Nimitysvaliokunnan ehdotukset Nordean varsinaiselle yhtiökokoukselle vuonna 2013

Pörssitiedotteet | 01-02-2013 10:00

Nordea Bank AB:n (publ) nimitysvaliokunta perustettiin vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä. Siihen kuuluvat Torbjörn Magnusson, Sampo Oyj:n nimittämä, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja; Michael Thorén, Ruotsin valtion nimittämä; Mogens Hugo, Nordea-fondenin nimittämä; Peder Hasslev, AMF:n nimittämä, ja Björn Wahlroos, Nordean hallituksen puheenjohtaja. Nimitysvaliokunta julkistaa 14. maaliskuuta 2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle esitettävät asiat tänään. Ehdotukset esitetään myös yhtiökokouskutsussa.

Hallituksen jäsenten ja hallituksen puheenjohtajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että kaikki hallituksen jäsenet valitaan uudelleen lukuun ottamatta Stine Bossea, joka on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten, ja että uudeksi jäseneksi valitaan Elisabeth Grieg. Nimitysvaliokunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Björn Wahlroos.

Nimitysvaliokunta ehdottaa siten, että hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan uudelleen Björn Wahlroos, Peter F Braunwalder, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Sarah Russell ja Kari Stadigh ja että uudeksi hallituksen jäseneksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti valitaan Elisabeth Grieg. Lisäksi ehdotetaan, että Björn Wahlroos valitaan uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Elisabeth Griegiä ehdotetaan hallituksen uudeksi jäseneksi
Elisabeth Grieg on syntynyt vuonna 1959. Hän on valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi Oslon kauppakorkeakoulusta sekä henkilöstöhallinnon ja johtamisen maisteriksi San Franciscon yliopistosta. Elisabeth Grieg on Grieg-konsernin osakas ja hän on toiminut konsernissa eri tehtävissä vuodesta 1982 lähtien, lukuun ottamatta vuosia 1985–1987, joina hän toimi shipping-analyytikkona Bergen Bankissa. Elisabeth Grieg on Grieg Star Group AS:n ja useiden konserniyhtiöiden hallitusten jäsen. Lisäksi hän on Garanti-instituttet for eksportkredittin (GIEK) hallituksen puheenjohtaja, SOS Barnbyar Norgen hallituksen jäsen ja Det Norske Veritasin (DnV) hallintoneuvoston jäsen. Elisabeth Grieg ei omista Nordean osakkeita.

Riippumattomuus yritysten hyvää hallintotapaa koskevien ruotsalaisten säännösten mukaan
Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan pitää riippumattomina yhtiöstä ja yhtiön johdosta. Kaikkia hallituksen jäseniksi ehdotettuja henkilöitä voidaan Björn Wahlroosia ja Kari Stadighia lukuun ottamatta pitää riippumattomina yhtiön suurimmista osakkeenomistajista. Vähintään kaksi hallituksen jäseniksi ehdotettua henkilöä, jotka ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön johdosta, ovat siten riippumattomia myös yhtiön suurimmista osakkeenomistajista.

Nimitysvaliokunnan riippumattomuutta koskeva näkemys perustuu seuraavaan: Björn Wahlroos toimii hallituksen puheenjohtajana ja Kari Stadigh konsernijohtajana Sampo Oyj:ssä, joka omistaa yli kymmenen prosenttia Nordea Bank AB:n (publ) kaikista osakkeista ja äänistä.

Tilintarkastajan valinta
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että KPMG AB valitaan uudelleen tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että yhtiökokous vahvistaa hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 252 000 euroa (ennallaan), varapuheenjohtajalle 108 100 euroa ja muille hallituksen jäsenille kullekin 77 900 euroa. Lisäksi hallituksen palkkiovaliokunnan, tarkastusvaliokunnan ja riskivaliokunnan työhön osallistumisesta maksetaan 20 750 euron palkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 14 700 euron palkkio kullekin muulle jäsenelle. Nordea-konsernin palveluksessa oleville jäsenille ei makseta korvauksia.

Hallituksen jäsenille maksettavia palkkioita korotetaan ehdotuksen mukaan keskimäärin 3 prosenttia. Valiokuntien työhön osallistumisesta maksettavan palkkion ehdotettu korotus on yhteensä 5 prosenttia. Hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot ovat pysyneet ennallaan viisi viime vuotta.

Nimitysvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Nimitysvaliokunnan perustaminen
Nimitysvaliokunta ehdottaa, että perustetaan uusi nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on esittää vuonna 2014 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen jäsenten, hallituksen puheenjohtajan ja tilintarkastajien valintaa koskevia ehdotuksia sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioita koskevia ehdotuksia.

     

Lisätietoja:
Torbjörn Magnusson, +46 8 792 81 12

Documents