Nordea: Heikomman kasvun jakso yhä edessä

Lehdistötiedote | 07-06-2012 10:00

– Euroalueen kamppaillessa ongelmiensa kanssa muu maailmantalous on edennyt suhteellisen vankasti odotetulla urallaan. Yhdysvalloissa talouden verkkainen, mutta vakaa elpyminen on laajenemassa myös asuntomarkkinoihin. Jos kasvu takertelee, keskuspankki kiihdyttää elvytystoimiaan varmistaakseen kasvun jatkumisen. Kiinassa viranomaiset ovat reagoineet talouskasvun viilenemiseen vihjaamalla voimakkaammasta elvytyksestä, joka pitää maailman toiseksi suurimman talouden vahvalla kasvu-uralla, toteaa Nordean pääekonomisti Roger Wessman.

Saksan vahvan kasvun myötä euroalueen BKT ei yllättäen supistunutkaan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kaikki merkit kuitenkin viittaavat siihen, että supistuminen on vain viivästynyt, ja euroalueen talous taantuu odotetusti. Kreikan ja Espanjan tilanteen kärjistyminen on kasvattanut epävarmuutta ja synkentänyt talouden näkymiä. Odotettua paremmasta alkuvuodesta huolimatta Nordea on laskenut euroalueen talouden kasvuennusteita. Tälle vuodelle odotetaan 0,6 prosentin supistumista ja ensi vuodelle 0,7 prosentin kasvua.

– Kasvavan työttömyyden myötä euroalueen talouspolitiikka on siirtymässä kasvun vahvistamiseen. Suurta muutosta ei ole kuitenkaan odotettavissa. Talouspolitiikka hidastaa kasvua aikaisempaa vähemmän, arvioi Wessman.

Euroalueen talouden kasvu on edelleen pitkälti viennin varassa. Vientiä tukee heikentynyt euro ja muun maailmantalouden kasvu.

Öljyn hinnan laskun myötä inflaatio on viime kuukausina hellittänyt, mutta on yhä pysynyt yli kahden prosentin tasolla. Heikkenevä euro pitänee inflaation näillä tasoilla euroalueen taantumasta huolimatta.

Suomen talouden alkuvuoden vahvuus tilapäistä

Suomessa on toistaiseksi vain vähän merkkejä taloudellisen toimeliaisuuden jäähtymisestä. Niiden ilmaantuminen lienee kuitenkin vain ajan kysymys. Talouskasvun arvioidaan jokseenkin pysähtyvän kuluvan vuoden jälkipuoliskolla, eikä uuden taantuman mahdollisuutta voida sulkea pois.

– Olemme kuitenkin nostaneet Suomen talouden kuluvan vuoden kasvuennustettamme 0,5 prosentista 0,8 prosenttiin, koska alkuvuosi oli vahvempi kuin odotimme. Jatkossa euroalueen heikkous pitää kuitenkin Suomen vientinäkymät vaatimattomina. Lisäksi hallituksen kehyspäätökset kiristävät verotusta ja hillitsevät yksityisen kulutuksen kasvua. Olemme laskeneet vuotta 2013 koskevan kasvuennusteemme 1,6 prosenttiin, valottaa Nordean ekonomisti Pasi Sorjonen.

Nordean ekonomistit arvioivat, että hidas talouskasvu ja lisääntynyt epävarmuus kääntävät myös investoinnit laskuun ja työttömyyden lievään nousuun.

– Odotamme perinteisten kone- ja laiteinvestointien supistuvan ja kääntyvän uudelleen nousuun vasta ensi vuonna. Rakentaminen säilyy hyvällä tasolla syksyyn saakka, mutta sen jälkeen näkymät ovat epävarmat. Uusien rakennuslupien jyrkkä väheneminen viittaa rakennusinvestointien supistumiseen vuoden lopulla. Työttömyysaste kohoaa ennustevuosina 8 prosenttiin, linjaa Sorjonen.

Kuluttajahintojen nousu pysyy Suomessa nopeampana kuin euroalueella keskimäärin.

– Kuluttajahinnat kohosivat tammi-huhtikuussa 3,1 prosenttia vuoden takaisesta. Erilaiset verojen korotukset selittävät muutoksesta vajaan prosenttiyksikön. Aikaisempaa 3 prosentin inflaatioennustetta ei ole tarpeen muuttaa. Hintojen nousua vauhdittavat euron heikkeneminen ja tuontihintojen kohoaminen, ja sitä hillitsevät korkojen aleneminen ja asuntohintojen nousun taittuminen, listaa Sorjonen.

Lue raportti (www.nordeamarkets.com)

 
Lisätietoja:

Roger Wessman, pääekonomisti, (09) 165 59930
Pasi Sorjonen, ekonomisti, (09) 165 59942

Documents