Vuoden 2012 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan liittyvä C-osakkeiden hankinta

Pörssitiedotteet | 24-04-2012 09:00

Nordean varsinainen yhtiökokous päätti 2 679 168 C-osakkeen suunnatusta käteisannista RBS:lle ja hallituksen valtuutuksesta hankkia nämä C-osakkeet. Liikkeeseenlasku ja hankinta liittyvät Nordean vuoden 2012 pitkäaikaiseen kannustinohjelmaan (Long Term Incentive Programme 2012). Osakkeet lunastetaan 27.4. - 25.5.2012. Lunastetut osakkeet maksetaan käteisellä, ja yhden osakkeen hinta on 1 euro, johon lisätään hallinnointimaksu. Hinnan odotetaan olevan noin 1,011 euroa osakkeelta. Lunastus koskee myös C-osakkeisiin liittyviä niin kutsuttuja väliaikaisia osakkeita (Euroclear Sweden AB:ssä BTA). Nordea omistaa tällä hetkellä 18 003 281 yhtiön omaa kantaosaketta eikä lainkaan yhtiön omia C-osakkeita tai niihin liittyviä väliaikaisia osakkeita.

RBS on ilmoittanut Nordealle aikovansa hyväksyä tarjouksen.

Kun kaikki 2 679 168 C-osaketta on lunastettu, hallitus aikoo muuntaa ne kantaosakkeiksi.

 
Lisätietoja:

Steen Christensen, konsernin henkilöstöhallinto, +45 3333 3049
Kati Tommiska, konserniviestintä, 09 165 42320

 
Nordean on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot Ruotsissa annetun rahoitusinstrumenteilla käytävää kauppaa koskevan lain (1991:980) ja/tai Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain (2007:528) mukaisesti.

Documents