • että varsinainen yhtiökokous valitsee 10 hallituksen jäsentä
  • että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Torbjörn Magnusson, Nigel Hinshelwood, Birger Steen, Sarah Russell, Robin Lawther, Kari Jordan, Petra van Hoeken, John Maltby ja Jonas Synnergren
  • että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Claudia Dill
  • että Torbjörn Magnusson valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Pernille Erenbjerg ei ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Claudia Dilliä ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi

Claudia Dill on vuonna 1966 syntynyt Sveitsin kansalainen. Hän on työskennellyt 30 vuotta pankki- ja vakuutusalalla neljällä eri mantereella ja hänellä on laaja kokemus erilaisista johtotehtävistä. Hänellä on kauppatieteiden maisterin tutkinto St. Gallenin yliopistosta (Lic. oec. HSG) sekä MBA-tutkinto. Claudia Dill toimi viimeisimpänä vakuutusyhtiö Zurich Insurance Company Ltd:ssä Latinalaisen Amerikan alueen toimitusjohtajana sekä yhtiön johtoryhmän jäsenenä (2016–2020). Sitä ennen hän on toiminut myös useissa muissa johtotehtävissä, kuten Latinalaisen Amerikan alueen vahinkovakuutustoiminnan johtajana, vahinkovakuutustoiminnan operatiivisena johtajana sekä Euroopan alueen talousjohtajana. Hän on riippumaton Nordea Bank Oyj:stä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti. Claudia Dill ei tällä hetkellä omista Nordea Bank Oyj:n osakkeita.

Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan hallituksen jäseniksi ja Torbjörn Magnusson on antanut suostumuksensa valintaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Tarvittavaa viranomaishyväksyntää odotetaan vielä ehdotetun uuden jäsenen osalta.

Edellä mainittujen ehdotettujen hallituksen jäsenten lisäksi hallitukseen kuuluu kolme Nordea-konsernin henkilöstön nimittämää varsinaista jäsentä ja yksi varajäsen. Henkilöstö on nimittänyt Gerhard Olssonin, Kari Aholan ja Hans Christian Riisen hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja Dorrit Groth Brandtin hallituksen varajäseneksi 24. maaliskuuta 2021 pidettävän varsinaisen yhtiökokouksen päättymisestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan ja Nordea Bank Oyj:n yhteinen näkemys on, että ehdotettu hallitus ja sen jäsenet soveltuvat tehtävään sekä kokonaisuutena että yksittäin ja että Torbjörn Magnusson soveltuu hallituksen puheenjohtajan tehtävään.

Nykyisten hallituksen jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa https://www.nordea.com/fi/tietoa-nordeasta/hyva-hallintotapa/hallitus/members-of-the-board/. Uudeksi hallituksen jäseneksi ehdotetun henkilön CV tulee olemaan saatavilla osoitteessa https://www.nordea.com/fi/tietoa-nordeasta/hyva-hallintotapa/varsinainen-yhtioekokous/nordean-yhtioekokous-2021/.

Riippumattomuus Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaan

Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti pitää riippumattomina yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Sampo-konsernin konsernijohtaja ja Sampo Oyj:n toimitusjohtaja Torbjörn Magnussonia, sillä Sampo Oyj on Nordea Bank Oyj:n merkittävä osakkeenomistaja.

Lisäksi kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä, lukuun ottamatta henkilöstön nimittämiä jäseniä, voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä. Tämä koskee myös Sarah Russellia, joka on toiminut yhtiön ja sen oikeudellisten edeltäjien hallituksen jäsenenä 11 vuotta peräkkäin, mikäli varsinainen yhtiökokous valitsee hänet uudelleen hallituksen jäseneksi. Kokonaisarvioinnin perusteella hänen riippumattomuutensa ei ole vaarantunut pitkän hallitusjäsenyyden vuoksi eikä ole havaittu muita seikkoja tai tekijöitä, jotka heikentäisivät hänen riippumattomuuttaan. Henkilöstön nimittämät hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsen ovat Nordea-konsernin palveluksessa, eivätkä he siten ole riippumattomia yhtiöstä.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä 2021, ehdotus (EUR) 2020 (EUR) Korotus (%)
Puheenjohtaja 312 000 300 000 4,00
Varapuheenjohtaja 150 800 145 000 4,00
Muut hallituksen jäsenet 98 800 95 000 4,00

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että valiokuntien puheenjohtajille ja jäsenille maksetaan vuotuista palkkiota seuraavasti:

Tehtävä 2021, ehdotus (EUR) 2020 (EUR) Korotus (%)
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 43 700 42 000 4,05
Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäsenet 27 000 26 000 3,85
Muiden valiokuntien puheenjohtajat 62 400 60 000 4,00
Muiden valiokuntien jäsenet 31 200 30 000 4,00

Nordea-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita.

Lisäksi ehdotetaan, että yhtiö maksaa tai hyvittää hallituksen jäsenille kaikki hallitusjäsenyyteen liittyvät tai hallitusjäsenyydestä syntyvät kulut ja kustannukset.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuonna 2020 muodostetun nimitystoimikunnan jäsenet ovat Sampo Oyj:n strategiajohtaja Ricard Wennerklint, Nordea-fondenin varatoimitusjohtaja ja talousjohtaja Lars Ingemann Nielsen, Alectan hallituksen jäsen Ann Grevelius, Cevian Capitalin osakas Niko Pakalén ja Nordea Bank Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson. Nimitystoimikunta järjestäytyy vuosittain, ja sen jäsenet määräytyvät kunakin vuonna niiden omistusosuuksien mukaisesti, jotka ovat yhtiön tiedossa 31. elokuuta varsinaista yhtiökokousta edeltävänä vuonna. Nimitystoimikunnan toimikausi kestää uuden nimitystoimikunnan järjestäytymiseen saakka.

Lisätietoja Nordean osakkeenomistajien nimitystoimikunnasta:

Ricard Wennerklint, +46 8 792 8022

Lisätietoja Nordeasta:

Matti Ahokas, sijoittajasuhteet, 09 5300 8011

 

Tässä pörssitiedotteessa annetut tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden välityksellä 17. helmikuuta 2021 kello 10.30 Suomen aikaa.

Nordea on johtava pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.

Varsinainen yhtiökokous 2021