Nordean osavuosikatsaus ─ 1. neljännes 2012

Pörssitiedotteet | 24-04-2012 07:55

Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti:
”Nordean liiketoiminnan vahva vire jatkuu. Saimme neljänneksellä 22 000 Nordealle kokonaan uutta asiakasta asiakasohjelmiin. Mobiilipankkia käyttävien asiakkaiden määrä yli kaksinkertaistui uusien mobiilisovellusten ansiosta. Lisäksi vahvistimme asemaamme johtavana pohjoismaisten suuryritysten pankkina.

Kannattavuus pysyi edelleen vahvana ja oman pääoman tuotto oli lähes 12 %. On rohkaisevaa todeta, että pystymme tekemään hyvää tulosta, vaikka korkotaso on matala ja talouskasvu hidasta. Lisäksi konsernissa on parhaillaan käynnissä mittavia muutoshankkeita, kun rakennamme tulevaisuuden pankkitoimintamallia.

Kulut on pidetty tiukasti hallinnassa ja konsernin pääomarakennetta ja tasetta on vahvistettu. Ydinvakavaraisuussuhde parani neljänneksen aikana 0,4 prosenttiyksikköä 11,6 prosenttiin.”
(Lisää konsernijohtajan kommentteja s. 2)

Vertailu Q1/2012 vs. Q1/2011 (Q1/2012 vs. Q4/2011):

  • Rahoituskate nousi 7 % (pysyi entisellä tasollaan).
  • Liikevoitto nousi 3 % (nousi 1 %).
  • Ydinvakavaraisuussuhde nousi 10,7 prosentista 11,6 prosenttiin ennen siirtymäsäännösten huomioon ottamista (Q4: 11,2 %).
  • Kulu/tuotto-suhde pysyi entisellään 50 prosentissa (Q4: 49 %).
  • Nettomääräisten luottotappioiden osuus luotonannosta laski 0,31 prosentista 0,26 prosenttiin (Q4: 0,33 %).
  • Oman pääoman tuotto laski 12,0 prosentista 11,7 prosenttiin (Q4: 12,3 %).
Keskeiset tunnusluvut, milj.euroa Q1
2012
Q4
2011
Muutos,
%
Q1
2011
Muutos,
%
Rahoituskate 1 420 1 427 0 1 324 7
Liiketoiminnan tuotot 2 531 2 558 -1 2 510 1
Tulos ennen luottotappioita 1 255 1 292 -3 1 245 1
Luottotappiot, netto -218 -263 -17 -242 -10
Luottotappiotaso (vuositasolla),
pistettä
26 33 31
Liikevoitto 1 037 1 029 1 1 003 3
Riskisopeutettu tulos 799 815 -2 771 4
Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksen jälkeen, euroa 0,19 0,19 0,18
Oman pääoman tuotto, % 11,7 12,3 12,0

Lisätietoja:
Christian Clausen, konsernijohtaja, +46 8 614 7804
Fredrik Rystedt, konsernin talousjohtaja, +46 8 614 7812
Rodney Alfvén, sijoittajasuhteet, +46 8 614 7880 (tai +46 72 235 05 15)
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

Siirry Investor relations-sivuille

Documents